İşte Memur Sen’in kırmızı çizgisi

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci, Memur Sen’in 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeyle ilgili taleplerini konfedarsyona bağlı şube başkanları ve il temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında açıkladıığını bildirdi.

İşte Memur Sen’in kırmızı çizgisi

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci, Memur Sen’in 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmeyle ilgili taleplerini konfedarsyona bağlı şube başkanları ve il temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında açıkladıığını bildirdi.

25 Temmuz 2013 Perşembe 13:06
 İşte Memur Sen’in kırmızı çizgisi

Saatci, gönderdiği yazılı açıklamada şu bilgileri aktardı; “Öncelikle konfederasyonların üye sayıları ile toplu sözleşme masasının dağılımı noktasında kısa bilgi vereceğim. 6 Temmuz 2013 sayılı Resmi Gazete’ye göre, Memur-Sen’in üye sayısı 707 bin 652, Kamu Sen’in üye sayısı 444 bin 935, KESK’in üye sayısı ise 237 bin 180’dir. Bu rakamları, analiz ettiğimizde ortaya çıkan tablo, hem oransal olarak hem sayısal olarak Kamu Sen ile KESK’in üye sayısı toplamı Memur-Sen’in üye sayısının gerisinde kalıyor. 11 hizmet kolunun 10’unda Memur-Sen’in, sadece bir hizmet kolunda KESK’in yetkili olması da imza ve itiraz yetkisinin neredeyse tek başına Memur-Sen ve bağlı sendikalarına ait olduğunun kanıtıdır. Kamu Sen’in  toplu sözleşme masasında yetkili sendikasının kalmamış olması, söz konusu konfederasyonun toplu sözleşme masasındaki varlığını tartışmalı hale getirmiştir. Hem yetkili sendika sayısı hem  üye sayısı  ve oransal büyüklük açısından Memur-Sen’in açık ara önde olması dolayısıyla Kamu Sen’in toplu sözleşme masasındaki varlığı kanuni olabilir ancak meşruiyet zemini yoktur, hukuki değildir. Başka bir söyleyişle toplu sözleşme masasında KESK’in varlığı sembolik, Kamu-Sen’in konumu seyirciliktir.

Düzenlediğimiz bu basın toplantısıyla 2014-2015 yıllarını kapsayan Konfederasyonumuzun genel toplu sözleşme taleplerinin bir bölümünü sizlerle paylaşacağız. Geri kalan bölümü ise sizlere yazılı olarak dağıtılacaktır. Ayrıca Memur-Sen’e bağlı olup yetkili olan 10 sendikamız da yapacakları basın açıklamaları veya basın toplantılarıyla hizmet kollarının taleplerini kamuoyu ile paylaşacaklar.

Memur-Sen olarak, çözüm sürecinde kırmızıçizgimizin ‘şehit yakınlarını ve gazilerimizi üzmemek, vatanın bütünlüğünü korumak’ olduğunu kamuoyuna deklare etmiştik. Konfederasyonumuzun, genelde kamu görevlilerinin hakları, özelde ise toplu sözleşme süreciyle ilgili önemli kırmızıçizgileri bulunuyor. 12 Eylül referandumuyla kamu görevlilerinin iş güvencesine dokundurtmadan toplu sözleşme düzenini getirtmiştik. Kamu görevlilerinin iş güvencesi kırmızıçizgimizdir, dokundurtmadık asla dokundurtmayız. İş güvencesine zarar verecek her türlü adım kavga, eylem ve grev sebebidir. Kuralsız ve düzensiz çalışma sistemi olan esnek ve taşeron çalıştırmaya şiddetle karşı çıkıyoruz. Modern kölelik diyebileceğimiz güvencesiz esnek çalışma ve taşeronlaşmaya karşı mücadele etmeye devam ediyoruz.

Toplu sözleşme sürecinde mali, idari, özlük ve sosyal kazanımlar üretmenin yanında önemli hedeflerimiz yer almaktadır. Bu hedeflerimizin başında, sosyal adaletin gerçekleştirilmesi, gelir dağılımının sağlanması, angarya benzeri çalışmalara son verilmesi, çalışanların mutlaka çalışmalarının karşılığını alması ve kamu görevlilerinin tamamının kadrolu çalışan olması gelmektedir.

Sendikal mücadelemiz ve uygulamalarımızla bir aylık toplu sözleşme sürecini bir yıla yaymış bulunuyoruz. İncelendiğinde ve izlendiğinde görülecektir ki, yılın her döneminde kamu görevlileriyle ilgili önemli kazanımlar üretmeye devam ediyoruz. En son Torba Kanun ile 100 bin sözleşmeli personelin kadroya geçmesini sağladık.

Toplu sözleşme taleplerimizin mali bölümüne geçmeden önce özgürlüklerle ilgili taleplerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Memur-Sen olarak, demokrasi ile mali hakların paralel gittiğini düşünüyoruz. Bir ülkenin demokrasisi derinleştikçe ve özgürlük alanları genişledikçe sendikal hakları, sosyal güvenlik hakları, ücret hakları da aynı ölçüde artmakta ve gelişmektedir.  Bu çerçevede,  ülkemizde düşünce ve kanaat hürriyetinin, düşünceyi açıklama özgürlüğünün, din ve vicdan hürriyeti ile ibadet hürriyetinin toplumun tamamını kapsayacak şekilde genişlemesi için çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Yine Kamu görevlilerinin siyaset, çalışma, örgütlenme ile toplantı ve gösteri haklarının önünde bulunan engellerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin geneliyle ilgili siyaset yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz. Kadınların,  seçilme/seçme, eğitim ve çalışma haklarına yönelik yasaklara son verilmesini istiyoruz. Bunun için fiilen kaldırdığımız ucube 82 model anti demokratik Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nin hukuken de kaldırılarak darbe ve vesayet çöplüğüne atılmasını bekliyoruz.  Örgütlenmeye yönelik sınırlamaların kaldırılmasını, emeklilere, polislere, hakim ve savcılara sendika hakkı verilmesini, kamu görevlilerine savunma hakkı kapsamında grev hakkının tanınmasını istiyoruz.

