İşte Rektör’ün karnesi

Hitit Üniversitesi’nin 13. kuruluş yıl dönümünde 8 yıldır üniversiteyi yöneten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ın karnesi çıkarıldı.

İşte Rektör’ün karnesi

Hitit Üniversitesi’nin 13. kuruluş yıl dönümünde 8 yıldır üniversiteyi yöneten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ın karnesi çıkarıldı.

17 Mart 2019 Pazar 13:25
İşte Rektör’ün karnesi
banner181

Hitit Üniversitesi’nin 13. kuruluş yıldönümünde karnesi çıktı.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 2011 yılı Mayıs ayında devraldığı görev sürecinde önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

İşte Rektör’ün kendisinin yaptığı açıklamayla 8 yıl yönettiği üniversitenin karnesi:

8 YILDA HİTİT’TE NELER OLDU?

Hitit Üniversitesi’nde 2011’den 2019’a kadar geçen 8 yıllık sürede yapılanlar madde madde şöyle:

 • 624 olan akademik ve idari personel sayısı 1.392’ye,

 • 16 olan eğitim birimi sayısı (fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu) 22’ye,

 • 3 olan uygulama ve araştırma merkezi sayısı 19’a,

 • 82 olan eğitim birimlerimizdeki bölüm/program sayısı 218’e,

 • 11 olan lisansüstü program sayısı 48’e,

 • 7.962 olan toplam öğrenci sayısı yaklaşık 20.000’e,

 • 220 olan lisansüstü öğrenci sayısı 1.561’e,

 • % 2 olan lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrencilere oranı % 8’in üzerine,

 • 0 olan uluslararası öğrenci sayısı 306’ya,

 • 55.876 olan kütüphanemizdeki basılı yayın sayısı 100.000’in üzerine,

 • 52.722 olan e-kitap sayısı 586.097’ye,

 • 25.624 olan e-dergi sayısı 75.174’e,

 • 26 olan veri tabanı sayısı 54’e,

 • 2 olan uluslararası üniversitelerle ikili anlaşma sayısı 58’e,

 • 8 olan Erasmus+ kapsamındaki anlaşma sayısı 37’ye ulaşmıştır.

Geçen 8 yılın rakamsal verilerindeki yükseliş, gönüllü olarak girmiş olduğumuz akreditasyon/belgelendirme süreçlerine de aynı şekilde yansıdı

2011 yılından itibaren kendi inisiyatifimizle başlattığımız çok yönlü çalışmalarımız zaman içerisinde belli bir seviyeye ulaşmış, buna bağlı olarak da başarılarımızı ortaya koyan göstergelerde hızlı bir yükseliş meydana gelmiştir. 2011 yılında Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Belgelendirme (MÜDEK) ile başlayan kaliteye dayalı büyüme sürecimiz, bağımsız kuruluşlarca belgelendirilen farklı Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyon çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ile sürdürülmüştür. Bu bağlamda;

 • Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK),

 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme,

 • Mühendislik Fakültemizde 4 programda Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Belgelendirme (MÜDEK),

 • Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı Belgelendirme (TS EN ISO/IEC 17024),

 • Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon Standardı Belgelendirme (Kemik İçi Dış İmplantlar için Dinamik Yükleme Deneyi) (TS EN ISO/IEC 17025:2012),

 • Tüm birimlerimizle ve tüm süreçlerle (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim) Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme (ISO 19001:2015) gibi pek çok kalite güvence sistemleri Üniversitemizde kurulmuştur. Bu sürecin bir parçası olarak Üniversitemiz, Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Türkiye’de yetkilendirilmiş 8 üniversite arasında yer alarak bölgemizdeki tek Yetkili Belgelendirme Kurumu haline gelmişti

 • Başarılarımız, bağımsız değerlendirme kuruluşlarının raporlarıyla tescillendi

Günümüzde ben başarılıyım demekle başarılı olunamayacağı açıktır. Bu bağlamda başarının (ve başarısızlığın) en önemli göstergesi, kıyaslamaya imkan tanıyan rakamlardır. Akademik camiada başarıyı ortaya koyan önemli araçlardan biri, bağımsız değerlendirme kuruluşlarının yayımlamış oldukları raporlardır. Üniversitemiz farklı alanlara ilişkin yapılan pek çok bağımsız ulusal/uluslararası değerlendirme kuruluşlarının sıralamalarında sürekli üst sıralara tırmanmayı başarmıştır. Bu çerçevede Üniversitemiz;

 • URAP (University Ranking by Academic Performance)’ın “Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda yerini sürekli yükselterek dünyadaki 25.000 civarındaki yükseköğretim kurumu arasında ilk 2.500’ünün sıralandığı kategoride son olarak 2018 yılında bir önceki yıla oranla 68 basamak yükselerek 2.274’üncü sıraya,

 • Dünyadaki yükseköğretim kurumlarının web paylaşımlarını inceleyerek sıralama yapan Webometrics sıralamasında yerini yükselterek 2017’de 6.822 olarak gerçekleştirdiği atıf sayısını 2018’de 7.477’ye yükselterek dünya çapındaki yaklaşık 25.000 yükseköğretim kurumu arasında 2.827’nci sıraya,

 • Dünya üniversitelerinin çevre bilinci ve yeşil kampüs hedefi doğrultusunda altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim kategorilerinde değerlendirildiği GreenMetric sıralamasında 2017 yılında Türkiye’den katılan 28 vakıf ve devlet üniversitesi arasında enerji ve iklim değişikliği alanında 3’üncü, altyapı alanında ise 6’ncı sıraya,

 • Devlet Yükseköğretim Kurumları’nda 2015 yılından beri uygulanmakta olan “Akademik Teşvik Ödeneği” puanları esas alınarak Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından hazırlanan 2019 yılı Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması (DÜS) Raporunda sıralamaya giren 116 Devlet Üniversitesi içinde önceki yıllara göre sıralamadaki yerini yükselterek 73’üncü sıraya; 2006 yılından sonra kurulan 63 Üniversite içinde de 28’inci sıraya,

 • ÜNİAR’ın fakülteler düzeyinde yaptığı sıralamada ülkemizde sıralamaya girebilen 45 İlahiyat Fakültesi içerisinde İlahiyat Fakültemiz 2’nci sıraya, sıralamaya girebilen 50 Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde Fen Edebiyat Fakültemiz de 12’nci sıraya yükselerek büyük başarı göstermiştir.

Engelleri kaldırmaya çalışırken kendi yazılımlarımızı da yazdık, Antarktika Bilim Üssü Projesinde de yer aldık

Üniversitelerin engellilere sağlamış oldukları imkânların YÖK tarafından değerlendirilerek çeşitli kategorilerde verilen ödüllere en fazla sahip olan üniversitelerden biri de Hitit Üniversitesi olmuştur. Spor Bilimleri Fakültemiz ile Sağlık Bilimleri Enstitümüz fiziki mekânlarını engelliler için çeşitli fiziki düzenlemelerle erişilebilir kılması hasebiyle “mekânda erişilebilirlik” (turuncu bayrak) ödülünü; Spor Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Enstitümüz ve Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuz engelli öğrencilere belli düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçleri sağlaması nedeniyle “eğitimde erişilebilirlik” (yeşil bayrak) ödüllünü; Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi Programı da zihinsel engelliler alanında sağladığı imkânlar sebebiyle “Engelsiz Program Nişanı” ödülünü almıştır. Böylece Üniversitemiz Türkiye’de yalnızca 3 üniversitenin almaya hak kazandığı “Engelsiz Program Nişanı”na sahip olmuştur. Öte yandan Üniversitemiz;

 • Atık Yönetimi çalışmaları kapsamında “Sıfır Atık” Projesine destek vermiş; tehlikeli ve diğer atıkların mevzuata uygun şekilde toplanarak geri dönüşümünü sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdürmüştür.

 • Antarktika Bilim Üssü Projesi kapsamında Antarktika’da yapılan ilk çalışmalarda yer almıştır.

 • Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği Projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizde 2018’in en iyi uygulama örneklerinden birisi olarak seçilmiştir.

 • Bilişim alanına 27.6 milyon TL’lik yatırımın yapılmış, Üniversitemiz personeli tarafından kodlanan 33 yazılım ile tüm işlemlerimiz harici risklere karşı korunmuştur.

 • Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan ve Türkiye’ye örnek olan afiliasyon sonucunda ilimize, Ülkemizdeki öğrenciler tarafından tercih edilebilirliği sürekli artan bir Tıp Fakültesi kazandırılmıştır. Ayrıca bu sürecin eseri olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı tedavi yöntemleriyle ilimize, bölgemize ve ülkemize önemli katkılar sağlanmakta; dünyada ancak belirli merkezlerde tecrübeli hekimler tarafından yapılabilmekte olan pek çok önemli operasyonlara imza atılmaktadır.

 • Bölgemizde sadece Üniversitemizde bulunan ve alanlarında yetkin 16 öğretim elemanımız tarafından başarılı bir şekilde verilmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği C Sınıfı Uzmanlık Temel Eğitim Kursumuzda bugüne kadar yaklaşık 550 kişiye kurs verilmiş ve verilmeye devam etmektedir.

 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz üzerinden akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz yanında, ihtiyaç duyulan alanlarda halkımıza yönelik olarak yıl boyunca çeşitli kurslar verilmektedir.

 • Adı ‘Hitit’ olan Üniversitemiz, geleceğimiz adına tarih bilincinin sorumluluğu içerisinde hareket ederek ilimizin sahip olduğu kadim kültür mirasının anlaşılması, korunması, sorumluluk bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için ilk olarak 2017 yılında Çorum Valiliği ve Çorum Müzesi Müdürlüğü ile işbirliğinde Örükaya Arkeolojik Araştırma Projesi’nde yer alarak Örükaya (Alaca)’da ilk kazı ve araştırma projesine girmiş; bu yıl (2019) da Şapinuva (Ortaköy) kazısının yürütülmesini resmen üstlenmiştir.

İçerisinde modern akıllı binaların yer alacağı kampüslerimizdeki binalarımızın bir kısmını tamamlarken diğerlerini de bitirmek için tüm gayretimizi sarfetti.

2011 yılında Üniversitemizin en büyük problemi olarak ortaya konulan kampüs çalışmalarımız önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bu çerçevede;

 • 2011 yılında 200.907 m² olan arazilerimiz şu an itibariyle 2.723.924 m²’ye ulaşmıştır.

 • Kuzey Kampüsümüzde yaklaşık 4 km’lik yeraltı galeri hatları tamamlanmıştır.

 • İlimizde ilk beton yol uygulaması, Kuzey Kampüsümüzde hayata geçirilmiştir.

 • Kuzey Kampüsümüzde 2.840 m² kapalı alana sahip Isı ve Enerji Merkezimiz tamamlanmıştır. Burada toplam 2.4 MW gücünde trijenerasyon sisteminin devreye alınmasıyla yıllık 700-900 bin TL arasında tasarruf edilmesi planlanmaktadır.

 • Meslek Yüksekokulu Kampüsümüzde hizmete giren 400 kwh’lık trijenerasyon sistemi ile 800 bin kwh üzerinde elektrik üretimi ile ısıtma ve soğutmaya % 40 katkı sağlanmış, 01.10.2016-31.12.2018 tarihleri arasında yaklaşık 450 bin TL tasarruf sağlanmıştır.

 • 8.600 m² kapalı alana sahip olup içerisinde tüm kapalı alan spor müsabakalarının yapılabileceği Spor Bilimleri Fakültesi binası ve 15 Temmuz Spor Kompleksimiz hizmete açılmıştır.

 • Bünyesinde yemekhane, Merkez Kütüphane ve Sanat Galerisinin yer aldığı 8.500 m² kapalı alanı bulunan Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezimiz hizmete açılmıştır.

 • İçerisinde öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz için ofislerin, İl Sınav Merkezinin, Konferans Salonunun, Sosyal Tesisin, Yemekhanenin, Kantinin, Kapalı Otoparkın ve Uygulama ve Araştırma Otelinin yer aldığı 26.582 m² kapalı alana sahip Meslek Yüksekokulu Kampüsü binaları tamamlanarak hizmete açılmıştır.

 • Bugün itibariyle bünyesinde Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onaylı pek çok analizin yapıldığı 7.243 m² kapalı alana sahip HÜBTUAM laboratuvarı tamamlanarak hizmete girmiştir.

 • İlimize Üniversitemizin de ortağı olduğu 5.229 m² kapalı alana sahip Teknokent kazandırılmıştır.

 • Hastanemizin hemen karşısında yer alan ve Güney Kampüsü olarak adlandırılan Sağlık Kampüsümüzün Master Planı tamamlanmıştır.

İnşaatı tamamlanan bu binalarımızın yanısıra, bazı binaların yapımı devam etmektedir. Bu kapsamda Kuzey Kampüsümüzde;

 • 20.200 m² kapalı alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

 • 18.400 m² kapalı alana sahip İlahiyat Fakültesi,

 • Aynı anda 5.000 kişinin ibadet edebileceği İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii,

 • Sungurlu ilçemizde 12.418 m² kapalı alana sahip Sungurlu Meslek Yüksekokulu,

 • İskilip ilçemizde 5,600 m² kapalı alana sahip İskilip Meslek Yüksekokulu binalarının inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Diğer yandan Rektörlüğümüzde 3 boyutlu maketleri görülebilecek olan;

 • Mühendislik Fakültesi,

 • Enstitüler Binası,

 • Kütüphane,

 • Kültür ve Kongre Merkezi,

 • Öğrenci Merkezi,

 • Öğrenci Yurdu,

 • Kapalı Otopark,

 • Kreş,

 • Diş Hekimliği Fakültesi/Hastanesi,

 • Oğuzlar Su Sporları Merkezi binalarının da yapılacakları yerler Kampüs Master Planlarına göre belirlenmiş, buna göre projeleri tamamlanarak istendiğinde (parası temin edildiğinde) bir kaç hafta içerisinde inşaatlarına başlanabilir duruma getirilmiştir.

Rektör Alkan, açıklamasının son bölümünü mesai arkadaşlarına ayırarak şu mesajı verdi:

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Her şeyin yarınlarımız için olduğuna yürekten inanan idaremiz, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin kararlılığı ve gayreti içerisinde çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüştür. 8 yılın sonunda gelinen aşamayı objektif bir şekilde değerlendirmek adına, nasıl bir Üniversite devralındığının, şehir ile nasıl bir etkileşim içerisinde bulunulduğunun ve dahası, tüm bu çalışmaların son 4 yılının FETÖ’cü hainlerin yaptığı darbe sürecine rağmen gerçekleştirildiğinin dikkate alınması isabetli bir yaklaşım olacaktır.

Bundan tam 2 ay sonra görev süremizin sona ermesiyle, bu onurlu görevi devralacak yeni yönetimimizin bizlerin yaşadığı bu sorunların hiç birisini yaşamaması için tüm gücümüzle çalışmalarımıza hala hız kesmeden devam etmekteyiz. Gözle görülmeyen ama tamamlanan altyapı projelerimizin üzerine hemen tüm ihtiyaçlarımız düşünülerek planlanan ve ihaleye 15 gün içerisinde çıkılabilecek aşamaya getirilen inşaat projelerimizin yapımına başlanacağını, temelleri atılan çalışmaların ve başlatılan projelerin hızla tamamlanarak Ülkemizin hizmetine sunulacağını, yapılması gereken tüm çalışmaları başarıyla gerçekleştireceklerini ümit ediyoruz.

Hiç şüphesiz yukarıda saymış olduğumuz çalışmalar, hiç bir mazaret, başarının yerini tutamaz anlayışıyla ve imkânlar ölçüsünde hayata geçirilmiş olup; bunların tamamı sizlerle el ele, omuz omuza, gönül gönüle verilerek gerçekleştirilmiştir. Ümidim ve dileğim, yapılacak hizmetlerin gelecekte de katlanarak artmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Üniversitemizin 13. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, Meslek Yüksekokulu sürecinden Üniversitemizin kuruluşuna ve sonrasındaki aşamalarda bugüne kadar Üniversitemize destek veren, katkı sağlayan, emek veren herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, selamlarımı sunuyorum.

Son Güncelleme: 18.03.2019 21:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tabela üniversitesi 2019-03-18 08:50:53

Bölüm açılıyor,sonra bölüm kapanıyor.Alaca da kaynakçılık bölümü vardı,kapandı.Sonra yerine itfaiyecilik bölümü açılacakmış.Keza edebiyat fakültesinde bir kaç öğrenci ile eğitime devam eden bölümler var.Ha bir de yandaş ve parti hakimiyeti de işin ayrı bir yönü,Tek cazip fakülte var.Tıp fakültesi,gerisi iş ve istihdam imkanı bulamayan bölümlerden oluşan bir üniversite görünümünde binalar topluğu ve çalışanlar var.Kısacası ülke genelindeki tabela üniversitelerinden fazla öteye gidilen bir durum yok.

Misafir Avatar
Dede Bozkurt 2019-03-18 16:30:58 @Tabela üniversitesi

Cevap vermekten ziyade,eksiği tamamlamak istedim.Nicelik tamam da,nitelik nerede Rektör bey;Tıp fakültesinden başka elde tutulan fakülte var mı?Diğer fakültelerin tercih sıralaması ve yüzdesi nedir?Kaç fakültenin kontenjanı tam doluyor?Kaç öğrenci mezun olunca iş bulabiliyor?Kuzey kampüsü biliyoruz da,diğer birimler nerede ve hangi isimlerle anılıyor?Yozgat'ta tüm üniversite tek alanda toplanmış ve bir planlama var.

Beğenmedim! (0)
Avatar
Not 2019-03-17 22:58:44

Sıfır elde var sıfır

Avatar
bir bilen 2019-03-18 15:00:53

şurda rektörü öven yorumlara gülüyorum gerçekten. rektörlerin kazandıkları paralardan ( küçük üniversitelerde bile döner sermaye ile aylık 50 bin tl olabiliyor) ve üniversitelere yapılan yatırımlardan bihabersiniz. koskoca 8 yıldan bahsediyoruz. ve burda yazılanların çoğunun rektörle ilgisi yok. Yök'ün yaptırdığı şeyler ya da hocaların başarıları. çoğumuzun çocuğu iş ararken, kendini paralıyorken, üniversiteye bedavadan atanıp en az 6 bin tl maaş alan insanlardan da haberiniz yok. sırf hocalar ek ders alsın diye dandik bölümlere açılan ikinci öğretimler var. ve gariban çocukları ikinci öğretime dünya kadar para ödüyorlar. üstelik kampüs diye vakit geçirebilecekleri bir alan bile yok. boş insanları yüceltmeye devam edin. ha bir de şunu unutmayın. bu adam her gün haberlere çıkıyor, boy gösteriyor. gerçekten iş yapan insanın kendini ispat etmeye ihtiyacı olmaz. insanlar onu gündeme getirir. ama reha metin alkan sadece kendi söylemleri ile gündeme geliyor.

Avatar
Eğitimci 2019-03-17 20:37:13

Ya biz başka ilde yaşıyoz yada siz başka ilden bahsediyosunuz tıp fakultesinin resmini paylaşsanızda bir görsek beton yol elinde patladı kışın kapalı tutuluyor kampüs tam bir çamur deryası olumsuz eleştirileri kırpıp kuşa çevirceniz nasılsa

Avatar
Güzel Düşünüp, Güzel Gören Çorumlu 2019-03-17 15:34:26

Kıymetli hocamız Sayın Prof.Dr.Reha Metin Alkan şehrimizde göreve başladığı ilk andan itibaren bilimsel ve beşeri anlam da çok ama çok katkı sağlamış her anlamda görev sürecini kendine yakıştığı gibi sürdürmüş Çorumlu hemşehrilerimizin öyle inanıyorum ki gönlünde hoş bir seda bırakarak bayrağı devredecek, Sayın Rektörüm şehrimize ve eğitim ve akademik hayata yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.

Avatar
Eğitimci'ye cevap 2019-03-17 21:30:24

Eğitimci efendi, yapılanı görmemek için yapılmayana doğru bakıyorsun. Kampüs müteahhiti ile ilgili basında kaç kez haber çıktı okumadın mı? Uluslararası Spor organizasyonlarını bile üniversitenin kendi spor salonunda yapamamasına sebep oldu. Rektör daha ne yapsın? Eline kazmayı küreği alıp kendi mi tamamlasın?
Senin öğrencin yazılıdan geçemeyince sen mi suçlu oluyorsun?
O elinde kaldı dediğin beton yolun altına in de oradaki altyapıyı bi gör.
Üniversiteye git, Tıp fakültesinin resmini değil, tüm sağlık kampüsünün maketini gör.
Kampüsteki yetkililerden doğru bilgi al da sonra konuş...

Misafir Avatar
has çorumlu 2019-03-19 09:46:47 @Eğitimci'ye cevap

zaten hep maket halinde gördük kampüsü makam odasının etrafı hep maket

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
has çorumlu 2019-03-19 09:45:15 @Eğitimci'ye cevap

kendi personelinin 117 milyon tl yaklaşık maliyet buluduğu ihaleyi 97 milyon tl ye verirse olacağı buydu

Beğenmedim! (1)
Avatar
Ne yaptıki 2019-03-17 16:50:30

Ne yptıki diyenler, buyurun:)

Avatar
Tebrikler 2019-03-17 18:35:43

Bi Çorumlu olarak tebrikler teşekkürler Allah razı olsun

banner182

banner110