İşte kurban kesim yerleri

Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı H. Osman Ebiloğlu başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı.

İşte kurban kesim yerleri

Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı H. Osman Ebiloğlu başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı.

20 Eylül 2013 Cuma 18:50
İşte kurban kesim yerleri
banner332


Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı H. Osman Ebiloğlu başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı.

Müftülük'te düzenlenen toplantıda Kurban Bayramı'nda ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri tespit etmek ve gerekli usul ve esasları değerlendirmek suretiyle 30 ayrı maddeden oluşan kararlar alındı.

İşte o maddeler:

İskilip Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı yeri Kurbanlık Hayvan satış yeri olarak belirlendi.

Kurban Kesim Yerleri; Mimar Sinan Mahallesi Semt Pazarı (Cuma Pazarı), Bahçelievler Mah.Bahar 7. Sok.(Aşık Mahzuni Şerif Parkı Doğusu), Eşref Hoca Cad. Anadolu 11. Sok.Modlife Arkası, Buharaevler Mah. Buhara 5. Cad. ile Buharevler 22. Sok. kesişimi (Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi), Ulukavak Mah. Çiftlik Mezarlığı yanı, Mimarsinan Mah. Fevzi Çakmak 3. Cad. (Askeriye yanı alan), İkbalkent Çiftlik Pınarı 7. Sok. Gülabid Cami güneyi, Tarım Et A.Ş.'ne ait İskilip Yolu 4. km. Tarım Et Kombinası, İskilip Yolu 1. km’deki hayvan pazarı, Dr. Sadık Ahmet Cad. Hz. İbrahim Cami yanı.

Şahısların kendi bahçesi ve özel mülkünde kurbanlarını kendi imkanları ile hijyenik şartlara uymak suretiyle hayvana eziyet vermeden kesmelerine ancak; ana caddeye bakan bahçelerinde kurban kesmelerine müsaade edilmemesine;

Kişi ve kuruluşların Kurban Komisyonu adına Belediye'ye müracaat etmeleri halinde kesim yerlerinin diğer kesim yerlerindeki şartlara uygun hale gelmesi şartıyla belediyece izin verilmesine ve yukarıdaki kesim yerlerine ilaveten kurban kesim yerlerinin tespitine, Kurban Kesim yerlerine ilaveten müsaade edilen yerlerin adreslerinin belediyece, komisyon üyeleri kurumlara bildirilmesine;

Tespit edilen yerler ile kendi özel mülkleri olan bahçelerinin dışında parklar, caddeler ve sokak aralarında kesinlikle kurban kesimine izin verilmemesine, bu konuda Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına bu yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 41-3. maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanmasına;

Kurban kesim yerlerinde kurbanların dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, korkutmadan, ürkütmeden ve an az acı verecek şekilde ehil kişiler tarafından kesimlerinin sağlanması için "Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu" açılması için Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi) ile işbirliği yapılmasına, Belediye Başkanlığı tarafından halka anons edilerek duyurunun yapılmasını müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bildirilmesini ve kursun açılmasının sağlanması, söz konusu kursa katılmayanların kurban kesim yerlerinde kurban kesmelerine müsaade edilmemesine;

Kurban kesiminin dini esaslara ve sağlık şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, genel gözetim, denetim ve et muayenesini yapmak ve hayvanlara eziyet verilmeden kesilmelerini sağlamak üzere İl Müftülüğünce din görevlisi, Çorum Belediyesi ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce veteriner hekim temin edilmesine;

Kurban satış yerindeki kurbanlık hayvanların sağlık taraması ve satış yerinin dezenfeksiyonunun işleticileri tarafından yapılmasına;

Kurban kesim yerlerine "Kurban Kesim Yeri" pankartlarının asılması, kesim yerlerinin alt ve üst yapısı ile temizliğinin Çorum Belediyesince yapılmasına;

Kurban satış ve kesim yerlerinde vuku bulabilecek kazalar nedeniyle; kazalara müdahale edebilecek sağlık ekibi ile ambulansın hazır tutulması ve bu konudaki tedbirlerin Sağlık İl Müdürlüğünce alınmasına;

Vatandaşlara Kurban bayramı namazı çıkışında kurban atıklarını koymak üzere Çorum Belediyesince poşet dağıtılmasına;

Emniyet Müdürlüğünce hayvan pazarında ve kesim yerlerinde yeterli sayıda üniformalı polis memuru görevlendirilmesine, ayrıca Trafik Ekibinin de söz konusu mahalde hazır bulundurulmasına; 

