24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajları

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayınladı.

24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajları

24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayınladı.

23 Temmuz 2015 Perşembe 12:38
 24 Temmuz Basın Bayramı kutlama mesajları


24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayınladı.


Ziraat Mühendisleri Odası Çorum Temsilcisi Necati Gül’ün kutlama mesajı;


“Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız toplumun garantisidir ancak basının özgürlüğü kadar objektifliği de toplumumuz için son derece faydalı ve önemlidir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak gelişen kitle iletişim araçlarıyla gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın, haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktası olduğu inancındayım. Bu düşüncelerle, 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor, gece-gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum.”

Ezer, Basın Bayramını kutladı

“Basın toplumun aynasıdır”


Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Çorum Şube Başkanı ve aynı zamanda Çorum Gazetesi imtiyaz sahibi olan Selahattin Ezer, meslektaşlarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.


Ezer, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışı ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Açıklamasında tüm meslektaşlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayan Ezer, haberleşme özgürlüğünün son derece önemli olduğu günümüzde vazgeçilmez unsurlarından biri olan yazılı ve görsel basının ülke gündeminin öğrenilmesinde önemli bir unsur olduğunu söyledi.


Toplumların haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve kamuoyunun dilek ve şikayetlerini tarafsız ve araştırmacı kimliğiyle yansıtma görevini üstlenen özgür ve objektif bir basının, demokrasi ve insan haklarının da önemli güvencelerinden biri olduğunu belirten Ezer, “Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak bilinen basın, kamuoyunun düşüncelerini gündeme taşıyan en önemli araç olarak, bu yeri ve önemini gelecekte de en iyi şekilde korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Basının toplumun aynası olduğunu, bu aynanın sağlıklı görüntü vermesinin, güzel bir gelecek adına çok önemli olduğunu dile getiren Ezer, şunları kaydetti:


“Ülkemizde demokrasinin gelişmesi, insan hakları, ifade ve düşünce özgürlüğü, eğitim, sosyal-kültürel ve ekonomik gelişmişlikte arzu ettiğimiz seviyelere ulaşabilmemizde geçmişte olduğu gibi gelecekte de basının yeri ve önemi büyük olacaktır. Daha güzel bir gelecek için büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi. 


ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç:


‘Sansür artık sorun olmaktan çıkmalı’


ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.


Kılıç, toplumun gözü kulağı, halkın sesi, demokrasinin olmazsa olmazı basınımızda sansürün kaldırılmasının yıldönümü olarak kutlanan 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.


Başkan Kılıç, basının halkın haber alma, doğruları öğrenme adına görev yapan, yasama, yürütme ve yargının işleyişini izleyen, değerlendiren kutsal bir kurum olduğunu ifade etti.


ÇESOB Başkanı Yalçın Kılıç, 24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:


“Temennim artık sansürün sorun olmaktan çıkmasıdır. Basının özgür konumunu gölgeleyerek temel işlevinden uzaklaştıran sansür, halkın çıkarlarının savunulmasını ve özgür düşüncenin gelişmesini engellemeyi ifade eder.


Görevini, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren özgür basın, demokrasinin en etkili ölçülerinden biridir. Özgür, bağımsız, çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokrasinin güvencesidir. Çeşitli zorluklara rağmen görevlerini başarıyla yapmaya çalışan yerel basın mensuplarına kurumumuzun kapısı sonuna kadar açıktır. Kamu yararına görev yapan gazetecilere kolaylık sağlanılması için de elimizden gelen çabayı gösteriyor, göstermeye de devam edeceğiz.


Demokrasinin gelişmesi, şeffaf toplumun oluşması ve yanlış yapılmaması için sizleri önemsiyoruz. Üstlendikleri kamu görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm yerel basın mensuplarının 50 bin üyesiyle Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşu olan biz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Basın Bayramı’nı kutluyoruz.”

Karadaş ile Çetinbaşaranhıncal Basın Bayramı'nı kutladı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı;


“Basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkân sağlamak, sorunlar hakkında özgür tartışma ortamı oluşturmak, yanlışlıkları dile getirmek, toplumsal bilinci güçlendirmek, kamu yararını gözetmek gibi toplumsal açıdan çok önemli bir işleve sahiptir. Kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve her ortamda, her koşulda, sorumluluk duygusu ile hareket ederek toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın mensuplarımız bu noktada çok önemli bir görev üstlenmektedir.


Ulusal basınımızın yanı sıra özellikle yöremizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı ve ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın da, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyoruz.


Türkiye’de olduğu gibi İlimizdeki basın kuruluşları da yaptıkları haberlerle gündem belirlemekte, kentimizin geleceğine yön verebilmektedir. Gerek kurum ve kuruluş sayısı gerekse istihdam edilen personel sayısı bakımından basın-yayın sektörü olarak bölgenin güçlü illerinden biri olan Çorum basınının, gün geçtikçe kendini geliştirdiğini yakından takip ediyoruz.


Biz de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak basınımızla olan ilişkilerimizi sürekli üst seviyede tutmaya, imkanlarımız çervevesinde her zaman üzerimize düşen katkıyı yapmaya çalışmaktayız.


Bu duygu ve düşüncelerle, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, her şartlar altında büyük bir özveri ile çalışan siz değerli basın çalışanlarımızın, Basın Bayramı olarak kutlanan Basında Sansürün Kaldırılışının 107. Yıldönümünü içtenlikle kutlar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

‘Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü’

MHP Merkez İlçe Sekreteri Şükrü Demiray, 24 Temmuz’un Türk Basını’nda sansürün kaldırılışının yıldönümü olduğunu belirterek, basın kuruluşları ve çalışanlarının, halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı.


Demiray "Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, özgür ve sansürsüz gazeteciliğin II. Meşrutiyet ile yeniden yürürlüğe girdiği tarihin, 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kabul edildiğini hatırlattı.


Basının, doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber vermek, olumsuzlukların üstüne gitmek, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturmak gibi önemli bir görevinin olduğunu vurgulayan Demiray, özellikle son dönemlerde bazı gazetecilere ve medya kuruluşlarına uygulanan sansür, akreditasyon, yayın yasakları, susturma ve baskı gibi basın özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalara biran önce son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.


Bilgi çağında basının öneminin giderek daha da arttığı, toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan yazılı ve görsel basının ülke gündeminin öğrenilmesinde önemli bir araç olduğunu ifade eden Demiray, "Basın, doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber vermek, olumsuzlukları sorgulamak, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturmak, toplumu aydınlatmak işlevini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiğini gözeterek, kişilik haklarına, kişilik değerlerine, özel yaşama, gizlilik alanına saygı gösterir konumda olmalıdır.”dedi.


Toplum için basının güvenilirliği ve tarafsızlığı ne kadar önemliyse, bunun sağlanabilmesi için basının görevini özgürce yapabilmesinin de o kadar önemli olduğunu vurgulayan Demiray, “Çorum'da faaliyette bulunan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlar, sanal basın ve ulusal ajansların temsilcileri ile zengin bir kadroya sahip olan değerli basının, 24 Temmuz Basın Bayramını candan kutlar, tüm basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar dilerim.”diye konuştu.

Çetin Basın çalışanlarını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Av. Bekir Çetin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı,


İşte Çetin’in o mesajı;


“24 Temmuz 1908 tarihine kadar uygulanan sansür uygulamasının bu tarihte kaldırılması ile birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından kutlanmaya başlanan BASIN BAYRAMI’nın bu yıl 107. Yıl dönümü kutlanmaktadır.


Basın kurumu yazılı ve görsel kanalları ile birlikte demokratik yaşantımızın en temel ve vazgeçilmez unsurlarından birisini teşkil etmektedir.


Temel hak ve özgürlüklere saygılı, kişilerin şahsi hayatlarına müdahale etmeyen, tarafsız, bağımsız ve her türlü baskıdan uzak bir basının demokratik yaşantımızı güçlendireceği, ülkemizde demokrasi kültürünü çok daha sağlam bir konuma getireceği şüphe götürmez bir gerçektir.


Her ne kadar ülkemizde basınımız çok çeşitli tehditler ve baskılar altında bulunsa da bu baskılara boyun eğemeyecek, basın mesleğinin onurunu ve şerefini taşıyacak yüreklilikte basın kurumlarımızın ve çalışanlarımızın olması bizlerin bu konuda geleceğe daha ümitle bakmamızı sağlamaktadır.


Basın bayramı münasebeti ile evvele görevlerini icra ederken şehit düşen bütün basın mensuplarımızı rahmet ve şükran ile anıyorum.


Bundan sonraki Basın Bayramlarını basınımızın tamamen baskıdan uzak bir ortamda kutlamayı temenni ediyor; öncelikle şehrimizde bu görevi icra eden, gece gündüz demeden bizleri hemşerilerimize ulaştırmak için çalışan yerel basınımızın çok kıymetli temsilcilerini ve diğer bütün basın mensuplarımızın bayramını kutluyorum.”

Mehmet Tahtasız’dan mesaj

CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasız, basında sansürün kaldırılışının yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.


Tahtasız, mesajında şöyle dedi: “Basından sansürün kaldırıldığı gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başladığı ve sansürün ağır suç sayıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Basın iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncülerini ifade etmesinde  de her zaman etkili bir araç olmuştur.


Bu doğrultuda basın, doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme, olumsuzlukları sorgulama, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturma, toplumu aydınlatma işlevini her zaman yerine getiren önemli bir etken olmuştur.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Basın, bir milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın, başlı başına bir güç, bir okul, bir öncüdür…’ sözü de basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerle; gece, gündüz, kar, kış, soğuk, sıcak demeden tüm olumsuzluklara rağmen halkına hizmet etmek için mesai kavramı tanımayan, fedakâr ve cefakâr tüm emekçi basın çalışanlarının, ‘’Basın Bayramını’’ kutlar, sevdikleriyle beraber daha nice bayramlara, güzel günlere sağlık içinde ulaşmalarını, milletimize daha uzun yıllar hizmet etmelerini dilerim.”

Basın Bayramı’nı kutladı

AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, Basın Bayramı’nı kutladı.


Bekiroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi: “Günümüz iletişim çağında kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliği daha da artan basın kuruluşları modern demokrasilerde iletişimin güçlü araçlarıdır. Toplumun gelişmesinde vazgeçilmez unsurlardan biridir.


Basın kuruluşları yazılı, görsel, işitsel yayınları aracılığıyla yerelde ve geneldeki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Ülkemizin gelişiminde, çağdaşlaşmasında önemli görev alan basın mensuplarımızın, doğru bilgilendirme olanlar ve olaylar hakkında doğru ve tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirmesi için güç şartlar altında yerine göre gece gündüz demeden görevlerini büyük özveriyle yerine getirmeleri takdire şayandır. Biz şehrimiz olarak yerel basınımızla seviyeli, ilkeli yayınlarından dolayı her zaman övünmekte ve gurur duymaktayız.


Önemli görevlerini gerçekleştirmek için zaman ve mekan gözetmeden büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan basın mensuplarımızı takdir ve tebrik ediyor, basın bayramlarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

‘Basın, demokratik hayatın vaz geçilmezi’

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.


Saatcı yaptığı açıklamada: “24 Temmuz Basın Bayramı ve basında sansürün 24 Temmuz 1908’de kaldırılışının yıl dönümü demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının ve basın çalışanlarının önemli günlerinden biridir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi, halkın haber alma özgürlüğünün sağlanmasının en etkili aracı olan basının demokrasinin gelişmesi ve standardının yükselmesi için yaptığı katkı yadsınamaz.”


Basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğünün en önemli biçimidir diyen Saatcı,”Demokrasinin temel taşlarından olan ’Basın Özgürlüğü’, şeffaf yönetim ilkesinin de yapı taşlarındandır. Yazılı, işitsel ve görsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üstlenmektedir. Her şart ve zeminde görevlerini yapmaya çalışan gazeteciler, iş yükü ve yoğunluğu içinde bir taraftan her türlü tehditle karşı karşıya olurken, diğer yandan mesleki yıpranmayı da fazlasıyla yaşamaktadırlar.”