Mali haklarla ilgili taleplerimizi paylaşmadan bazı ekonomik verileri paylaşmak istiyorum.

Öncelikle toplu sözleşme taleplerimizi belirlerken Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli hedeflerini dikkate almadık, almıyoruz. Çünkü bu kurumlarımızın hedefleri tutmuyor,  hedeflerini yıl içinde defalarca revize etmek zorunda kalıyorlar. Memur-Sen olarak, gerçekleşen veya bugün itibariyle ortaya çıkan ekonomik ve sosyal verileri esas alıyoruz.  TUİK, Haziran 2013 itibariyle yıllık enflasyonun Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazında yüzde 8.30 olduğunu açıkladı. Görüldüğü gibi, gerçekleşen enflasyon yukarıda sözünü ettiğim ekonomiyle ilgili kurumların hedef ve beklentilerinin çok üzerindedir. Üzerinde olmasının yanında artma eğilimi sürmektedir. Diğer taraftan Gezi Parkı olayları ve faiz lobisinin etkisiyle faiz oranları da yükselme eğilimine girdi. Daha dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Kurulu, borç verme faiz oranını yüzde 6.5’ten yüzde 7.25’e çıkardı. Memur-Sen olarak, ulusal ve uluslararası faiz lobisiyle mücadele ederek kamu görevlilerinin hakkını faiz lobisine yedirtmeyeceğiz, kamu görevlilerinin her türlü hak ve hukukuna yönelik saldırılara karşı kalkan olacağız. Mevsimlik etkilerden arındırılmış sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, 2013 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7’lik bir artış gösterdi.  Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon, 2013 yılı ilk çeyrek ve geçmiş yıllarda büyümeden verilmeyen paylar dikkate alındığında taleplerimizin makul olduğu görülecektir.

Toplu sözleşme taleplerimizi, yukarıda saydığımız rakamlar ve içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal gerçekler yanında toplu sözleşmenin iki yıllık olmasını dikkate alarak belirledik. Belirlediğimiz bu rakamları şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum;

Memur-Sen Konfederasyonu’nun 2014-2015 yıllarını kapsayan sözleşme taleplerinden bazıları şunlar;

Taban aylığına 100 TL zam yapılması. Toplu sözleşme ikramiyesi 2014 için ayda 30 TL’den yıllık 360 TL; 2015’te aylık 40 TL’den yıllık 480 TL'ye çıkartılması.  Sözleşme ücreti tavanı 4 bin 28 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkarılması. Aile Eş Çocuk yardımının arttırılması. Emeklilere maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödemesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bankalarla protokol imzalanması.  Kıdem Aylığı katsayısının 1,53’ten 8.13’e çıkartılması. 4-C’li geçici personel statüsündekilerin kadroya geçirilmesi, 666 sayılı KHK kaynaklı mağduriyetler giderilmeli. Öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere mağduriyeti gidermek üzere 200 ila 400 TL arası ekstra ücret verilmesi. Fazla mesai sorununun çözülmesi, Doğum yardımının 191 TL’den 813 TL’ye çıkarılması. Ölüm yardımı, memurun kendisi için bin 459 TL’den 3 bin 93 TL’ye çıkarılması. Memurin eşi ve çocuğu için ise bu rakam 729 TL’den bin 546 TL’ye yükseltilmesi, Evlenme Yardımı memurun kendisinin evliliğinden en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı olmak üzere 3 bin 866 TL destek verilmesi. Memurun çocuğu evlenecekse en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı olmak üzere bin 546 TL verilmesi, Fiilen görev yapılan her gün için 5 TL ulaşım yardımı yapılması,Görev başında geçirilen her öğün için 6 TL yemek yardımı verilmesi, Giyecek yardımı olarak 2014 yılı için 100 TL ve 2015 yılı için 135 TL olarak ödenmesi, Kadro unvan ve ek gösterge yönüyle ayrım yapmaksızın bütün kamu görevlilerine 2014 yılı için 50 ve 2015 yılı için 60 TL harcırah (yevmiye) ödenmesi, 2013 Bütçe Kanunu K Cetvelinde unvan ve kurumlara göre ;2014 için 4 TL, 5 TL, 7 TL, 15 TL, 2015 için 5 TL, 6 TL, 9 TL, 20 TL fazla mesai verilmesi, Emeklilikte ödenen tazminat 965 TL’den bin 475 TL’ye yükseltilmesi, Yan ödeme katsayısı ve gösterge rakamları yüzde 50 arttırılmak suretiyle 0,03652 olması, Ek ödemeden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılması ve em ödemenin emekli maaşının belirlenmesinde dikkate alınmalı, Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık süre sınırının kaldırılması, 399'a tabi personelin ek ödeme oranlarının emsal devlet memurlarından düşük olmaması, gelir vergisi kesintisinin emsali devlet memurlarından yüksek olmaması, Silah tazminatı ve vardiya tazminatı ödenmesi, Başta başörtüsü olmak üzere kamu görevlilerinin kılık-kıyafet kapsamlı yasaklarına son verilmesi, 2005 yılından sonra göreve başlayan/başlayacak kamu görevlilerine bir derece verilmesi, 2005 yılından sonra uygulanan disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılması.”


Son Güncelleme: 25.07.2013 13:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner111

banner110