YHKB Encümen Toplantısı yapıldı

banner53

banner54

YHKB Encümen Toplantısı yapıldı

21 Nisan 2017 Cuma 17:04

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Meclis ve Encümen toplantıları, Birlik Başkanı Amasya Valisi Salih Işık, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Tokat Valisi Cevdet Can, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, Amasya İl Genel Meclisi Üyesi Yücel Gümüş, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim KAYA, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Hayrettin Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Kemalettin Gökçe, Tokat İl Genel Meclis Üyeleri Salih Yıldırım ve L. Daim Namlı, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve Birliğin personellerinin katılımıyla 21.04.2017 tarihinde saat 15.30’da Tokat Niksar Yağıbasan Medresesinde yapıldı.

YHKB Encümen Toplantısı yapıldı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Meclis ve Encümen toplantıları, Birlik Başkanı Amasya Valisi Salih Işık, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Tokat Valisi Cevdet Can, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, Amasya İl Genel Meclisi Üyesi Yücel Gümüş, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim KAYA, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Hayrettin Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Kemalettin Gökçe, Tokat İl Genel Meclis Üyeleri Salih Yıldırım ve L. Daim Namlı, Birlik Müdürü Yasemin Çoban ve Birliğin personellerinin katılımıyla 21.04.2017 tarihinde saat 15.30’da Tokat Niksar Yağıbasan Medresesinde yapıldı.


Toplantı öncesinde;  Birlik Başkanı Amasya Valisi Salih Işık açılış konuşması yaptı.  Ardından Nisan ayı YHKB Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Şubat ve Mart aylarına ait aylık cetveller tetkik edildi . YHKB 2016 mali yılı kesin hesabının kabul ve tasdiki için Birlik Tüzüğü’nün 14/o maddesi gereğince Birlik Meclisi’ne sunulmasına karar verildi.


Encümen toplantısından sonra Nisan ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Birliğin 2016 yılı kesin hesabı görüşüldü . Birlik Müdürü Yasemin Çoban, Birliğin CBS Birim’i tarafından veri tabanı güncelleme ve saha çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarca teklif çağrısına çıkılan programlar çerçevesinde proje hazırlama talebi olan kurum, kuruluş ve kişilere YHKB merkez ofisi ve İl Proje ofislerince verilen teknik destekler, uluslararası teknik ziyaretler, ulusal ve uluslararası fon kaynakları ve mali destek programları ve/veya Birliğin öz kaynaklarından finanse edilecek olan;


“Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan Zirai ve Veteriner İlaç Atık Ambalajlarının Toplanması ve Bertarafı” “TR83 Bölgesindeki Tarımsal Üretime Konu Olan Bitki Türlerinin Köy Popülasyonlarının Araştırılması ve Envanter Hazırlanması.“

Yeşilırmak’a Deşarj Edilen Evsel Atık Suların Yapay Sulak Alanlarında Arıtılarak Hibrid Kavak Yetiştirilmesi ve Yeşilırmak’ın Kirliliğin Azaltılması”,  “Yeşilırmak Havzasında 4 ilde uygulaması gerçekleştirilecek olan Yöresel Gıda Ormanları”  bölgesel projeleri hakkında detaylı bir sunum yaptı.


Anahtar Kelimeler çorum, Son, Dakika, Yhkb

Yorum Gönder

@name x