Hayvan pazarına getirilen hayvanların belgeli ve küpeli olmasının aranmasına, kesilen büyükbaş hayvanların İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kayıtlarından düşülebilmesi için küpe numaraları ile pasaportlarının kesim yerlerinde görevli bulunan personel tarafından alınarak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tesliminin sağlanmasına, bu konu hakkında gerekli duyuruların İl Müftülüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  ile Belediye Başkanlığınca yapılmasına;

Kurban hayvanlarından gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmemesi ve pazarlara alınmamasını hayvanların yaş tayini pasaportları üzerinden yapılmasını ancak bilgilendirme amaçlı kapak açma resimleri halkı bilgilendirmek için kurbanlık satış yerlerine Belediye tarafından pazarın girişi ve süt birliğinin ön camlarına asılması, bu konuda tereddütlerin hayvan pazarında görev yapan veteriner hekimlerinden öğrenilmesine, konuyla ilgili veteriner hekimlerin Belediye ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce görevlendirilmesine;

Hayvan satış yeri olarak belirlenen yerde, işletmeci tarafından konulan dijital hayvan tartma terazisinin isteyen vatandaşlarımızca ücret karşılığı kullanılmasına;

Kurban Kesim yerlerinde görevli personele yaka kartı takılmasına, görev bitiminde yaka kartlarının gelecek yıllarda kullanılması amacıyla geri alınmasına;

Kurban Kesim yerlerinde, hayvanlar kesilirken diğer hayvanların görmemesi için gerekli tedbirin alınmasına (Ayrı yerlerde tutulmasına veya gözlerinin bağlanmasına) özen gösterilmesine;

Her kesim yerinde bir din görevlisinin bulunmasının teminine; 

Kurban kesim yerlerine götürülen hizmet karşılığında kurban kestirenlerden Kurban Hizmetleri Komisyonu adına ücret alınmamasına;

Kurban danışma hattı olarak Çorum Müftülüğü'nün (Hıdırlık Kur'an Kursu) 213 84 51, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2138326 ve Belediye Zabıtası’nın 2131076  numaralı telefonların tespitine; 

Kurban Komisyonu Kararlarına aykırı davrananların Belediye Mevzuatı Genel Hükümlerine göre uyarılmalarına;

Komisyonca alınan kararların basın, belediye hoparlörü, vaaz ve hutbeler vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasına;

İlimiz Hayvan Pazarı’nın kurban satış yeri olarak yeterli olduğu, yeterli hijyenik şartları taşıdığı, şehrimizin başka semtlerinde bulunan kurban kesim yerlerinin hijyenik olarak takviye edilmesine ve başka kurban satış yerine ihtiyaç olmadığına;

Kurban Hizmetleri Komisyonunda görevli daire temsilcilerinin kurban hizmetleri konusunda gerekli gördükleri bilgi ve tedbirleri komisyonun sekretarya görevini yapan İlimiz Müftülüğüne bildirmelerine;

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü'nün başkanlığında, Belediye Başkanlığından 1 adet Veteriner Hekim ile 2 adet Zabıta memuru, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2 adet polis memuru, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden 1 adet Veteriner Hekim'den oluşmak üzere denetim ekibinin kurulmasına;

Kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlere, aynı Kanunun 20 nci maddesinin (j) fıkrası gereğince cezai işlem; yine, aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanmasına;

5199 sayılı Kanun'un 12.’ci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacaktır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 876.-TL idari para cezası uygulanmasına;

5199 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre yürürlüğe konulan; Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2195 TL idari para cezası uygulanmasına;

5199 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup, bu hükme aykırı davrananlara 437 TL idari para cezası uygulanmasına;

5199 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup, bu hükme aykırı davrananlara 437.-TL para cezası uygulanmasına;

Cezai işlemler; Denetim Ekibi tarafından tutanak tutularak, Orman ve Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile belediye ekiplerince uygulanmasına;

Kurban bayramında görevlendirilecek personele kendi kurumlarınca yapacakları görevle ilgili bilgi verilmesine;

Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı'nın alındığı günden başlamak üzere Kurban Bayramının sonuna kadar İlimizdeki her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin, giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesine, ayrıca diğer illerden ilimiz üzerinden yapılacak hayvan sevkiyatlarının kontrol edilmesini, bu konuda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün koordineli olarak çalışmalarına, belgesi bulunmayan hayvan sevkiyatının tespiti halinde işlem yapılmak üzere İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirilmesine;

Kurban Hizmetleri Komisyonunca yapılan toplantıda alınan kararların uygulanmasına ve denetim ekibinin bayramda uygulamaları kontrol ve takip etmesine, kararın Valilik Makamı'nın onayına sunulmasına karar verilmiştir.”Son Güncelleme: 20.09.2013 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner316