İftira atarak yol almaya çalışıyorlar

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, yaptığı yazılı basın açıklamasında, toplu sözleşme...

İftira atarak yol almaya çalışıyorlar

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, yaptığı yazılı basın açıklamasında, toplu sözleşme...

21 Eylül 2013 Cumartesi 12:14
 İftira atarak yol almaya çalışıyorlar
banner332

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatçi, yaptığı yazılı basın açıklamasında, toplu sözleşme görüşmelerine seyirci olarak katılan başka bir sendikayı eleştirdi.

“Yetkisiyle birlikte hafızasını kaybettiği ortaya çıkan malum Konfederasyon, toplu sözleşme sonrasında kaleme aldığı basın açıklamalarındaki itham ve iftiralara kimsenin inanmadığını ve toplu sözleşmenin kötü sonuçlandığı yalanına kimseyi ikna edemediklerini anladıkça yeni ithamlar ve iftiralar için var gücüyle çalışıyor” diyen Saatçi, “Hasetle bezenmiş çalışmalarının son ürünü olarak, toplu sözleşme masasında 2 Milyar 967 Milyon TL bırakıldığı iddia ve iftirasını kamuoyuna sundular. Kazanmayı ve kazandırmayı beceremeyenler, kazanılana ve kazandırana iftira atarak, kamu görevlilerini ve kamuoyunu yalanlarıyla yanıltarak yol almaya çalışıyorlar.” diye konuştu.

‘Haset için harcadıkları çabayı hesap için harcasalar...’

“Malum sendika haset için harcadıkları çabayı hesap için harcasalar doğruyu bulacaklardır” diyen Saatçi, konuyla ilgili şöyle konuştu; “Hesap bilmediklerinden ve başka hesaplar peşinde koştuklarından, Bütçede ve Orta Vadeli Mali Plan’da kamu personeline aktarılması öngörülen tutarların hangi unsurları kapsadığını öğrenmeye zaman ayıramamışlar. Bunu göremeyecek, bilemeyecek kadar vizyon ve bilgi yoksunu olduklarını itiraf ettiklerini ifade ederek, işin doğrusunu kısaca anlatıp kamuoyuna özellikle de kamu görevlilerine doğru bilgi aktarma görevimizi yerine getirelim. Kamu görevlilerine kamu maliyesinden aktarılacak kaynak, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmektedir. Ortaca Vadeli Mali Plan’da ise üç yıllık dönemler şeklinde gelecek öngörüleri ortaya konmaktadır. Bu çerçevede, 2013 yılına ilişkin olarak 2013 Bütçe Kanunu’ndaki rakamları, 2014 yılına ilişkin olarak ise Orta Vadeli Mali Plan’daki 2014 yılı rakamlarını veri olarak kullanmak gerekir.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda kamu görevlilerine ayrılan kaynak; personel gideri için 97,224 Milyar TL, Sosyal Güvenlik Prim ödemeleri için 16,790 Milyar TL olmak üzere toplam 114,015 Milyar TL’dir. 2014 yılı için ise Orta Vadeli Mali Plan‘da personel gideri olarak 107,135 Milyar TL, sosyal güvenlik prim gideri olarak 18.505 TL olmak üzere toplamda 125,640 Milyar TL’lik bir kaynak aktarılması öngörülmüştür.

2014 yılı için kamu görevlilerine ayrılacak kaynak 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’yla netleştirilecektir. Sosyal güvenlik primi gideri hariç olmak üzere 2014 yılında kamu personeli giderleri için ayrılan kaynağın 2013 yılına göre 9,911 Milyar TL arttırılması öngörülmüştür. Burada özelikle belirtilmesi gereken husus, bütçede kamu görevlilerine yönelik personel gideri için ayrılan kaynağın hangi harcamalar için ayrıldığıdır. Orta Vadeli Mali Plan’da kamu görevlilerine aktarılması öngörülen tutar belirlenirken hangi hususların dikkate alındığıdır.

Bütçede kamu personelin yönelik personel gideri olarak belirlenen kalemi oluşturan başlıca alt unsurları ifade edelim. Bütçede kamu görevlilerine yönelik personel gideri için ayrılan kaynak, birkaç unsurun bir araya gelmesiyle oluşan bir bileşendir. Bu çerçevede, 2014 yılında kamu personeli giderleri için ayrılması öngörülen kaynağın 2013 yılına göre fazlalığını oluşturan 9,911 Milyar TL’nin tamamının kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2014 yılında yapılacak zam/artış için tahsis edilmemiş olduğunu bilmek için bütçe uzmanı olmaya gerek olmadığı açıktır. Yetkisiz/seyirci konfederasyon, 2014 öngörüsü ile 2013 bütçe rakamı arasındaki farkın tamamının zam için ayrıldığına ilişkin iş bilmezliğe veya iftira atma hevesine dayanan bir varsayımla açıklamasını kaleme almış, bu varsayıma dayalı olarak da masada 2 Milyar 967 Milyon TL bırakıldığı yalanını üretmiştir.

