Hüdayi Nabit
Hüdayi Nabit
Yazarın Makaleleri
TEDBİRÜ’L MÜTEVAHHİT
Yaklaşık yirmi yıl önce Endülüs tarihiyle ilgili metinler okurken İbni Bacce ismine rastlamıştım. Daha doğrusu kitabının adına rastlamış ve kendisini merak etmiştim. Kitabının adı 'Tedbirü'l – Mütevahhid”… Kitabı kütüphanelerde,...
TEHAFÜTÜ'T-TEHAFÜT
İslam düşünce geleneğinde Gazali ile başlayan bir tehafüt geleneği var. İlginç ve öğretici olduğu kadar düşünce tarihinin en güzel örneklerinin verildiği bir gelenek. En çok bilineni Gazali'nin, İbni Sina ve diğer felsefecileri...
lâ edrî
"nüsha-i âşufte-i dîvân-ı ömrüm sorma hiç, hat galat, imlâ galat, inşâ galat, manâ galat! divan şiirinin en güzel ve şah beyitlerinden biridir yukarıdaki beyit. kimin söylediğini bilmiyoruz. zikredenini bilseydik çok daha gönle dokunur...
AKŞAM VE SABAH ARASI
şüphe değil, kesinliktir insanı deli eden… (friedrich nietzsche) gece… günün çekilmesiyle ortaya çıkan karartı. zamanın b/ölümlü tarafının öteki yüzü. belki iç yüzü. iç yüzlerin yavaş yavaş okunaksız hale geldiği vakit. anlatının...
“Bademlerden say beni”
İnsan şiirden payına düşen şeylerin işe yaramaz olduğunu düşünmeye ne vakit başladı? Elbette bu soruya kesin ve keskin bir cevap bulmak mümkün değil. Edebiyatçılar, sosyologlar, toplum bilimciler ve şiir bilimciler bu soruya tarihteki kırılma...
niye evet, kime hayır?
bir baltaya sap olamamış ülkeler kaderin muğlaklığına saplanırlar. (emil michel cioran) türkiye, telaşlı bir ülke. eskilerin ifadesiyle 'evecen” bir yapıya sahip. bu evecenlik çoğu zaman başına fena işler de açtı. yakın tarihimiz...
ÇÜRÜME
bir hafta önce şair bâkî hakkında akademimiz neler yazmış, neler çizmiş bununla ilgili bir iki yazıya bakmak istedim. adı sanı duyulmamış bir haber sitesinde bâkî ile ilgili bir haber dikkatimi çekti. 417 yıl önce vefat etmiş bir adamla...
Türkiye son kale mi, Erdoğan kim?
Elbette dünya geçmişte, bugün gördüğünden daha büyük zulümler, zalimler, sıkıntılar, yıkımlar gördü. insanlık, şu yaşadığımız dönemden çok daha büyük hasarlara şahitlik etti. her biri geldi, geçti… kiminin izi kaldı, kiminin...
melamet hırkası mı melanet bulucini mi?
bizim memleketin adetidir. kim olduğunu anlatmak istiyorsan, önce nefret ettiklerini sayarsın. kime dost olduğunu ilan etmek istiyorsan, önce düşmanlarını sayarsın. nerede durduğunu beyan ve açık etmek istiyorsan, önce karşı kıyıya göre...
süfehâ
bir asra yetiştik ki medâr-ı şeref ammâ elfâz-ı muzahraf hezeyân-ı süfehâdır (nâilî) tuhaflaşıyoruz. başa çıkamayacağımız derecede şedit bir tuhaflaşma bu. bizi hazırlıksız yakalayan fena bir tuhaflık siniyor üstümüze. sonradan...
postmodern gavur(luk)
"halk huzurunda itirafta bulunan birinde her seferinde kulak verilecek şey, neleri itiraf etmediğidir." jerome david salinger insanın en iştiyakla yaptığı işi bile yüzü düşerek yaptığı günlerdeyiz. aşina olmadığımız bir saldırıya maruz...
amerikan rüyası ve ezoterik şizofrenliğe karşı; türk istiharesi
vakı'a (hatırlatma babında); 15 temmuz akşamı dehşet bir gece yaşadık. ikindi sonrasıydı sanırım; önce sıradan bir kontroldür diye kulak asmadığımız, biraz vakit geçince kulak kabarttığımız, ilanihaye –yapanlar hariç– dinledikçe...
ramazan yazısı
"düşüncelerdeki tiranlık diyalogu bozar" andrei tarkovsky bir ramazana daha erişti(rildi)k. ramazanla birlikte üzerimize serilen iklim, her sene biraz daha tahrip de olsa göğümüzü yine kapladı. semadan üzerimize serpilen nimetler her yıl biraz...
