Bakın üniversite neler yapmış?

Hitit Üniversitesi’nin 9. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Bakın üniversite neler yapmış?

Hitit Üniversitesi’nin 9. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

17 Mart 2015 Salı 13:13
 Bakın üniversite neler yapmış?


Hitit Üniversitesi’nin 9. kuruluş yıldönümünü kutluyor.


Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 9. kuruluş yıldönümünün mutluluğu ve heyecanının yaşandığı, Hitit’in her ne kadar genç  bir üniversite olsa da, 1970’li yıllara dayanan bir yükseköğretim kurumunun temellerinden filizlenen ve bu anlamda da neredeyse 40 yıllık geçmişi olan bir kurum olduğu hatırlatıldı.


Hitit Üniversitesi’nin son 4 yılda yaptığı akademik ve idari çalışmaların özetlendiği açıklamada, şu bilgiler yer aldı: “Bugün itibarıyla üniversitemiz; 1,000’in üzerinde akademik/idari ve yardımcı personeliyle, 1,200’ü lisansüstü öğrencisi olmak üzere 15,000’e yaklaşan öğrencisiyle ve 170 bölüm/programda yürüttüğü ön lisans/lisans/lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleriyle büyük bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Bilimsel, sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyet ve çalışmalarıyla gelişimini, kurulduğu zamanki coşku ve heyecanını hiç kaybetmeden sürdürmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre göz önüne alındığında özellikle son 4 yıl içerisinde sadece temel fiziksel altyapı sorunlarını çözmekle kalmayıp, uluslararası bilim arenasında da farkındalık oluşturan bir eğitim kurumu olarak yer almaya ve söz sahibi olmaya başlamıştır.


Bugün, üniversitelerin içinde yer aldığı toplumlarla yakın ilişkiler kurarak, sinerji oluşturmaları ve böylece her anlamda değişim ve dönüşümün öncüsü kurumlar olmaları anlayışının hakim olduğu bir dünyaya doğru hızla yol alıyoruz. Bu anlayışın sonucu olarak da hem eğitim, hem araştırma ve hem de topluma hizmet noktasında yükseköğretime talep de giderek artıyor. Yaşanan bu hızlı değişim ve dönüşüm hiç şüphesiz bugün dünyada sayıları 15,000’in üzerinde olan üniversitelerin de hızla değişen dünyaya ayak uydurmaya ve toplumun beklentilerine cevap vermeye zorlamaktadır. Her ne kadar üniversitelerin hemen her biri farklı anlayışlarla hareket etse de çoğunlukla refah seviyesi yüksek ülkelerde yer alan dünyanın en gelişmiş üniversitelerine baktığımızda, kendini bilgi toplumuna adapte edebilen yani sahip olduğu bilgi birikiminin topluma aktarılması ve sinerji oluşturulması anlayışına benzer bir anlayışla çalışmalarını sürdürdükleri görülmektedir. Bu anlayıştan hareketle çalışmalarına yön veren Hitit Üniversitesi de tüm paydaşları ile birlikte uyum içerisinde hareket ederek, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, hedeflemiş olduğu bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.


Üniversite kurulmaz, üniversite olunur anlayışıyla ve bir dünya üniversitesi olma hedefiyle çıkılan yolda bugün itibarıyla; Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri ve oluşturulan farkındalık sonucu Üniversitemizin doluluk oranları her geçen yıl daha da artmıştır. 3 kıtada 22 farklı ülkeden bu yıl 100’e yakın yabancı uyruklu öğrencimiz aramıza katılmıştır.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan 19 Yüksek Lisans ve 7 Doktora programında lisansüstü çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Çoğu yeni kurulmuş olan ve sayısı 11’e ulaşmış Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz ile konusunda uzman öğretim elemanlarımızca pek çok konuda daha detaylı araştırmalar yapılmaktadır.

Tıp Fakültemizde 60’a yakın öğretim elemanı ile çalışmalar büyük bir hız kazanmıştır. Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak kullanım anlaşması ile Türkiye’de neredeyse örnek bir yapılanma gerçekleştirmiş olup, ortaya çıkan sinerji ile şimdiye kadar ilimizde yapılmayan/yapılamayan her türlü branşta pek çoğu ilk olan tıppi operasyonlar yapılabilir hale gelmiştir.


Dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eğitim kurumu olabilmek için Erasmus+, Mevlana ve Eğitim-Araştırma İkili İşbirliği Protokolleri kapsamında imzalanan uluslararası anlaşma sayısı 143’e yükselmiştir, Farabi Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısı 75’e yükselmiştir. Eğitimimizin uluslararası düzeye ulaştırılması konsepti içinde, Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerimiz Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir,

Yeni kurulan Uzaktan Eğitim Merkezimizin yoğun çalışmaları sonucunda, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İnsan Hakları dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle verilmeye başlanmıştır. Bilimsel üretkenlikte her geçen yıl önemli gelişmeler kaydeden Üniversitemizde, 2014 yılında uluslararası indeksli dergilerde yer alan yayın sayımız 121’e, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı da 0,59’a çıkmıştır,


Kütüphanelerimizde abone olunan elektronik veri tabanı sayısı 50’ye çıkarılarak, 44,000’e yakın elektronik dergiye 7/24 erişim sağlanmaktadır. Basılı ve elektronik kaynaklarımızın sayısı da 200,000’e yaklaşmış bulunmaktadır. Bildiri/tebliğ sunmak kaydıyla, 2014 yılında 271 öğretim elemanımıza yurtdışında bilimsel etkinliklere katılımları için ciddi miktarlarda destek verilmiştir. 2013 yılında yeniden yapılandırdığımız BAP desteklerimizle, 7 farklı kategoride çok büyük miktarlarda proje destekleri verilmekte olup, 2014 yılında 97 projemiz yaklaşık 5,000,000 TL ile desteklenmiştir. Çok sayıda OKA, Ulusal Ajans, Bakanlık, Avrupa Birliği Projelerimiz hayata geçirilmiştir,


İlk San-Tez projemiz kabul edilmiştir. İnternet hızının arttırılması, Hitit Wifi-Kablosuz kampüs projesi, web sayfalarının yenilenmesi, lisanslı yazılımların alımı, öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının yenilenmesi, tüm dersliklere istenildiği kadar akıllı tahta ve projeksiyon cihazı, Hitit Bulut Sisteminin oluşturulması ile bilişim alt yapımız sürekli geliştirilmiştir. Üniversitemiz otomasyon bilgi sistemi yazılımı, Üniversitemiz personeli tarafından yoğun ve özverili çalışmalar sonucu fonksiyonel modül yapısında hazırlanarak kullanıma sunulmuştur,


Üniversitemizde yazışmaların daha hızlı, kolay ve etkin bir şekilde yapılmasının yanı sıra kırtasiye malzemesi kullanımının azaltılmasına yönelik Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamasına geçilmiştir.  Akademik Personelimizin bilimsel araştırma projelerini ve yurt dışı bilimsel etkinlik görevlendirme işlemlerini online yapabildikleri BAPSO ve BEDEK otomasyon programları kullanıma girmiştir. Engelli Öğrenci Birimi, Proje Koordinasyon Birimi, Mezunlar Ofisi, Hukuk Müşavirliği, ÖYP Kurum Koordinatörlüğü ve Çorum Hitit Vakfı kurulmuştur.


HİTİTSEM’de farklı alanlarda çok sayıda kurs düzenlenmekte olup, akademik personelimize ücretsiz proofreading hizmeti verilmektedir. Çok sayıda ulusal/uluslararası etkinlik gerçekleştirilmekte olup, 2015 yılında Katılım Bankacılığında Yeni Ufuklar, IV. Türk Dünyası Ekonomi Forumu, 19. Finans Sempozyumu, 2016 Üniversitelerarası Dünya Güreş Şampiyonası ve 2017 Avrupa Üniversiteler Salon Futbol Şampiyonası Üniversitemizde düzenlenecektir.


