Çorum için tek tek saydı, işte 18 madde

Çorum İnsani Değerler Platformu Çorum özelinde depreme yönelik tedbir ve önerilerini içeren 18 maddeyi sıraladı.

28 Şubat 2023 Salı 18:14
Çorum için tek tek saydı, işte 18 madde

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından basın açıklaması yaparak, Çorum özelinde 18 maddelik tedbir ve önerilerini sıraladı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasında İnsani Değerler Platformu (İDP) Dönem Sözcüsü Necat Yazıcı, Türkiye’nin dünyanın en önemli fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bu gerçeğin ciddi sorumluluklar ve görevler getirdiğini belirtti.

YERYÜZÜNDE HİÇBİR GÜCÜN ALTINDAN KALKAMAYACAĞI SONUÇ

Son depremlerin yeryüzünde hiçbir gücün kolayca altından kalkamayacağı ağır bir sonuç ortaya çıkardığını kaydeden İDP Dönem Sözcüsü Necat Yazıcı, “Ancak buna rağmen hamdolsun devletimiz ve milletimiz elbirliği ile bu yıkımın altından kalkmayı başaracak dirayete ve duyarlılığa sahip olduğunu tüm dünyaya ve insanlığa göstermiş bulunuyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren başta Belediyemiz, Valiliğimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile afetlerde sorumlu ve görevli olan kamu kurum ve kuruluşlarımız bir bütün halinde, milletimizin dayanışma duyarlılığı ve yardımseverliğinin en güzel örneklerini birlikte sergilediler. Çorum halkı, başta Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi olmak üzere Sayın Valimizin koordinasyonunda deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarma görevini en güzel şekilde yerine getirdi ve deyim yerindeyse bir destan yazdı. Bu milletin ve bu şehrin bir evladı olmak bizler için çok büyük bir gurur vesilesi. Yedisinden yetmişine emeği geçen, katkısı olan herkese, bilhassa ilk andan itibaren sahada koşturan göz aydınlığımız gençlerimize binlerce teşekkürler, iyi ki varsınız” dedi.

DEPREMZEDELERE HAYIR ÇARŞISI ÜZERİNDEN ULAŞILIYOR

İnsani Değerler Platformu üyesi dernek, vakıf ve sendikaların da depremin ilk saatlerinden itibaren kendi kuruluşlarının çağrılarını yapmadan başta Belediye olmak üzere AFAD ve Kızılay üzerinden yardım ve destek faaliyetlerine katkı sağladıklarını kaydeden Necat Yazıcı, “Bunun yanı sıra üye kuruluşlarımız doğrudan deprem bölgesine giderek hem onlarca tır dolusu ihtiyaç maddeleri ulaştırdılar hem de lojistik ve insan gücü yönünden katkı sağladılar. Ayrıca aşevleri kurmak ve çalıştırmak suretiyle, ya da manevi rehabilitasyon çalışmaları ile depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı ve bu çalışmalar halen de hiç hız kesmeden sürüyor. Geldiğimiz noktada bugün itibariyle yaklaşık 10 bin depremzede kardeşimiz de şehrimizde misafir olarak bulunuyor. Buradan evlerini depremzede kardeşlerimize bila bedel açan, gönül güzelliği davranışlarına yansıyan kıymetli hemşehrilerimize selam ediyoruz. Hükümetin acil konut yapımı çalışmalarının sona ereceği önümüzdeki yaklaşık 8-12 aylık süreçte gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı KYK yurtlarında gerekse de evlerimizde misafir edeceğimiz kardeşlerimiz için de yardımsever halkımız STK’larımızla iş birliği içinde yara sarmaya devam ediyor. Halihazırda Belediyemizin organizasyonunda TSO Fuar Alanında açılan hayır çarşısı  ile halkımızın yardımları depremzede kardeşlerimize ulaştırılıyor. Bu vesileyle İnsani Değerler Platformu olarak bugünden itibaren misafir kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve koordinasyonun sağlıklı yürütülmesi açısından katkılarımızı söz konusu hayır çarşısı üzerinden yapma kararı aldık ve gönüllülerimizi buraya yönlendiriyoruz. Bu çarşıya giyecek, gıda, kitap, oyuncak, mobilya vb. yardımlarımızı teslim edelim ve ihtiyaç sahiplerine buradan yapılacak bir organizasyonla bu malzemeleri ulaştıralım. Ayrıca önümüzdeki Ramazan ayı için de hazırlıklarımızı şimdiden gözden geçirelim” ifadelerini kullandı. Deprem tehlikesine karşı ne kadar hazırlıklı olunduğu konusunun önemine değinen Yazıcı,  “Elbette yapılması gerekenler hiç bilinmeyen şeyler değil, bizler de yeni bir şey keşfetmiş değiliz. Ama depreme ve genel anlamda afetlere karşı ilimizde farkındalığı sürekli canlı tutmamız ve bu arada bazı temel tedbirleri almamız gerekiyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki, Türkiye’nin jeopolitiği, deprem gibi afetlerin bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınması zaruretini doğurmaktadır”dedi.