21. Yüzyıl’ın Türkiye İle İmtihanı
Başlıkta bir yanlışlık yok. Şu an hâlihazırda Türkiye'de olan biten her şeyin bizim tarafımıza düşen bir imtihan ciheti var. Ama çevremizde ve içimizde olan bitenin etrafında birikip, sağına soluna işmar edenlere bakılırsa daha...
eski-izler
'her yaşayan ölür, her yeni eskir; yaşlanan herkes zeval bulur. her şey fanidir, gider.” (hz. âmine (r.a) hadis/eler şimdi bir moda daha başladı; ‘islam dünyası' denilen dünyanın (neresiyse artık) başındaki belaların membaı,...
AMOK KOŞUSU
yol, iki yer arası değildir. yer, iki yol arasıdır. / oruç aruoba hiçbir cümle - mana itibariyle- tümel değildir entelektüellerimizin tek bildiği şey oyun oynamak, teologlarımızın yegane eğlencesi ellerindeki din, dillerinde ise sadece hayız...
ketebe
açıkça büyük amaçlar tasarlayan ve daha sonra bu amalar için oldukça yetersiz olduğunu kavrayan kimse, çoğu zaman bu amaçlardan vazgeçecek kadar güçlü de değildir. işte o zaman ikiyüzlülük başlar. (friedrich nietzsche) ben' den...
maveraünnehr nereye dökülür*?
batılıların ortadoğu dediği yer. kıbleye yöneldiğimizde solumuzda, atlası önümüze aldığımızda da sağımızda kalan coğrafya… bir mezbaha gibi. üstelik elikan-dilikan-niyetikan kokan canilerin sağa sola savurduğu bıçakların şakırtısından...
hilal inceliyor
'tanımadığın sürece her acı dayanılabilir”. (fredrick nietzsche) bir ramazan daha bitti bitiyor. ömrünün ortasına gelenler için son ramazandı belki bu. bir çoklarımız bir yaz ekinoksuna daha denk gelen ramazanı kuvvetle muhtemel göremeyecek....
TÜRKİYE’Yİ KURTARMAK
Siyasi tarihimiz 'kurtarmak” üzerine kurulu(ydu)… ‘Türkiye'yi kurtaracağım' iddiasında bulunanlar her seferinde gerçekten kurtarılmamız gereken bir noktaya getirdiler ülkeyi. Kendi varlığımızı korumak adına yapılan tercihlerin...
AYRIK OTLARININ BAKIMI ve KUTLU ÖLÜM
Allah Resulü, Huneyn Gazvesi sonrasında ganimetleri taksim ederken ashaptan! biri (zü'l-huveysıra) işaret parmağını sallayarak, Peygamber Efendimize; 'adil ol, adil; Senin adil davranmadığını görüyorum” diye itirazda bulunuyor. Peygamber...
KÖNİGSBERKLİNİN DEDİĞİ GİBİ
Fena bir zamandayız. Elbette, bu fenalığı üstümüze zaman salmıyor aksine; insan, zamanın üstüne bütün fenalığını salıyor. Aklımızın erdiği coğrafyalar, bereketinden emin olduğumuz topraklar yeryüzü değil 'şer-yüzü”…...
elvan yılmaz’a mektubât, mektubat yılmaz elvan’a
Açıkça büyük amaçlar tasarlayan ve daha sonra bu amalar için oldukça yetersiz olduğunu kavrayan kimse, çoğu zaman bu amaçlardan vazgeçecek kadar güçlü de değildir. işte o zaman ikiyüzlülük başlar. friedrich nietzsche (niçe, çağın...
VESAİRE, VESAİRE…
Uzak Nedir? Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için Gidecek yer ne kadar uzak olabilir? (ismet Özel) Kulaktaki çınlamanın bir hastalık yahut hastalık belirtisi olduğuna inandırıyorlar bizi. Oysa kulak çınlaması, birinin 'seni” anmasıdır....