Hüdayi Nabit
Hüdayi Nabit
Yazarın Makaleleri
Çağrılan Yakup
çağrılan yakup …. ben gözlükten, taş hamurdan ve çarşaflardan ve biraz hiç çağrılmamaktan yapılmış yakup uyumak istiyorum. (edip cansever, yer çekimli karanfil – çağrılmayan yakup) 'türk şiiri mi, türkçe şiir mi yahut daha...
Bir İnsan Tekinden Teşekkür
'az'ım ben. dilim buna yetti.” zelzele oldu. şehirlerimiz yıkıldı. insanımız yıkıldı. umut kelimesi harfleriyle birlikte gadre uğradı. sevinçler başka başka… milletlerin, toplumların, insanların sevinci farklı. ama acının...
Abdülkadir Ozulu: Daryâdil
15 Mart 1934 Bir gün çınarı keserlerken başında dikilip bakan cemaatle evkaf müdürüne seslenip; 'niçin bu tarihi ağacı kesiyorsun?” dedim. 'Şu kocamış, köhne, içi oyulmuş, yalnız kabuk kalmış, çürük ağaç mı tarih oluyor?...
prora oteli
prora oteli 'kendi şiirini okuyacak her şair / dünyada olduğu gibi" (hüseyin kır) rügen'e gitmedim, görmedim. gidesim de yok ama göresim var. rügen, almanya'nın en büyük adasıymış. baltık denizinde yer alan ada, mecklenburg...
şair adem yazıcıya mektup: aslıyok yaylasında çaya davet
fışkır, ey göl; köpük, köprülerden ak, ormanlar üzerinden aş; -karaçuhalar, erganunlar, şimşekler, gök gürültüleri, yükselin, yürüyün; -sular ve hüzünler, yükselin, getirin tufanları yeniden. çünkü onlar dağılan bir can sıkıntısı...
Mısra'dan Hamse'ye; Divan'da bir hoca
‘Âlimüñ çün halk katında sadrı var Hem dahı Hak hazretinde kadri var (Âşık Paşa) (Âlimin halk katında saygın bir yeri olduğu gibi, Allah huzurunda da kıymeti vardır.) İnsan hadiseleri, düşünceleri, duyguları, hisleri, hayalleri edebiyat...
rahatlığın rahatsızlığı / özgürlüğün esareti
merhum filozof zygmunt bauman, çağın paradoksunu şöyle ifade ediyor: 'hiç bu kadar özgür olmamıştık ve hiç bu kadar aciz hissetmemiştik.' özgürlük; felsefe, ilahiyat gibi aklı yönlendiren ilimlerin temel konularından biri, siyasanın...
'yaşamak bir tıkırtıydı, aldırmadılar'*
danimarkalı büyük filozof sören kierkegaard, insanın kalabalıklar arasında kaybolduğunu ve kalabalıkların biriktiği yerde gerçekliği bulamayacağımızı imler. o'na göre içinde yaşadığımız zamanda birey olmanın anlamı yok sayılmaktadır....
ümran’dan hamlığa / post-primitiv dönem
'eylem- eylem- bir öç alma olmamalı. dingin, bezgin bir vazgeçme, bir hesap görme, özel, ritimli bir davranış olmalı.” cesare pavese 'ben bu çağdan nefret ettim. etimle, kemiğimle nefret ettim” -yaşadığı dönem için olsa gerek-...
Tepsermek
(önemli bilgi: ayrık otu, 7 yıl takılıp kaldığı semerden toprağa düşünce, 'oh! çok şükür az kalsın kuruyacaktım”, demiş) sanata dair her ürün, edebiyata ait her metin muhatabına bir anlam telkin eder. yahut muhatabını bir anlama...
nâdân
gel ey râhat sanan esbâb-ı cem'in kılma nâdanlık / tarîk-i fakr tut kim fakr imiş âlemde sultanlık (hazreti muhammed fuzûlî). zamansız bir yaprak düşer, gelir ve bütün yıl taşıdığı sarışın ağırlığıyla aklımızı ezer....
Metin Ağabey'e mektup
ne var yani eskimişse elbisesi (metin demirci'ye mektuptur) dīde giryān sīne büryān dil hazīn ben muztarib hicr-i mülk-i ışk muhrik gam kavî tāli' zebun (kelâmî) 'değerli şair, ahretlik metin abi”, merhaba. baki selam ederim....
beckett’in dediği gibi
beni sorarsan, kış işte kalbin elem günleri geldi dünya evlere çekildi, içlere sarı yaseminle gül arasında dağların mor baharıyla sis arasında denizle göl arasında yanımda kediler kuşlar fikrimden dolaşıyorum* (gülten akın) 2015'in...
İnsan yaşadığı yere benzer
'insan yaşadığı yere benzer” (edip cansever) edip cansever, ‘mendilimde kan sesleri' şiirinde insanın yaşadığı yere benzediğini öyle güzel anlatır ki…; insan yaşadığı yere benzer o yerin suyuna, o yerin toprağına benzer ...
Ebedi Vakans
ebedî vakansta // çocuk olamayacaksın artık //allâsmarladık // neuf-cent-dix-neuf (asaf halet çelebi) her şey dehşet verici bir hızla 'irtifa” kaybediyor. kendi(si)ni korumak için olabildiğince büzüşüp kıyıya çekilenler de ne yazık...
İsmet Özel'e "kapalı" mektup
ağabeyim; selamen gavlen… sizle hiç karşılaşmadık. o kadar ceht ettim; dünya gözüyle iki kelam edip elinizi öpmeyi… ve/fakat haneme yazılan bir nasip olmadı bu. hazreti veysel ile efendimiz arasındaki 'hırka” meseli bir nebze olsun...
Yazı/k
kur'an'da kesinkeskin, bir ayet var. (inansın-inanmasın) her insanın sevdiği kaligrafiyle, büyük puntolarla yazıp/yazdırıp evinin en muhkem köşesine asması gereken bir ayet; bakara suresinin yetmiş dördüncü ayeti. şöyle buyruluyor...
hurafeler ve hitam
hiç yaprak açmadan meyve veren bir ağaç bulmalısın. o ağacın köklerini izlemeli. köklerini. kökler seni gecenin haritasına götürecek. harita, gözyaşı kurusundan yapılmış bir kağıda çizili. şehirler, kasabalar ve köyler yok o haritada....
Türk Şiiri Öldü mü?
Alp er tunga öldi mü isiz ajun kaldı mu ödlek öçin aldı mu emdi yürek yırtılur Ödlek yırag közetti ogrı tuzak uzattı begler begin azıttı kaçan kalı kurtulur Begler atun argurup kadgu anı turgurup mengzi yüzi sargarup körküm angar törtülür...
Tiyatro: “tutunanlar” (tek sahne tek perde)
'Bir gün duvara bir resim asmak gelmedi mi içimden? Ben ne yaptım? Kimse de uyarmadı beni. İşte sonunda anlamsız biri oldum. İşte sonum geldi. Kötü bir resim asarım korkusuyla hiç resim asmadım; kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım”...
Lam ve cim
İbn-i Arabî hazretlerinin "Sin-Şın'a gelince (girince) Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar” dediği rivayet edilir. Bu söze istinaden de Yavuz Selim Han'ın büyük alim Kemalpaşazade ile birlikte Mısır Seferi'ne giderken, Şam'da...
TEDBİRÜ’L MÜTEVAHHİT
Yaklaşık yirmi yıl önce Endülüs tarihiyle ilgili metinler okurken İbni Bacce ismine rastlamıştım. Daha doğrusu kitabının adına rastlamış ve kendisini merak etmiştim. Kitabının adı 'Tedbirü'l – Mütevahhid”… Kitabı kütüphanelerde,...
TEHAFÜTÜ'T-TEHAFÜT
İslam düşünce geleneğinde Gazali ile başlayan bir tehafüt geleneği var. İlginç ve öğretici olduğu kadar düşünce tarihinin en güzel örneklerinin verildiği bir gelenek. En çok bilineni Gazali'nin, İbni Sina ve diğer felsefecileri...
lâ edrî
"nüsha-i âşufte-i dîvân-ı ömrüm sorma hiç, hat galat, imlâ galat, inşâ galat, manâ galat! divan şiirinin en güzel ve şah beyitlerinden biridir yukarıdaki beyit. kimin söylediğini bilmiyoruz. zikredenini bilseydik çok daha gönle dokunur...