Zorlu süreci atlattık

GÜLESİN AĞBAL DEMİRER

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, partisi ve Türkiye için kritik önem arzeden 2019 seçim sürecinin Çorum’daki en önemli ismi. Deyim yerindeyse iktidar partisinin Çorum kaptanı. Kısa süre önce partisinden olan belediye başkanı istifa ettirilmiş, aynı günlerde gerçekleştirilen il kongresinde seçilmiş bir il başkanı olarak, sorulacak çok soru vardı, biz de bunlardan bir kısmını söyleşi sırasında kendisine yönelttik. Meselâ Muzaffer Külcü’nün neden istifası istendi, Külcü’nün görevden alınması ile ilgili bir öngörüsü var mıydı, Külcü’den sonra neden Zeki Gül isminde karar kılındı, Gül emanetçi başkan mı, Çorum Belediyesi önümüzdeki günlerde hangi değişikliklere gebe, Belediye yönetiminde Karadağ etkisi var mı, önümüzdeki süreçte Murat Yıldırım’la bir rekabet söz konusu olacak mı vb.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mental yorgunluktan ve değişimden bahsetti, ardından siz il başkanı olarak atandınız, sonra tek listeyle kongreye gidildi, seçildiniz. Çorum AK Parti’de sizin yönetim kurulu listenizi de göz önüne alarak Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği değişim yaşandı mı?

Atandıktan 13 ay sonra kongremiz oldu. Kongre süreci içinde de ilçelerimizin kongrelerini yaptık. Biz bir defa, değişim yaşanırken, partinin hafızasını sıfırlama şeklinde bir değişimden bahsetmiyoruz. Dinamizm gelsin, yenilenme olsun. Yenilenme partide bir dinamizm sağlasın. Maksat buydu. İlçe kongrelerimizi yaparken, biz 14 ilçemizin 8 tanesini değiştirdik. Gençlik Kolları Başkanı değişti. Ve yönetim 50 kişiden 30’a indi. 30’a inerken de, 30 içinde de üçte bir değişiklik oldu. Dolayısıyla bir yenilenme bir dinamizm gelmiş oldu. Kadın ve gençlik kollarımızda da gerekli değişiklikleri yaptık. Yönetimler daha etkili çalışsın diye sayısal anlamda düşerken, içerde de değişim söz konusu oldu. Teşkilatçılık çok zor bir hadise. Belki de siyasetin en zorlu tarafı teşkilatçılıktır. İl başkanlığı, ilçe başkanlığı gibi makamların uzun süre sürdürülebilir makamlar olduğunu da düşünmüyorum. Mental yorgunluktan bahsederken bunu kastediyordu sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye genelinde 81 il başkanından 34’ü değişti. Belki değişimler devam edebilir.

Siyasi tecrübenizi de hesaba katarak, nasıl bir başkansınız, vatandaş size kolay ulaşabiliyor mu?

Bir defa, geçmişte teşkilatlarda görev yaparken bir yarış söz konusuydu. Önceden gerek yönetimlerin oluşturulmasında ve çalışmalarda teşkilat içi bünyeye baktığımızda delegeye dönük çalışmalar çok daha ağırlıklıydı. Çalışma yaparken insanları gönüllemek ve gelecek kongreyi de düşünerek insan haliyle bir hesap arzusunda oluyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız bunun partiye çok yararlı olmadığı kanaatiyle önceden süreci gerek temayüllerle gerek saha araştırmalarıyla kendi istihbarî ağıyla önceden belirleyerek kongrelere gitmeyi tercih ediyor. Geçmişte daha tecrübesizdik. Tecrübesizliğin verdiği bir takım aksaklıklar da söz konusuydu. Şimdi ise hem tecrübe anlamında belli bir noktaya geldiğimizi hissediyoruz. Bir de artık makamların çok da ehemmiyetli olmadığını, Allah rızası için bir şeyler yapılabildiğinde değerli olduğunu, bu makamlardan gidildiği zaman da dünyanın sonu olmadığını anlamış bulunuyoruz. O zamanlar gençliğin, tecrübesizliğin verdiği düşünceyle belki aman buraları kaybetmeyelim düşüncesi daha ağır basıyordu. Şimdi ise, böyle bir düşünceyle hareket etmiyoruz.

Daha rahatım diyorsunuz.

Daha rahatım. Dolayısıyla tarafgirlik söz konusu olmayınca kaliteye daha önem veriyorsunuz hem de kafanın rahatlığıyla sağlıklı düşünüp sağlıklı kararlar alıp yolunuza devam ediyorsunuz. Vatandaşın ulaşımı ile ilgili yoğun olduğumuz dönemlerde sıkıntılar yaşanabilir. Kongre sürecinde, toplantılar olduğunda… İktidar partisiyiz. Yüzde 50’den fazla oy almışız. Bizim sadece yönetim toplantıları değil, belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis grubu, il genel meclis grubu, genel merkezde bölge toplantısı, il başkanları toplantısı olabiliyor. Haftanın 7 günü gece ya da gündüz olan toplantılar bunlar. Bu yoğunlukta arandığımızda haliyle ulaşılamayabiliyor. Ama geri dönüş yapıyoruz, not alıyoruz. Sahada ya da partide oluyoruz. Ulaşımda bir sıkıntı yok yani. Vatandaş da Allah razı olsun, hiçbir zaman beddua edene şu ana kadar rastlamadım. Dua eden mesajlar, telefonlar alıyorum. Benim özellikle felsefem şu; bir defa partiyle organik bağı olmasa bile gariban vatandaş bize bir şekilde ulaşıyor. Referansı olmayan bu garibanların isteklerine diğerlerinden daha çok öncelik veriyorum. Çünkü onlar daha muhtaçlar. Onların da çok duasını aldığımızı düşünüyorum.

İl kongresine dönersek, partinizin belediye başkanının istifası istendi. Onun görevden ayrıldığı gün siz de mazbatanızı aldınız. Ama çok kalabalık vardı. O kalabalık gövde gösterisi miydi?

Bir defa Belediye Başkanımız’ın istifası Cumhurbaşkanımız tarafından istendi. Belediye Başkanımız da bu talebe uygun hareket etti.

KÜLCÜ’NÜN İSTİFA SÜRECİ ZORLU BİR SÜREÇTİ

Bunu soracaktım ama madem böyle başladınız, Külcü’nün istifası neden istendi?

Cumhurbaşkanımız’ın ifade ettiği yenilenme sürece sadece teşkilatlarda değil, aynı zamanda önce siyasî tarihimizde rastlanılmayan, Türkiye genelinde yenilenmeden bahsedilince, özellikle siyasetle uğraşanlara baktığımız zaman şu belirdi: Bir milletvekili ile bir ilçe başkanı ya da il başkanının arası açılırsa, görevden milletvekili alamayız ya, mecbur ilçe başkanını alacağız denirdi. Haklı da olsa ilçe başkanı bir şekilde giderdi. Şimdi geldiğimiz noktada bu yenilenmeden bahsederken Sayın Cumhurbaşkanımız bir ilke getirdi; “Yenilenme sürecini sadece teşkilatları kapsamayacak. Aynı zamanda belediye başkanlarını, zamanı geldiğinde milletvekillerini de kapsayacak şekilde uygulayacağım” dedi, bunu da kamuoyuna açıkladı. Dolayısıyla bu yenilenme seçimlerden önce belediye başkanlarını da kapsıyor. Sadece Çorum değil biliyorsunuz, İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerin de belediye başkanları istifa etti.

Fakat başkanım şöyle bir şey var; Külcü hemen her toplantısında, “anket yaptırıyoruz, halkın memnuniyet oranı yüzde 75” diyordu. Bu anketler elbette genel merkeze de gidiyordur. Cumhurbaşkanı’na başka şeyler de mi gitti acaba?

Gülesin Hanım, yenilenmedeki ölçü sadece anket sonuçları falan değil. Cumhurbaşkanımızın yenilenmede getirdiği belli kriterler var. Bu kriterlere göre bir karar alıyor ve bunu uyguluyor. 2019 seçimlerine giderken bu süreç belediye başkanlıklarında da yenilenme ve dinamizm kazanma süreci. Bu sürecin bir parçası da Çorum’da yaşandı.

Yani 2019’da Külcü ile AK Parti bir başarı elde edemeyeceğini düşündüğü için mi?

Şöyle söyleyebilirim; İstanbul ve Ankara’da ne tür sebeplerle uygulandıysa Çorum’da da benzeri bir uygulama yapıldı.

Sizin için sürpriz oldu mu bu?

Yani detaya girmem söz konusu olmaz ama herkesin düşündüğü gibi bizim de öngörülerimiz vardı.

Ne hissettiniz?

Ne hissettim… Belli aşamalarla normal süreçlerde bu tür olaylar doğal olandır. Bu tür doğal olmayan yenilenme süreçleri haliyle il başkanı olarak zorlu süreçlerdir. Bu süreçleri geçirmek biraz önce bahsettiğiniz tecrübeyle atlatılabiliyor. Bu süreçlerde biz çok daha dirayetli, soğukkanlı, objektif hareket etmek gerektiğine inandık ve buna göre davrandık.

BELEDİYE’DE YENİLENME SÜRECİ DEVAM EDEBİLİR

Külcü belediye başkanıydı ama bir de ekibi vardı. O ekipten gidenleri biliyoruz zaten. Belediye Başkanlığı için Zeki Gül isminde karar kılındı. Gül başkan seçildi. Yenilenme süreci sadece istifa eden iki belediye meclis üyesi, özel kalem müdürü ve belediye basından bir arkadaşı mı kapsıyor?

Süreç 20 belediye meclis üyemizin arasından bir tanesinin seçilmesini gerektiriyordu. Neticede Belediye Meclis Üyemiz olan Zeki Gül’de mutabık kaldık.

Neden Zeki Gül?

Bu makamı hem temsil anlamında, hem de hizmet anlamında tecrübesi var. Bir de 20 kişilik AK Parti grubundan seçmemiz lazım. Bu 20 kişi dışında birini seçmemiz yasal olarak mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız’la yaptığımız istişareler neticesinde, kendisini önerdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekçelerini dinledi ve ona göre bir değerlendirme yaptıktan sonra Zeki Gül Bey’e karar verildi. Tabi bu yenilenme süreci bir güne mahsus bir süreç değil. Önümüzdeki süreçte sayın Belediye Başkanımız yeni göreve geldi. Neticede bakacak, eğer değişiklik yapması gerekiyorsa bunlar yapılmayacak diye de bir kural yok.

Başkan yardımcıları veya müdürlerden diyorsunuz…

Tabi ki..

Bir kulis bilgisi var bu konuda. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanınız Erol Kaya’nın, bazı illerde bu tür değişiklikler yapıldığı ve sıkıntılar meydana geldiği gerekçesi ile Çorum’da seçime kadar mevcut kadro ile gidilmesini önerdiği söyleniyor. Doğru mu bu?

Yok, hayır. Erol Kaya bizim çok değer verdiğimiz tecrübeli, uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış, şu anda da yerel yönetimlerden, belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcımız. Bu manada biz belediye başkanımızla birlikte kendisiyle görüştüğümüz de şu örneği verdi: “Bu tür değişiklikler yapılan yerlerin bazılarında gelen adam kökten, silme, müdürler, başkan yardımcıları tamamında, yani eski başkan döneminde kimler varsa hepsini gönderme şeklinde toptan bir değişiklik; ya da gelen başkan hiçbir değişikliğe gitmeden yoluna devam etme şeklinde oluyor. Ama ben Çorum’u bilemem. Her ikisi de doğru değil. Yapılması gereken acil değişiklikler vardır, bunu yaparsınız. Acil olmayanları süreç içerisinde değerlendirme yaparak önünüze gelen bilgilere göre yapılabilecek değişiklikler olur, bunları yaparsınız. Ama hiçbir şey yapmamak ya da toptan bir değişiklik yapmak, her ikisi de doğru değil. Buna göre hareket etmeniz lazım.” dedi. Genel bir ilke koydu yani.

ADAY OL DENİLİRSE OLURUZ

Zeki Gül için emanetçi başkan diyebilir miyiz, yoksa 2019 seçiminde Gül’ün Çorum ya da Alaca’dan adaylığı söz konusu olur mu?

Zeki Gül Başkanımızın seçimi 2019’a kadar. Ama 2019’da bir karar verilecek. Bu kararı da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki bir heyet verecek. Bugünden 2019’dan sonra devam eder ya da etmez şeklinde bir şey söylemem doğru olmaz.

Sizin öyle bir düşünceniz var mı? Çorum Belediye Başkanı olmayı ister misiniz?

Cumhurbaşkanımız bize ne görev verirse, biz ona devam ederiz. 2019 seçimlerinde bize il başkanı olarak devam edeceksin derse biz devam ederiz. Şurada görev alacaksın derse biz oraya gider o görevi yaparız. Bunun dışında şahsen ben şu görevi yapacağım diye il başkanlığından istifa edip asla talip olmam.

MURAT YILDIRIM ‘BELEDİYE’Yİ DÜŞÜNMÜYORUM’ DEDİ

Ama bugünden belediye başkanlığına mesela Murat Yıldırım’ın adı geçiyor, sizin adınız geçiyor. Bunlar nerden çıkıyor?

Biraz önce söylediklerim benim için nasıl geçerliyse Murat Yıldırım Hocam için ve başkası için de geçerli. Ben Murat Yıldırım Hoca’dan hiçbir zaman “ben belediye başkanı adayı olacağım” diye bir şey duymadım. Tam tersine, “ben belediyeyi düşünmüyorum” şeklinde duydum.

Bunu size mi söyledi?

Evet. “Ben belediyeyi düşünmüyorum. Ama Cumhurbaşkanımız bir görev verirse de bundan kaçmam” demiştir. Tecrübeli bir isim. Murat Yıldırım şimdiden ‘ben adayım’ demez.

Bu söylentiler nerden çıkıyor peki?

Çıkar, çünkü AK Parti’nin kuruluşundan itibaren etkili görevlerde bulunmuş, böyle sayarsak 5-10 tane isim vardır Çorum’da. Bu isimlerin her dönemde ya milletvekilliğine ya belediyeye, ya da il başkanlığına adı muhakkak geçer. Siyasetin doğasında bu vardır. Ama bizim partimiz değerlendirmeleri çok reel bir şekilde yapabiliyor. Son dönemde Cumhurbaşkanımız’ın o teşkilatlardaki gereksiz, kaliteyi düşüren yarışa müsaade etmemesi, kongrelerden önce bu elemeyi yaparak yoluna devam etmesiyle bizim partimizdeki o düşünce yapısı biraz daha değişti. Önceden herkeste bir yerlere geleyim, şunu yapayım, bunu yapayım hevesi vardı.

Partideki bu değişimde biraz da FETÖ olaylarının etkisi var sanırım.

Tabi ki. Bir de Cumhurbaşkanımız dünyada o kadar sorunla uğraşıyor ki, yanı başımızda savaş var. İçte terör örgütleri, FETÖ gibi sinsi bir örgüt vad. PKK’lıyı neticede biz terörist olarak görüyoruz, biliyoruz ama FETÖ öyle değil. FETÖ içimizde, adamlarda yalan var, dolan var. Gizlenmek için her yola başvurabiliyorlar. Dolayısıyla, içerde terör örgütleriyle dışarda terör örgütleri ve onları destekleyen Amerika başta olmak üzere devletlerle mücadele ederken, bizim parti içi kısır çekişmelerde hiçbir şekilde yer almamız söz konusu olamaz. Bize ‘göreve devam’ derlerse ederiz, ‘devam değil başka bir görev’ verirlerse bu defa o görevi devralırız. ‘Hiçbirinde yoksunuz’ derlerse AK Parti’nin bir neferi olarak devam ederiz. Ben nasıl böyle düşünüyorsam, partideki diğer arkadaşlarımızın da, milletvekillerimiz, başkanlarımızın da, ilçe başkanlarımızın da böyle düşündüğü kanaatindeyim. Biz 8 ilçemizde değişiklik yaparken hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Ve görevi devreden arkadaşlarımızla birlikte genel merkeze gittik. Adamın istifasını alıyorsun, istifasını aldığın adamla, görevi devralan yeni arkadaşımız Genel Merkez’e birlikte gidiyor. Bu siyasî tarihte çok kolay olacak şeyler değil. İstifa eden ‘ben niye devam etmiyorum’ diyebilir.

Çorum siyasetinde şöyle bir tıkanma söz konusu değil mi? Siz de biraz önce söylediniz, yerel siyaset hep aynı isimler üzerinden yürüyor. Yeni isimleri neden göremiyoruz?

Doğru söylüyorsunuz. Şöyle söyleyim; yenilenmeyle birlikte bir anlayış değişikliğine de gidildi. Sayın Cumhurbaşkanımız il başkanlarıyla yüz yüze olsun, telefonla olsun kesinlikle çok irtibatı olan bir insan. Bizi zaman zaman arayıp görüşüyor. Başbakanımız da aynı şekilde. Bu süreçte biraz daha yoğun görüşmelerimiz oldu. Bize hep tavsiyeleri şu oldu; yönetimlerinizde muhakkak en az 5 kişi, büyük şehirlerde en az 10 kişi, yarın siz görevi bıraktığınız zaman il başkanlığı yapabilecek kişiler olarak yetiştirin. Çünkü siz bıraktığınız zaman bu sefer il başkanlığına bakıyoruz. Partiyle ünsiyet bağı olmayan, teşkilatların içinde hiç görev almamış bir insanı partinin başına getirmek doğru değil. Neticede sizin partinizle bir gönül bağı, ünsiyetiniz olacak. Partinin ilkelerini kabul etmiş biri olacak.

Sizin var mı öyle gördükleriniz?

Tabi ki var. Gerek ana kademede, gerek gençlik ve kadın kollarında il başkanlığı yapabilecek, il genel, belediye meclisi üyeliği yapabilecek arkadaşlarımla şahsen ben özel olarak ilgileniyorum. Hiçbir kıskançlık yapmaksızın, bu ilkeleri benimsemeleri için elimden geleni yapıyorum. Çünkü bu bizim genel başkanımızın emri. Yenilenme sürecinde ayrıca bir insan yetiştirme durumundayız. Yarın biz bu görevleri birilerine bırakırken gönül rahatlığıyla bırakmalıyız. Nefsimizi arka plana itmek zorundayız. İlk zamanlarda biraz önce de bahsettiğim yarışlar oluyordu. Belden aşağı vurulan süreçler oluyordu. Bugün ben bunlara dönüp baktığımda şahsen utanıyorum. Sadece kendi adıma değil başkaları adına da utanıyorum.

PARTİDE REKABET GEÇMİŞTE KALDI

Sizin de mesela Murat Yıldırım’la rakip olduğunuz biliniyor.

Bunlar geçmişte kaldı.

Kapattınız mı o defteri tamamen?

Kapattık. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın biraz önce bahsettiğim ilkeleri doğrultusunda bizim kısır çekişmelere kesinlikle vaktimiz de yok. Bakın tekrar ediyorum ben, dese ki Sayın Cumhurbaşkanım, “partimizin ve ülkemizin geleceği için görev değişikliği yapıyorum”, bir dakika düşünmem. Çünkü ben onun ne derece özverili çalıştığını yakinen görenlerden birisiyim. Gece uykusu uyumadan Afrika ziyaretinden gelmişti. Kaç tane ülke gezdikten sonra, hiç uyumadan il başkanları toplantısına geldi. Çoğu zaman da böyle. Bu kadar problemlerle uğraşan bir genel başkanımız varken bizim böyle sorumsuzca hareket etmemiz söz konusu değildir. Zira benim atanmamda da öyle oldu. Vatandaş belki bilmiyor ama Sayın Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş Bey, Çorum ziyaretine geldiği zaman biz gidip biz olalım diye ısrarla talip olmadık. Kendisi çağırdı, görüştü, “seni düşünüyorum, ne düşünüyorsun” dedi. Biz de “düşünmeseniz iyi olur, ben bu görevi daha önce yaptım sayın başkanım” dedim. O da “hele sen bir git de tekrar görüşürüz” dedi. Sonra süreç hızlandı. “Yine seni düşünüyoruz” dedi, ben de “hay hay” dedim. Bundan sonra da bu tavrımız devam edecektir.

BELEDİYE VE TEŞKİLAT İSTİŞARE YAPACAK

Zeki Gül’ün belediye başkanlığı döneminde alınacak kararlarda etkin olacağınız düşünülüyor. Bir nevi Başkan Gül’ün sizden bağımsız bir şey yapmayacağı şeklinde.

Bu doğal bir süreçtir. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatla belediyelerin istişareli bir şekilde gitmesi hususunda talimatı var bize.

Bunu yadırgamayın diyorsunuz yani.

Yadırgamayın. Hatta Muzaffer Bey’in istifa etmesinden önceki süreçte de bize talimat olarak verilen şudur; Belediyelerimiz toplumu ilgilendiren siyasi kararlarında teşkilatla istişaresiz kararlar almayacak. Bu genel merkezimizin emri. Bu değişiklik olmadan önce de bu kural vardı.

Vardı ama eski başkan Külcü ile bunu uygulayabiliyor muydunuz acaba?

Muzaffer Bey tabi milletvekilliği yapmış, bir dönem belediye başkanlığı yapmış, haliyle geçmişten gelen alışkanlıkları vardı. Çok da o istişareye… Gene de bakın biz o 13 aylık süre içinde, öyle kamuoyuna yansıyan herhangi bir lüzumsuz çekişme içinde olmadık farkındaysanız. Biz istişarelerimizi Muzaffer Beyle de yaptık. Ama Muzaffer Bey’in kendine göre bir yönetim şekli vardı. Değişiklikten önce bize söylenen şuydu: Belediyelerimiz özellikle toplumu ilgilendiren siyasal kararlarda parti teşkilatlarıyla istişare edecek, buna göre karar alacak. Toplumu ilgilendirmeyen yönetsel, idari kararlarda teşkilatlar belediye başkanının işine karışmayacak. Nedir bunlar; imar değişiklikleri, su zammı, asfalt, toplu taşıma zam ya da indirim. Bunlar toplumu ilgilendiren, yarın belediye başkanlığı seçimlerinde bizim karşımıza gelebilecek sorunlar. Netice burada parti zarar görecek ya da siyasal kâr elde edecek. Ama belediye başkanı diyelim ki müdür, şef atayacak. Bunlara da karışmayın dedi. Bunlar idari kararlar. Bu kural Muzaffer Bey zamanında da vardı. Bu değişiklikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha bize, bana ve başkan Gül’e hatırlatıldı. Buna çok daha sıkı bir şekilde riayet ederek yolumuza devam ediyoruz. Neticede her ikimiz de hem belediye hizmetlerinde hem de 2019’a giderken güçlü bir iradeyle gidelim istiyoruz.

Cumhurbaşkanı’nın Çorum programı öncesinde ‘müjde verecek’ dediniz. Çorum kamuoyu bu sözünüzü ‘müstakil havaalanı’ olarak yorumladı. Sonuçta beklenen olmadı. Niye böyle oldu?

Bir defa hızlı tren, yük treni projelerinin hızlandırılması söz konusu. Bakın bunlar belki de havaalanından çok daha önemli.

MÜSTAKİL HAVAALANI’NI ÇORUM’A BİZ GETİRECEĞİZ

Ancak bunlar yeni bir müjde değil ki. Başbakan da geldiğinde söyledi.

Bunlar eski şeyler değil ki… Doğalgaz sızıntısına kadar muhalefet de dahil çoğu vatandaş hızlı trenin Çorum’a geleceğine inanmıyordu. Herkes diyorduki AK Parti kandırıyor, hızlı tren falan yok. Şer gördüğünüzde bir hayır vardır düsturunu burada yaşadık. Hızlı tren çalışması sırasında doğalgaz hattı zarar gördü ve sızıntı oldu denilince, bundan sonra “haaa hızlı tren geliyormuş” denildi. Bir defa hızlı tren, yük treni Çorum için çok önemli. Otoyollarla ilgili çalışma yine öyle. Kırkdilim yine öyle. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ayrılan bütçe çok büyük mesela. Bunun iki katı oranında 500 milyonluk bir bütçeyle Kırkdilim yolu yapılacak. Bu müjde değil mi?

Tamam da bunu Başbakan da açıkladı.

Bunlar müjdedir bir. İkincisi havaalanıyla ilgili bizim geçmişteki il başkanlığı görevi dönemimizde de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası önce bize teklifte bulundu. Çevre illerin ticaret ve sanayi odası başkanlarıyla burada toplantı yaptılar. Bizi de çağırdılar. Merzifon Havaalanı’nın sivil havacılığa açılmasıyla ilgili bize talepte bulundular. Askeri havaalanı sivil havacılığa açıldı. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımız’ın, Sayın Başbakanımız’ın bu bölgede havaalanının şimdilik yeterli olduğuna dair bir kanaati var. Çorum’da iktidar partisi il başkanı olarak ben Çorum’a müstakil havaalanı yapılmasını istiyorum. Bunun zamanı belki bugün değil. Ama Merzifon’un sivil havacılığa açılmasını da AK Parti sağladı. Biz bunu niye yabana atıyoruz? Yarım saatlik bir yol bakın. Büyük şehirlerde çok daha uzun sürelerde havaalanlarına ulaşıyorsunuz. Elbette biz Çorum havaalanının da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda istiyoruz ki Çorum’a müstakil bir havaalanı açılsın. Ancak şu anda askerî havaalanının sivil havacılığa hizmet verilmesinin en azından şimdilik yeterli olduğu kanaati mevcut. Müstakil havaalanını da Çorum’a bizim partimizin getireceğine inanıyorum.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ismail baş çamlıca 2018-04-07 17:19:01

ne yani murat hoca başkan adayı müracatı yaparsa ne olacak ben düşünmüyorum demişti ne güzel tam siyasi acıkla başkası adına ilbaşkanı tam siyasetci

banner316