Diğer yandan, altyapı çalışmaları kapsamında; 1976’dan beri ilk kez bir inşaatın yapıldığı merkez MYO kampüsümüzde, son derece modern binalar yapılmaya başlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitimin önemli eksiklerinden biri olan fiziki altyapı konusunda önemli adımlar atılmasına vesile olacak inşaatların 1. Etabı tamamlanmış olup, 2. Etap yapım işinde de sona gelinmek üzeredir.


Bünyemizde açılmış olan Merkez Laboratuvarımız, bölgemizin değil; ülkemizin sayılı bilimsel üretkenliğe sahip, gerçek anlamda araştırmaların yapıldığı bir merkez olarak konuşlandırılmış olup, kısa zaman içerisinde faaliyete geçecektir.


Fikirlerin projeye, projelerin de ticarileşmesine vesile olacak Teknokentimizin inşaatı tamamlanmış olup, kısa süre içerisinde hizmete girecektir. Sinpaş GYO tarafından yapılan Alaca Meslek Yüksekokulu inşaatı tamamlanmıştır. Sungurlu MYO kampüsümüzün 1. Etap inşaatı devam etmekte olup, yıl sonuna bitirilmesi hedeflenmektedir. İskilip Kaymakamlığı ve Belediyesi ile İskilip’li işadamlarımızın girişimleri sonucunda, İskilip MYO’ya ek bina yapılması için çalışmalar başlatılmıştır. Osmancık Ömer Derindere MYO’da, farklı spor dallarında çalışmalar yapılabilecek sahaların projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, yapım işinde sona gelinmek üzeredir,


Yerleşke alanı konusunda başlangıçta merkez ve ilçelerde yaklaşık 202,000 m2’lik alana sahip olan Üniversitemiz, gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucu tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleşke alanlarıyla birlikte bugün itibarıyla 2,600,000 m2’nin üzerine çıkmıştır.


Yukarıdaki verilerden de görülebileceği gibi, rekabetin ve değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı günümüz akademik dünyasında, Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz, her alanda gelişim ve değişim trendini yakalamış; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda etkin, dinamik bir üniversite olarak yoluna devam etmektedir. Üniversitemizde doğru hedeflere yöneltilen gayret ve gerçekleştirilen özverili çalışmalar neticesinde uluslararası ölçekte yapılması gereken hemen her çalışma yapılmış olup, nitel ve nicel olarak başarı grafiğimiz her geçen yıl daha da yükselmiştir.


Hızla gelişen bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve coşku ile Çorum ile her yönden bütünleşmiş bir üniversite olarak yoluna devam etmekte olan Hitit Üniversitesi, “Marka Şehir, Dünya Üniversitesi” sloganıyla çıktığı bu yolda, ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşmaya başlamış olup, çıktığı bu uzun soluklu yolda başarı grafiğini sürekli olarak yükseltmeye devam edecektir. Bu başarının tesadüfen, kendiliğinden oluşmadığına inanıyoruz ve ortaya çıkan bu başarı tablosunda emeği bulunan, katkı veren başta akademik personelimize, idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza, ilimizde ve her coğrafyada Üniversitemizi sahiplenerek bizlere maddi/manevi destek veren tüm gönüldaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen ve şu an aramızda olmayan personelimizi şükran ve minnetle anıyor, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz.


Bu vesileyle üniversitelerimize verdikleri her türlü desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hükümetimizin ilgili birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız ve Üyelerine, kuruluşunda emeği geçen ve tüm eğitim-ögretim hayatımız boyunca desteklerini esirgemeyen Valilerimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımıza, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşu Temsilcilerine, Sanayicilerimize, Sanayi ve Ticaret Odamız ile diğer Oda ve Meslek Kuruluşu Temsilcilerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Kıymetli Basınımıza, Değerli Hemşehrilerime ve tüm Çorum Dostlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 9. kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun. Hep birlikte, daha nice başarılı yıllara.”Son Güncelleme: 17.03.2015 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.