İnternet gazeteciliği bilimsel makale oldu

Umut  Radyo  Genel Yayın Yönetmeni  Meltem Çınar’ın “Ye­rel İn­ter­net Ga­ze­te­ci­li­ği: Ço­rum Ör­ne­ği” bilimsel makale olarak yayınlandı.

İnternet gazeteciliği bilimsel makale oldu

Umut  Radyo  Genel Yayın Yönetmeni  Meltem Çınar’ın “Ye­rel İn­ter­net Ga­ze­te­ci­li­ği: Ço­rum Ör­ne­ği” bilimsel makale olarak yayınlandı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 19:04
İnternet gazeteciliği bilimsel makale oldu

Umut  Radyo  Genel Yayın Yönetmeni  Meltem Çınar’ın Ye­rel İn­ter­net Ga­ze­te­ci­li­ği: Ço­rum Ör­ne­ği” ko­nu­lu te­zi bilimsel makale olarak  ‘Etkileşim’ dergisinin 3. sayısında  yayımlandı.

Üs­kü­dar  Üni­ver­si­te­si Ye­ni Med­ya ve Ga­ze­te­ci­lik Bö­lü­mü Baş­ka­nı Prof. Dr. Süley­man İr­van'ın da­nış­man­lı­ğın­da yüksek lisans tez ça­lış­ma­sı­nı ta­mam­la­yarak  bölümün Türkiye deki ilk mezunu olan  Çı­nar, "Ye­rel İn­ter­net Ga­ze­te­ci­li­ği: Ço­rum Ör­ne­ği" ko­nu­lu te­zin­de, Ço­rum'da ya­yın ya­pan ye­rel in­ter­net ga­ze­te­le­ri­nin in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği­nin im­kan­la­rın­dan ne öl­çü­de ya­rar­la­na­bil­di­ği­ni araş­tır­mıştı.

Çınar, tezinden ürettiği makalesinde, yeni medya kavramı ile yerelde gazetelerin son gelişim süreci ile dönüşüm tespitini araştırdı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim; yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce makalelere yer veriyor. Etkileşim Nisan-Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez basılı ve online olarak yayımlanan hakemli bir dergi.

Makale sonucunda, ye­rel ba­sı­nın çev­ri­mi­çi olanakları kul­la­na­rak kü­re­sel bir ya­pı­ya dö­nü­şe­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di. De­mok­ra­si­nin yer­leş­me­si­ne, dü­şün­ce­le­rin pay­la­şıl­ma­sı­na ve bil­gi­nin ya­yıl­ma­sı­na ze­min ha­zır­la­yan in­ter­ne­tin, ye­rel ga­ze­te­le­re ha­ber­le­rin­de ye­rel­lik an­la­yı­şı­nı kay­bet­me­den me­kan­sal sı­nır­la­rı aşa­rak yö­re­ye ait ha­ber­le­ri dün­ya­ya ta­şı­ma im­ka­nı sağ­la­dı­ğı be­lir­til­di.

Et­ki­le­şi­mi ar­tı­ran ka­tı­lım­cı de­mok­ra­si­yi teş­vik eden in­ter­ne­tin, uzak­la­rı ya­kın kıl­ma­sı özel­li­ği ile be­zen­miş ye­ni bir ye­rel­lik an­la­yı­şı ge­tir­di­ği­ne vur­gu ya­pıl­dı. Makalede,  özel­lik­le ye­rel ba­sın ku­ru­luş­la­rı açı­sın­dan in­ter­ne­tin ve in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği­nin sun­du­ğu ola­nak­la­rın tam ma­na­sıy­la kul­la­nı­la­bil­me­si­nin eko­no­mik şart­la­ra da bağ­lı ol­du­ğu da be­lir­til­di.

Do­la­yı­sıy­la söz ko­nu­su ye­rel ga­ze­te­ler de, im­kan­la­rı  öl­çü­sün­de in­ter­net or­ta­mın­da var ola­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­kil­di.  Ço­rum in­ter­net ga­ze­te­le­ri­nin ol­duk­ça ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı, an­cak in­ter­net tek­no­lo­ji­si­nin ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ne sağ­la­dı­ğı avan­taj­la­rı tam ola­rak kul­lan­ma­da­ki sü­re­cin de­vam ettiği vurgulandı.

Son Güncelleme: 30.04.2019 00:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.