‘İlave kaynağın tamamının maaş zammına ayrıldığını sanacak kadar sendikacılıktan uzaklar’

2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme kazanımlarını değersizleştirme girişimlerinde zirve yapan Konfederasyon, imza altına alınan toplu sözleşmenin 2014 yılı bütçesine maliyetinin de 7 Milyar 191 Milyon TL olduğunu hesaplamış. Arkasından da, hesabı yanlış yaparak buldukları 2 Miyar 967 Milyon TL’nin masada bırakıldığını ve bırakılan bu tutarın da mevcut kamu görevlisi sayısına bölmek suretiyle her kamu görevlisi için aylık 103 TL’lik bir kaybın gerçekleştiğini dile getirmiş. İlave kaynağın tamamının maaş zammına ayrıldığını sanacak kadar sendikacılıktan uzaklar. Öncelikle, 2014 yılı için Orta Vadeli Mali Plan’da –sosyal güvenlik primi ödemeleri hariç- kamu personeline aktarılması öngörülen 107 Milyar 135 bin TL tahmini bir tutardır ve bu tahmini tutar 2013 bütçesindeki rakama göre 9 Milyar 911 Milyon TL fazladır. Ancak, bu tutarın tamamının kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine toplu sözleşmeyle yapılacak zam için tahsis edildiğini iddia etmek, kamu görevlilerinin derece ve kademelerinin arttırılmayacağı, yeni kamu görevlisi istihdamı yapılmayacağı ve 2013 yılı Temmuz ayında kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılan zammın 2014 yılında geri alınacağı varsayımlarını doğru kabul etmeyi gerektirir. Anlaşılan o ki; hesap fakiri fakat haset zengini konfederasyon kamu görevlilerinin derece ve kademelerinin sabitlenmesini, yeni kamu görevlisi istihdam edilmemesini ve 2013 Temmuz ayında yapılan zammın 1 Ocak 2014’ten sonra ödenecek maaşlarda dikkate alınmamasını istiyor.

Gerçek şudur; Orta Vadeli Mali Plan’da 2014 yılı için ortaya konan öngörüler ve 2013 bütçesindeki rakam üzerinden ortaya çıkan 9 Milyar 911 Milyon TL’lik ilave tutar; a) 2014 yılında yeni istihdam edilecek kamu görevlilerine ödenecek maaş ve ücretleri; b) Mevcut kamu görevlilerinin derece/kademe ve kıdem süresi artışından kaynaklanacak maaş artışları; c) Toplu sözleşmeyle kamu görevlilerinin ücretlerine yapılacak artışı; d)  2013 Temmuz ayında kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine yapılan artışın 2014 yılı bütçesine yansımasını; e) Diğer unsurlar nedeniyle oluşacak artışları da kapsamakta ve bütün bu unsurların her birinin toplam tutarı dikkate alınarak öngörülmüştür. Buna rağmen bu tutarı sadece maaş ve ücret zammına tahsis edip diğer unsurları yok saymak; ancak kötü niyetli ve bütün işlerinde hasedi esas alan yenik ve ezik konfederasyonun yapabileceği bir aymazlıktır. Geçmiş dönem verileri üzerinden bir değerlendirme yapıldığında; 2013 yılı Temmuz ayında maaş ve ücretlere yapılan zammın 2014 Bütçesine yansımasının 2-2,5 Milyar civarında olacağı, kamu görevlilerinin derece/kıdem kaynaklı maaş artışlarının ilgili yıl bütçesine yükünün 1,250-1.5 Milyar civarında gerçekleşeceği, 2013 yılının ikinci yarısında ve 2014 yılında gerçekleştirilecek yeni (120 bin civarında) kamu personeli istihdamının da 2014 bütçesine hatırı sayılır tutarda yük getireceği dikkate alındığında 9.911 TL’lik kaynak artışının tamamını maaş zammına ayrılacağını söylemek, yalan ve iftira üretme tesisi gibi çalışan konfederasyonun atacağı iftira ve söyleyeceği yalan için kulp hazırlama çabasından başka bir şey değildir.

Maliye Bakanlığı sitesindeki rakamları çarpıtmak yerine Maliye Bakanı’nın açıklamalarını takip etseler kendilerine kimsenin inanmayacağını anlarlar. Kaldı ki, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanmasından sonra katıldığı televizyon programında toplu sözleşmenin 2014 yılı bütçesine 3.200 TL civarında ilave yük getirdiğini açıklamıştır. İftiracı konfederasyonun ya bu açıklamayı dinlememiş ya da nasıl olsa millet unutmuştur zannıyla yalanlarıyla süslediği iftira metnini internet sitesinde yayımlamaktan çekinmemiştir. Maliye Bakanı’nın açıklamasına rağmen yalan söylemekten geri durmayan Konfederasyon, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin 2014 yılı bütçesine ne kadar yük getirdiğini ve 2013 yılında kamu personeli için ayrılan tutarın toplu sözleşmeyle ne kadar artırıldığını 2013 Bütçe Kanunu Tasarısı TBMM’ne sunulduğunda daha iyi anlayacaktır.

‘Bize iltifat etmeleri gereken bir sonuç var’

Yaptığımız hesaplamalara göre, 2014 yılı bütçesinde kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri için 110 Milyar TL, sosyal güvenlik primi ile birlikte 130 Milyar TL’nin üzerinde kaynak ayrılacaktır. Masaya getirtilen 3 Milyar 265 Milyon TL’yi görmek yerine masada unutulan para iftirasına sarılan aciz konfederasyon bu rakamlara göre, yenik ve ezik Konfederasyonun iftira ve yalanlarla değersizleştirmeye çalıştığı 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine yönelik personel gideri için bütçeden ayrılacak pay, 2013 yılı bütçe rakamlarına göre 13 Milyar 176 Milyon TL, Orta Vadeli Mali Plan’da 2014 yılı için öngörülen rakamlara göre ise 3 Milyar 265 Milyon TL civarında arttırdık. Bu çerçevede, masada bırakılan para değil toplu sözleşme masası ve pazarlıktaki kararlılığımız sayesinde hükümetin masaya getirmek zorunda kaldığı ilave para söz konusudur. Bütün bu veriler, Ekim 2013’de TBMM’ne sunulacak Bütçe Kanunun Tasarısı’yla ve en geç 31 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanacak olan 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile birlikte ortaya çıktığında, hasette mahir hesapta cahil konfederasyonunun iftiracı kimliği bir kez daha tescillenmiş olacaktır. Diğer taraftan, kamu görevlilerinin ayda 103 TL zarar ettiği iftirası için yaptıkları hesap yöntemini ve rakamları kullandığımızda ortaya bize iltifat etmeleri gereken bir sonuç çıkıyor. İmzalanan toplu sözleşmenin bütçeye yükünün 7 Milyar 191 Milyon TL olduğunu ifade ediyorlar. Bu tutarı mevcut kamu görevlisi sayısına ve hemen akabinde de aylık olarak yansımasını bulmak için 12’ye böldüğümüzde, (7.191.000.000/2.396.367/12=250 TL) kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 250 TL zam yapılması anlamına gelecek bir bütçe yükünün toplu sözleşmeyle elde edildiği gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Memur-Sen’e iftira amaçlı çalışmasının ve açıklamasının sonucunda bile Memur-Sen’e iltifat etmeyi gerektiren sonuçları zımnen kabul eden bir Konfederasyon, kamu görevlilerini toplu sözleşmede bir şey kazanılmadığına inandırmaya çalışıyor.”

‘Yalan ve iftiralarla bezedikleri haberlerle kendi ipliklerini pazara çıkarmak konusunda oldukça başarılılar’

Malum konfederasyonun kendi ipliklerini pazara çıkarmada mahir olduğunu söyleyen Saatçi, “2014 yılında maaş ve ücretlere yapılacak zam için masaya 3 Milyar 265 TL ilave para getirttiğimizi görmemekte direnip yanlış hesapları ve yalan beyanlarıyla masada para bırakıldığı iftirasını sahaya süren Konfederasyon, masada bıraktığımız şeyi nasıl oldu da para olarak gördü anlayamadık. Çünkü biz masaya, yetkili oldukları dönemde hiçbir şey kazanamadıklarını belgelemek ve ipliklerini pazara çıkarmak için kullanacağımız belgeleri bırakmıştık. Çünkü onların ipliklerini pazara çıkarmak için harcayacağımız zamanı, toplu pazarlıkta elde ettiğimiz kazanımlarla kamu görevlilerinin karşısına çıkmak için kullanmaya karar verdik. Doğru karar vermişiz. Onlar yalan ve iftiralarla bezedikleri haberlerle kendi ipliklerini pazara çıkarmak konusunda oldukça başarılılar.” diye konuştu.


Son Güncelleme: 21.09.2013 12:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner316