Hıfzıssıhha’dan yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında iki kez kez olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı.

Hıfzıssıhha’dan yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında iki kez kez olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı.

02 Ekim 2020 Cuma 13:36
Hıfzıssıhha’dan yeni kararlar
banner332

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında, Valilik Binası Toplantı Salonunda 30 Eylül ve 2 Ekim'de ayrı ayrı olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı.

İşte o kararlar:  “İçişleri Bakanlığının 29/09/2020 tarihli ve 15993 sayılı Genelgesinde; Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi, üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu, bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirildiği ifade edilerek, 11/09/2020 tarihli ve 14810 ve 14811 sayılı Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hükümleri doğrultusunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapılmasını müteakip herhangi bir riski bulunmayanların (tanılı veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmelerinin mümkün olduğu, benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

İçişleri Bakanlığının 30/09/2020 tarihli ve 16007 sayılı Genelgesinde ise; içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği, Bakanlığın 02/06/2020 tarihli ve 8680 sayılı, 01/07/2020 tarihli ve 10507 sayılı ve 11/09/2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgeleri doğrultusunda şehir içi veya şehirlerarası toplu ulaşımda HES kodu sorgulaması yapılması zorunluluğu getirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda İlimizde; Koronavirüs (Covid-19) salgını vaka artış hızının azaltılması, salgının kontrol altında tutulması, yayılımının önlenebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla;

MADDE 1- Başta Belediye Başkanlıkları olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına,

MADDE 2- Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılmasına,

MADDE 3- Covid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınmasına.

MADDE 4- Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulmasına, bunun için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e-İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına, bu çerçevede; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin göz önünde bulundurulmasına, HES uygulaması ile şehir içi toplu ulaşım sistemleri arasında gerekli entegrasyonların ivedilikle sağlanmasına,

MADDE 5- İlimiz merkezinde kurulmasına müsaade edilen semt pazarı yerlerine tezgah kurulumu için gelen pazarcı esnafının pazar yerleri girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, HES kodu alamayan pazarcı esnafının pazar yerine girişine, tezgah kurmasına, herhangi bir şekilde satış yapmasına müsaade edilmemesine, izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen kişilerin, izolasyon amacıyla konaklama yeri olarak belirlenen İlimiz merkez İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurduna gönderilmesine ve kalan izolasyon sürelerinin zorunlu olarak tamamlatılmasının sağlanmasına, ilgililer hakkında idari ve cezai işlemlerin gerçekleştirilmesine,

a) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınacak HES kodu sorgulamasının pazar yeri girişlerinde kontrolünün yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünden iki kolluk görevlisinin, Belediye Başkanlığından zabıta memurunun, ilgili oda temsilcisinden iki personelin görevlendirilmesine ve iki ayrı kontrol ekibi oluşturulmasına, Belediye Başkanlığınca her semt pazarı girişinde bu maksatla iki ayrı kontrol noktası oluşturulmasına,

b) Görevlendirilecek personele Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına yönelik gerekli eğitimlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmesine,

c) Pazar yerinde, pazar alış verişine gelen kişilere de sondajlama usulüyle Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen kişilerin, izolasyon amacıyla konaklama yeri olarak belirlenen İlimiz merkez İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurduna gönderilmesine ve kalan izolasyon sürelerinin zorunlu olarak tamamlatılmasının sağlanmasına, ilgililer hakkında idari ve cezai işlemlerin gerçekleştirilmesine,

MADDE 6- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 08/09/2020 tarihli ve 2020/83 nolu almış olduğu kararının 9. maddesinde yer alan ve 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalandıkları 10:00 - 16:00 saat aralığının yeniden düzenlenerek, 11:00 - 15:00 olarak uygulanmasına, 11:00 – 15:00 saatlerinin öncesi ve sonrasında toplu taşıma araçlarından ücretli olarak yararlanmalarına,

MADDE 7- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 08/09/2020 tarihli ve 2020/83 nolu almış olduğu kararının 10. maddesinde yer alan ve kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, çayevi, çay ocağı,  internet kafe, playstation, elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerlerin, sohbet ve eğlence merkezlerinin (sayılan işyerlerinden şehirlerarası yol güzergâhı üzerinde bulunanlar da dâhil) saat 22:00’den sonra müşteri kabul etmemelerine, söz konusu işletmelerin müşteri almamak kaydıyla temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle saat 24:00'e kadar çalışabilmelerine şeklinde yer alan kısıtlamaların iptal edilmesine ve işyeri açma ve çalışma izin/ruhsatlarında belirtilen süreler içerisinde faaliyetlerine devam etmelerine,

MADDE 8- İlimizde HES kodu kontrolü uygulaması bakımından 30/09/2020 tarihinden itibaren konaklama tesisleri için;

a) Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine,

b) HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

c) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci ve ek 1 inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid- 19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına,

ç) Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 02/06/2020 tarihli ve 8680 sayılı ve 11/09/2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,

d) Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;

d.1. Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 12/08/2020 tarih ve 583885 sayılı Genelgesi ile, 01/07/2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgesiyle getirilen “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilmelerine,

d.2. Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise izolasyon amaçlı konaklama için belirlenen İlimiz merkezinde yer alan İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda konaklamalarının sağlanmasına,

e) Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine,

MADDE 9- Milli Eğitim Bakanlığının 25/09/2020 tarihli ve 13501095 sayılı yazısında; Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamalarının işletmenin talebi ve öğrenci velisinin izni ile Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılması, işletmeye gönderilemeyen öğrencilere ise Covid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin alınarak “İşletmede Beceri/Meslek Eğitimi” dersinin okullarında yaptırılması hususları belirtildiğinden, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisi yöneticileri ile Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı arasında yapılan konuyla ilgili değerlendirme neticesinde, Covid-19 Pandemi sürecinin ve bulaş riskinin devam etmesi sebebiyle, başta pandemi hastanesi olarak belirlenen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık birimi ve tesislerinde, 2020 - 2021 eğitim öğretim 1. yarıyıl süresince İlimizde bulunan Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik programı öğrencilerinin beceri eğitimi/staj eğitimlerinin yapılmamasına, Milli Eğitim Bakanlığı yazısı gereği söz konusu eğitimlerin okullarında yaptırılmasına,

MADDE 10- Çorum Gaz A.Ş.’nin Çorum Valiliğine sunduğu 24/09/2020 tarihli ve CG.42.30.2020/E.1497 sayılı yazılı müracaatında yer alan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında zorunlu kamu hizmeti yürüten şirketinin müşteri merkezlerine girişlerde HES kodu bildiriminin ve termal kamera ile ateş ölçümü işleminin, iç tesisat kontrolü ve acil müdahale işlemleri sırasında HES kodu bildiriminin zorunlu hale getirilmesi yönündeki taleplerinin uygun görülmesine, Çorum Gaz A.Ş. tarafından bu kapsamdaki işlemlerde müracaat eden kişilere yönelik HES kodu sorgulamalarının yapılmasına, bu işlemler çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin göz önünde bulundurulmasına,

MADDE 11- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuatlar gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 12- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 13- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli ekipler tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 14- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli ve 16230 sayılı Genelgesinde; Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alındığı ve uygulamaya geçirildiği belirtilerek, Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığının görüldüğü, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kuralların ve önlemlerin belirlendiği bildirilmektedir.

Genelgenin devamında ise; Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen 01/10/2020 tarihli ve 13588366/149/1604 sayılı yazıda; “Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir. Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir.” denildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Koronavirüs (Covid-19) salgını vaka artış hızının azaltılması, salgının kontrol altında tutulması, yayılımının önlenebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla İlimizde;

MADDE 1- Sağlık Bakanlığının 01/10/2020 tarihli ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda; mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02/10/2020 tarihinden itibaren 01/12/2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine,

MADDE 2- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuatlar gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 3- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 4- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli ekipler tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 5- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 6- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Defterdarlığına, Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Son Güncelleme: 02.10.2020 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner316