Hıfzıssıhha'dan yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında iki kez olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 12:23
Hıfzıssıhha'dan yeni kararlar

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Valilik Binası Toplantı Salonu’nda 27 Şubat ve 2 Mart’ta iki kez olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı.

İçişleri Bakanlığının 02/03/2021 tarihli ve 3514 sayılı “Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler” konulu Genelgesinde; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumu olduğu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021 sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceğinin kararlaştırıldığı ve vatandaşlarımıza duyurulduğu ifade edilerek,1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği belirtilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılması, bu kapsamda, 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12 nci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılması ve düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirileceği yönünde kararlar alındığı ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna  (düşük,  orta,  yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirleneceğinden, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların yeni bir karar alınıncaya kadar İlimizin orta risk grubunda değerlendirilmesi, Ek-1’de yer alan tabloda gösterildiği şekilde uygulanması, bu çerçevede İlimizin yer aldığı orta risk grubunda Ek-1’de yer alan usul ve esaslar çerçevesinde 02.03.2021 tarihinden itibaren İlimizde uygulamaya geçirilmek üzere;

MADDE 1- Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

a) İlimizde hafta içi günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 21.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
b) İlimizde hafta sonu (Cumartesi, Pazar günleri) sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde olduğu gibi 21.00­05.00 saatleri arasında uygulanmasına,
c) İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,
ç) Ek-1’de belirtildiği şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih 20076 sayılı Genelgesi ve 01.12.2020 tarih 146 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan Ek-3 listede belirtilen istisna/muafiyetler (sonraki Genelge ve Kararlarda yapılan eklemeler dâhil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

MADDE 2- İlimizde, Ek-1 ve Ek-2 tablolarda belirlenen kapasite oranları ve oturma düzenlerine göre 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kahvehane, kıraathane, çay ocağı/evi ve çay bahçesi gibi işyerleri için;
a) Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanmasına,
b) İşletmeciler tarafından mekânda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine, işyeri girişine okunabilecek ve herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilmesine, tespit edilecek azami sayının üzerinde kişi alınmamasına,
c) Bu risk gruplarındaki yeme­içme yerlerinin 19.00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­ 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,
ç) İşletmeciler tarafından Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek­1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­içme yeri için Ek­2’de örneği verilen oturma düzeni planının hazırlanmasına, işletmenin bağlı olduğu ilgili meslek kuruluşu veya oda tarafından onaylanmasına, içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,
d) HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine, yeme­içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekânda kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmamasına,

MADDE 3- Halı saha,  yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerinde HES kodu uygulamasının kullanılmasına ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00­19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine, MADDE 4- Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak kaydıyla yapılabilmesine,

MADDE 5- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,
a) Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin İlimizde merkezinde Valiliğimize, ilçelerde Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesine, 
b) Belirtilen kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin kolluk birimleri ve denetim ekiplerince kontrol edilmesine,

MADDE 6- Benzer şekilde nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikâh ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden İlimiz merkezinde Valiliğimize, ilçelerde Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,

MADDE 7- Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanabilmesi için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından azami düzeyde uyulmasına,

MADDE 8- İlimize Samsun yolu güzergâhından giriş yapacak araçların trafik ekiplerince kontrol edilmesine, araç içerisinde yer alan kişilerin “Hayat Eve Sığar” (HES) kodu sorgulamalarının yapılmasına, sorulama neticesi riskli olduğu tespit edilen kişilerin İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alınmasına,

MADDE 9- Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; a) Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, 
b) İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, 
c) Ortaokul 5, 6, 7 nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 
ç) Ortaokul 8 inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 
d) Lise hazırlık 9 uncu, 10 uncu 11 inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 
e) Lise 12 nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanmasına,

MADDE 10- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlamasına,

MADDE 11- Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanmasına,

MADDE 12- Liselerdeki sınavların 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine,

MADDE 13- Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmasının devam edilmesine, 

MADDE 14- İlimiz Bahçelievler Mahallesinde kurulan semt pazarının hafta sonuna denk gelen sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle haftanın Salı günü gerçekleşen pazar kurulumu uygulamasının iptal edilmesine, haftanın Cumartesi günlerinde kurulmasına ve pazarcılık faaliyetinin saat 19.00’da sona erdirilmesine,

MADDE 15- İlimiz Akkent (TOKİ) Mahallesinde kurulan semt pazarının hafta sonuna denk gelen sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle haftanın Çarşamba günü gerçekleşen pazar kurulumu uygulamasının iptal edilmesine, haftanın Pazar günlerinde kurulmasına ve pazarcılık faaliyetinin saat 19.00’da sona erdirilmesine,

MADDE 16- İlimiz merkezinde kurulan semt pazarlarında pazar yeri içerisine tezgâhlar arasında oluşan yürüyüş yolu koridorları üzerine 50 metre aralıklarla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Seyyar Sebzeciler Odası (Pazarcılar Odası) tarafından dezenfektan stantları konulması, içerisinde sürekli kullanılabilir dezenfektan bulundurulması yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 17- 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmelerine,

MADDE 18- İlimiz Merkezinde yer alan halka açık olarak hizmet sunan Çorum Belediye Başkanlığına ait kültür merkezlerinin, mahalle spor salonlarının, havuz ve fitness salonlarının faaliyetlerine devam edilmesine,

MADDE 19- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 20- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 21- Alınan bu kararların uygulanmasının; /İlçe Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 22- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YURT DIŞINDAN GELENLER İÇİN TEST ŞARTI

İçişleri Bakanlığının 26/02/2021 tarihli ve 3281 sayılı Genelgesinde; tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararının alındığı ve uygulamaya geçirildiği belirtilerek, 02/01/2021 tarihli ve 3 sayılı Genelge ile Covid19 virüsünün yeni bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarından ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR testlerini ibraz etme zorunluluğunun getirildiği ve negatif SARSCoV2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina koşullarının belirlendiği, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/02/2021 tarihli ve 149 sayılı yazısında dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid19 salgınının ülkemizde kontrol altında tutulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünden bahisle ülkemize yeni vaka gelişini kontrol etmek amacıyla uygulanmakta olan, kara, hava ve deniz yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekliliğinin yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesinin talep edildiği, bu çerçevede ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni vakaların ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla 02/01/2021 tarihli ve 3 sayılı Genelge ile getirilen ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere ilgili uygulanacak karantina koşullarının yeni bir karar alınıncaya kadar 02/01/2021 tarihli ve 3 sayılı Genelge ile belirlendiği haliyle devam edilmesi gerektiğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda İlimizde;

MADDE 1- Sınır kapılarından ülkemize giriş yapan pasaportlarında kaşe kontrolleri yapılan yolculardan son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi halinde bu kişilerin İçişleri Bakanlığının 16/03/2020 tarihli ve 5353 sayılı Genelgesi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25/12/2020 tarihli ve 2224 sayılı yazısı kapsamında Valilikler İlimiz merkezinde yer alan İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmasına,

MADDE 2- Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunup bulunmadıklarının sorulup buna göre işlem tesis edilmesine,

MADDE 3- Ülkemize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişiler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25/12/2020 tarihli ve 2224 sayılı yazısında belirtildiği şekilde konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanlar ise İlimiz merkezinde yer alan İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda karantinaya alınmalarına, bu kişilere karantina sürelerinin yedinci gününde test yapılmasına, test sonucu negatif olanların karantinasının sonlandırılmasına, pozitif olanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda sürdürülmesine,
MADDE 4- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmalarına,

MADDE 5- İçişleri Bakanlığının 26/02/2021 tarihli ve 3277 sayılı, “Yüz Yüze Eğitim ve Sınavlar Hk.(Özel Darüşşafaka Lisesi)” konulu Genelgesinde belirtildiği üzere; İlimizden başarılı öğrencilere parasız yatılı eğitim ve öğretim hizmeti veren Özel Darüşşüfaka Lisesi tarafından 08-13 Mart 2021 tarihleri arasında öğrencilere uygulanacağı belirtilen yüz yüze sınavlara ilimizden katılım sağlayacak öğrencilerin sınavlara katılabilmeleri, 5-6-7 Mart 2021 tarihlerinde okula giriş yapabilmeleri, 30/11/2020 tarihli ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesinin "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" başlıklı ekinde 32. maddede sayılan “ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri” kapsamında değerlendirilmelerine, bu çerçevede, sınavlara katılacaklar ve refakatçileri ile sınav görevlilerine belirtilen günlerde gidiş ve dönüşleri ile ilgili gerekli kolaylığın gösterilmesine,

MADDE 6- İçişleri Bakanlığının 26/02/2021 tarihli ve 3313 sayılı, “Vergi ve Borç Yapılandırmaları” konulu Genelgesinde belirtildiği üzere Yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşların yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmalarına ve istenildiğinde ibraz etmelerine, ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek, kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

MADDE 7- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 8- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 9- Alınan bu kararların uygulanmasının; /İlçe Salgın Denetim Merkezleri, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 10- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

SOKAK KISITLAMASINDAN MUAF OLACAKLARIN LİSTESİ

İlimizde Hafta İçi Günleri ile Hafta Sonu Günlerinde 21:00-05:00 Saatleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Tutulacak İşyerleri, Faaliyetler ve Kişiler Listesi:

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları, 
2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), 
3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, 
4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, 
5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, 
6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil), 
7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, 
8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, 
9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, 
10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, 
11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 
12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, 
13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, 
14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, 
15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, 
16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, 
17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, 
18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar, 
19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 
20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar, 
21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, 
22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, 
23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, 
24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, 
25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, 
26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.), 
27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, 
28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), 
29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, 
30. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.), 
31. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 
32. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, 
33. 01/12/2020 tarihli ve 2020/102 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararın 8. maddesi ile izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar, 
34. Serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar,
35. Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
36. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
37. Küçükbaş, büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
38. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
39. İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
40. Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
41. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,
42. Belirtilen görevlere dair zaman ve güzergâhla sınırlı olacak şekilde zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,
43. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulması yönündeki kararın devam etmesine,
44. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler,
45. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,
46. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
47. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
b) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
c) Yargısal görevlerin icrası kapsamında özel araçlarıyla şehirlerarası seyahat edecek avukatların,
ç) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
d) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
e) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Son Güncelleme: 03.03.2021 13:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2021-03-03 12:48:29

Kes kopyala yapıştır. 34. maddede yaklaşan yıl sonu ifadesi gözden kaçmış yıl sonuna 10 ay var.