İŞTE 18 MADDELİK ÖNERİ VE TEDBİRLER

İDP Dönem Sözcüsü Necat Yazıcı, Çorum İnsani Değerler Platformu’nun depremler ile ilgili tedbir ve önerilerini şöyle sıraladı:

KAPSAMLI DEPREM PROTOKOLÜ

Öncelikle Çorum’da sivil toplum kuruluşlarının da içinde yer aldığı geniş kapsamlı ve katılımlı bir ‘Deprem Protokolü’ne ihtiyacımız var. Allah göstermesin yarın burada gerçekleşecek deprem gibi afetlerde her bir sivil toplum kuruluşumuz nerede, ne şekilde görev ve sorumluluk alacağını bilmeli ve afet koordinasyonunda aktif görev üstlenmelidir. Görebildiğimiz kadarıyla bu konuda sivil alanda ciddi bir eksiklik söz konusu. Afetle görevli kurum ve kuruluşlarımızın depremle ilgili acil eylem planlarının olması bu anlamda çok da yeterli değil. Daha geniş bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. O nedenle mutlaka toplumun en canlı unsuru olan ve son depremlerde ne kadar önemli bir fonksiyon gördükleri apaçık ortada olan sivil toplum kuruluşlarımızın da bu protokol içinde yer alması gerekiyor.

YENİ BİR DEPREM PLATFORMU OLUŞTURULMALI

Başta imar planlamasından sorumlu Belediyemiz olmak üzere ilgili meslek odaları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD, Üniversitemiz ve STK’larımızın Valiliğimiz koordinesinde aynı masada bir “Deprem-Afet Platformu” oluşturmasını öneriyoruz. Bu platformun uygulayacağı geniş tabanlı bir eylem planı bir yandan deprem gibi afetlere karşı il genelinde bir farkındalık oluşmasını sağlayacak diğer taraftan bu konudaki sorumluluğun tüm toplum tarafından paylaşılması suretiyle daha rahat taşınabilmesini mümkün kılacaktır. Bu, hiç kimsenin bigane kalamayacağı bir sorumluluktur.

RANT TERÖRÜ VE HIRSINDAN UZAK DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşümle ilgili tüm sorumluluğun Belediye-müteahhit ve mülk sahibi üçgeninde kalmaması için STK’lar inisiyatif almalı, bahsi geçen unsurlar üzerinde mahalle muhtarlarımızla da irtibatlı bir şekilde her türlü olumlu baskıyı yapmak suretiyle makul olan en kısa sürede Çorum’un kentsel dönüşümünü rant terörü ve hırsından kurtaracak şekilde gerçekleştirmeliyiz. Malum olduğu üzere şehrimizin yapı stokunun neredeyse yarısı 1999 depremi öncesine ait ve bu durum büyük bir risk oluşturuyor.

YEREL BASINA VURGU

Yerel basınımız biz STK’ların da vereceği destekle deprem riskine ilişkin istenilen düzeyde kamuoyu hassasiyeti oluşana ve gerekli tedbirler alınana kadar periyodik şekilde deprem gibi afet tehlikelerine sürekli olarak sayfalarında yer vermelidir. Makaleler yayımlanmalı, deprem tedbirlerinde geldiğimiz nokta birinci sayfalarımızdan gün gün halka duyurulmalıdır.

KAMUOYU CANLI TUTULMALI

Gerekmesi halinde şehrimizin ana arterlerinde, alışveriş merkezlerinde, millet bahçelerinde deprem gibi afetlere ilişkin kalıcı bilgilendirici stantlar oluşturulmalı, sivil toplum gönüllülerimiz buralarda nöbetleşe görev almalı, öğrenim çağındaki çocuklarımız öğretmenleri ile buralarda etkinlikler düzenlemelidir. Bu stantlarda sergilenecek görseller ve dağıtılacak broşürlerle kamuoyu duyarlılığı canlı tutulmalıdır.

AFET EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRILMALI

Afet eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Her bir STK’mız başta kendi üye ve gönüllüleri olmak üzere bundan sonra kendilerine üyelik başvurusunda bulunacaklardan afet eğitimi –mümkünse afet eğitim sertifikası- şartı aramalıdır. Her bir STK’mız için temel ilk yardım ve afet eğitimi almamış üye kalmamalıdır. Aile hekimlerimiz sivil toplum kuruluşları ile yakın temas kurmak suretiyle bu hususta bilhassa kadınlar/anneler üzerinden verecekleri farkındalık eğitimleri ile inisiyatif almalıdırlar. Yeni evlenecek çiftlerin temel ilk yardım ve afet eğitimi almasını şart koşmalıyız. Aynı durum Halk Eğitimi ya da Çıraklık Eğitim merkezlerinden eğitim ya da sertifika/belge alacaklar için de söz konusu edilmelidir. Bu temel eğitimleri almayanlara belge verilmemelidir. İş yerleri ve işletmelerimiz de ölçekleri çerçevesinde kendi personellerine mutlaka bu eğitimleri aldırmalıdırlar.

OKULLARDA AFET VE İLKYARDIM EĞİTİMİ

Okullarımızda temel ilk yardım ve afet eğitimleri daha nitelikli ve işlevsel hale getirilmelidir. Okul aile birlikleri başta olmak üzere velilerimiz, anne-babalar okul yönetimlerine müracaat ederek ve onları baskılayarak çocuklarımızın bu eğitimleri ‘psikolojik yönlerini de içerecek ve gözetecek şekilde’ uzman kişiler üzerinden almalarını sağlamalıdırlar. Bu eğitimlerle ilgili makul sürelerde tatbikatlar daha okul çağlarında çocuklarımıza yaptırılmalıdır.  Camilerimizin ve müştemilatının deprem gibi afetlerde nasıl kullanılacağına ilişkin olarak din görevlilerimiz ciddi bir eğitime tabi tutulmalı, bilhassa cami yapma ve yaşatma derneklerimizin yönetim kurulları kendi mahallelerinde inisiyatif alacak şekilde eğitilmelidir.

BİNALARIN DEPREM KİMLİK BELGESİ OLMALI

Binalarımızda uygulanan enerji kimlik belgesi uygulamasının deprem dayanıklılık kimlik belgesi ya da deprem kimlik belgesi olarak genişletilmesi de sağlanmalıdır. Bu konuda hem Belediyemiz, hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz hem de ilgili meslek odalarımız ciddi ve güçlü bir inisiyatif almalı, vatandaşlarımıza en uygun koşullarda en doğru ve etkin hizmeti sağlamalıdır. Bina güçlendirmesinde en doğru yol ve yöntemlerle ilgili ehil kimseler tarafından halka yönelik bilgilendirmeler, mahalle toplantıları yapılmalıdır. Makul bir sürede deprem kimlik belgesi olmayan yapı kalmamalıdır. Deprem kimlik belgesi olmayan binaların satılmasına, kiralanmasına müsaade edilmemelidir. Bunun için gerekiyorsa Çorum Baromuz öncülüğünde hukukçu hemşehrilerimiz yasa teklifi hazırlıkları yapmalıdırlar.

DEPREM İHBAR HATTI KURULMALI

Mevcut binalarımızda mutlaka yapım tekniğine aykırı müdahalelerin olup olmadığı tespit edilmeli, olumsuz tespitler yapılması halinde derhal gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Vatandaşlarımız da kendi oturdukları binalarda varsa kolon kesilmesi, çatlama gibi olumsuzluklar bunu resmi makamlara mutlaka rapor etmelidirler. Gerekmesi halinde bir deprem ihbar hattı kurulmalıdır. BİNALAR.

APARTMANHLARA DEPREM LEVHASI

Muhtarlıklarımızla iş birliği içinde her bir binanın içine binada oturanları bilgilendirici bir deprem levhası asılmalıdır. Bu levhada deprem gibi afetlerde ilk yapılması gerekenler, toplanma alanları gibi acil ihtiyaç duyulan bilgiler yer almalıdır.

ZEMİNİ PROBLEMLİ YERLER İMARA AÇILMAMALI

Çorum’da her ne şekilde olursa olsun zemin sorunu olan, bilhassa geçmişte tarım arazisi, sazlık gibi mahiyette olduğu bilinen yerlerde henüz yapılmamış binalar için gerekmesi halinde ruhsat işlemlerinin durdurulması da dahil sert ve sıkı tedbirler alınabilmelidir.

YATAY MİMARİ VE 5 KAT

İlimizde 5 kattan daha yüksek binalar için ruhsat verilmemeli, mümkünse binaların bir bahçe içinde olması şartı getirebilmelidir. Yatay mimariye geçiş sağlanmalıdır. Şehirlerimizi böylece daha insani ve yaşanabilir mekanlara kavuşturmak mümkün olacaktır. Belediyemiz ve Milli Emlak Müdürlüğümüz yapacakları ortak çalışma ile vatandaşlarımıza, bilhassa gelir düzeyi belli bir seviyenin altında olanlara güvenli zeminlerde ucuz arsa temin etmeli ve kentin bu alanlara doğru yapılaşmasına yön vermeli, yeni yerleşim yerleri için hafif raylı ulaşım sistemleri öngörülmek suretiyle trafikten kaynaklanacak sorunlar da şimdiden çözülmelidir. Bu ucuz ve güvenilir arsa üretiminde yeni bir rant kirliliğine ve fırsatçılığına yol açılmaması için de azami gayret gösterilmelidir.

KİRA TERÖRÜNE TEPKİ

Depremle daha bir açığa çıkan kira terörüne de bir dur demeyi başarabilmeliyiz. Barınma temel ve vazgeçilmez bir asli insan hakkıdır ve devletlerin de sosyal sorumluluk görevi kapsamında vatandaşlarının her birine bir konut sahibi olma imkanı sağlaması gerekir. Bu görev tam olarak yerine getirilene kadar hiç olmazsa evi olmayanlara yönelik kira terörünü ortadan kaldırmak için de kiralarda mutlaka bir üst sınır uygulaması getirilmesi için acil bir çalışma başlatılmalı, konut sektörünün ülke ekonomisini tehdit eden bir unsura dönüşmesine müsaade edilmemelidir.

LOJİSTİK DEPOLARI

Olası bir deprem felaketinde ilimize ulaştırılacak yardımların sağlıklı kanalize edilebilmesi için mutlaka güvenli birkaç lokasyonda ana lojistik depolar ile daha küçük çaplı depolara ihtiyacımız olduğu gerçeği karşısında yerel yönetimlerin ve iş dünyasının mutlaka acil tedbir ve planlama içinde olması sağlanmalıdır. Organize Sanayi Bölgesi’nde ya da sanayi sitelerimizde buna uygun yerler işaretlenmeli, yapılar inşa edilmelidir. Buralarda karşılaşılacak deprem gibi afetlerde ilk anlarda acil ihtiyaç duyulan çadır, battaniye, hijyen, su gibi malzemelerin stoku şimdiden oluşturulmalıdır. Gelinen süreçte sportif yatırımların ve spor saha ve binalarının öğrenci yurtları ile birlikte acil barınma için ne kadar önemli olduğu gerçeği net bir şekilde görülmüştür. Deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerin kurulmasında spor sahalarının gördüğü işlev ortadadır. Bu açıdan şehir merkezimizle ve yeni yerleşim yerleri ile ilgili imar düzenlemeleri ve planlamalarında bu hususun mutlaka göz önünde bulundurulması önemlidir."

ONLARA AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Konuşmasında deprem sonrasında yaşanan olumsuzluklara da dikkat çeken İDP Dönem Sözcüsü Necat Yazıcı, şunları dile getirdi: “Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde kaos çıkarmak için sosyal medya platformları üzerinden yalan ve iftira yayan lağım farelerini, küçücük çocuklar kumbaralarını kırıp üç kuruş harçlıklarını depremzedelerle paylaşırken kılı bile kımıldamayan yerel yahut ulusal firma, işyeri, kurum, kuruluş vb.lerini, depremde insanların canlarının derdine düştüğü bir ortamda bile dini değerlerimize olan kinini kusmaktan geri durmayan karaktersiz insan müsveddelerini, sahada fotoğraf vermekten ya da teatral çabalar içine girmekten başka gayreti olmayan, klavye başında ahkam kesen çok bilmiş ekran yüzlerini, temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere insanların mağduriyetlerini hiçe sayarak ürünlerine zam yapan doymak bilmez ahlaksızları, yaptıkları çürük binaların altında insanların can vermesine neden olan para düşkünleri ile uygun olmayan arazileri imara açan, gerekli kontrolleri yapmayan, işini ihmal eden kamu görevlisi kılıklı haydutları, deprem kargaşasını bir korku iklimine dönüştürerek bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen işbirlikçi satılmış ruhluları, bulunduğu mevki, makam, rütbe gibi fark etmeksizin üstlendiği görev ve sorumluluğu yerine getirmeyen, savsaklayan, nemelazımcılık yapan, ehliyet ve liyakat yoksunu olan herkesi, asla unutmayalım.

AKLIMIZI BAŞIMIZA DEVŞİRELİM

Rabbimizden niyazımız, bizlere bir daha bu acıları yaşatmaması için aklımızı başımıza devşirmemizi nasip etmesidir. Gördük ki, deprem değil ihmal, hırsızlık, hırs, tamah öldürür, bu gerçeği asla akıldan çıkarmadan doğru olanı, bilimsel olanı, güzel olanı eyleyelim. Bunu çocuklarımıza borçluyuz. Gelin, helal olan üç liranın haram olan dört liradan daha değerli ve büyük olduğunu her yere, başta zihinlerimize kazıyalım. İnsanların canlarına mal olan hataları kasten yapanları hiçbir şekilde affetmeyelim. Son olarak depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarını yitirenlere de sabr-ı cemil niyaz ederken,  Çorum İnsani Değerler Platformu üyeleri olarak burada deklare ettiğimiz konularda en üst düzeyde göreve hazır olduğumuzu, tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmak ve sorumluluk almak istediğimizi, birlikte olursak millet olarak bir anlam ve değer taşıdığımıza olan inancımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Son Güncelleme: 28.02.2023 21:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Çorumlu 2023-02-28 20:47:27

Tam belediye başkanı olacak adam. İmara bile parmak basmış.

Avatar
Ahmet 2023-02-28 18:57:31

Bu platformun içinde bir vakıf var. O vakfa bağış yapılırken Kızılay üzerinden vergi kaçakçılığı yapılmış, ilgili kişi de buna vergiden kaçınma demişti utanmadan. Şimdi bu vakfın da bünyesinde olduğu bir çatı görüş falan beyan etmesin bizahmet. Şaibeli veya donanımsız kişiler yardım kuruluşlarından elini çeksin(çektirilsin) her şey kendiliğinden düzene girer.

Avatar
Ulukavak 2023-02-28 19:30:38

Helal olsun nejat bey. Ağzınıza sağlık. Değerli stk mensuplarınada yaptıkları gayretli çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz.

Avatar
Çorumsuz 2023-02-28 20:18:51

Hayrlısıyla muhatap alıp icraate koyan olur umarım. Sesi çıkan aklı başında insanlar var belli ki...

Avatar
Secahattin gül 2023-02-28 23:34:00

Çorum'da en yüksek binalar ilim yayma ve ahlatciya ait neden acabaga tesadüfmü bu

Avatar
Doğrucu 2023-02-28 23:47:08

Şimdimi akıllarına geldi bu maddeler tedbirler daha önce nerdeydi akılları

Avatar
Çorum 19 2023-03-01 00:34:04

Yandaş çizgideki STK Lara haber salinmis hücuma geçin diye görünüyor

Avatar
Ahmet 2023-03-01 01:50:58

Bu beyefendinin sır gibi sakladığı özgeçmişini merak ettim. Bir de mezun olduğu bölümü. Mühendis veya sağlık ise fikirlerine kulak verelim ama öncelikle ne mezunu olduğunu bilmek isteriz.

Misafir Avatar
Ahmet 2023-03-01 12:53:29 @Ahmet

İlahiyatsa senin de saldırman lazım çakma başöğretmen. Hatta mühendislik, mimarlık veya sağlık hizmetleriyle ilgili bir bölüm mezunu olmayanın imar, acil yardım gibi konularda yetkili olmasına sen de karşı çıkmalısın. Şakşakçılığın sonu felakettir.

Beğenmedim! (8)
Misafir Avatar
Başöğretmen 2023-03-01 12:03:38 @Ahmet

ilahiyatsa ona göre saldıracaksın herhalde

Beğenmedim! (3)