Memur-Sen olarak, kamuoyunun ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmak gayretiyle bazen canları pahasına büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleğini yapan basın mensubu arkadaşlarımızın Basın Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.”


Bağcı Basın Bayramı’nı kutladı


AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Bağcı 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


İşte Bağcı’nın mesajı;


“Bağımsız ve tarafsız bir basın, sağlıklı bir toplumun oluşması ve devamlılığını koruyabilmesi adına önemli bir unsurdur. Her geçen gün değişen, dönüşen, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere her alanda büyük ilerlemeler kat eden günümüz Türkiye'sinde ve anında iletişimin hayati önem taşıdığı küresel dünyada özgür bir basın; aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle sivil toplumun dinamizmini beslemekte ve demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Basın Çalışanları, bireyin haber alma hakkını kullanmasına aracılık eden, kişilik haklarına saygılı, doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren, en doğru haber ve görüntüler için can güvenliklerini hiçe sayarak görev yapan ve mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden ve bu çok önemli toplumsal görevi yerine getiren fedakar insanlardır. Bu nedenle; Çorum’umuza ve Çorumlunun doğru ve ilkeli haber almasına gönül veren siz çok değerli basın mensuplarını, objektif gazetecilik ilkesinden ayrılmadan, haber alma özgürlüğüne sunduğu katkı ve Çorum’umuzun sorunlarına ışık tutmadaki gayretli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, Basın Bayramınızı kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.”


‘Basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamakta’


CHP İl Başkanı Gürsel Yıldırım, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


İşte Yıldırım’ın o mesajı;


Bilindiği üzere bugün 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır ve sansür, ağır suçlardan biri sayılmıştır. Bu nedenle bugün basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlardan biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın; meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Basın özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesini işletilmesi adına çok önemli olgudur. Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken, meslek ilkelerine ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir.

Çorum ilimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete ve televizyon ,radyo ,dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.

Uslu Basın Bayramı’nı kutladı

Basında Sansürün Kaldırılışının 107. yıl dönümünü kutlayan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, “Ülkemizde sansürün kaldırılması önemli dönüm noktalarından biridir. Farklı görüşlerin seslendirilebildiği, tartışılabildiği sağlıklı toplumların temeli, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğüdür. Doğru, eksiksiz ve tarafsız haber verme, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı söz konusudur.  Özgürlüklerin korunması açısından basınımıza düşen yükümlülükler önemlidir.


Şeffaf, demokratik ve açık toplum hedefine ulaşılmasında basınımızın üzerine düşen görevi duyarlılıkla yerine getireceğine inanıyorum.


Hiç şüphesiz, ulusal ve yerel medyada görev yapan basın çalışanlarımız, mesleğin zorluklarına rağmen, kamuoyunu bilgilendirmek ve haberdar etmek için ciddi fedakârlıklarla görevlerini ifa etmektedirler. İletişim imkânlarının ve araçlarının geliştiği bu süreçte kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, bu bağlamda medya çalışanlarının örgütlenme ve toplu iş sözleşme hakkını garanti eden yeni düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ülkemiz, milletimiz ve ulusal güvenliğimiz ile bireysel hak ve özgürlükler konusunda ve tarafsız, objektif yayıncılık alanında da Basın Ahlak ilkelerinin sıkı sıkı uygulanması ve ciddi bir özdenetime ve sorumlu davranmaya da ihtiyaç vardır. 

Bu duygu ve Düşünceler tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, görevi başında vefat eden basın çalışanlarını saygıyla anıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum” dedi.

‘Basın Bayramı bayram havasında kutlanmalı’

BASK İl Temsilcisi Hayati Çam, Basın Bayramı’nın bayram havasında kutlanması gerektiğini bildirdi.


Çam, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Osmanlı İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlamaktaydı. 24 Temmuz, Türkiye’de Türk Basını’nda sansürün kaldırılmasının yıl dönümüdür. Anayasamızın Basın hürriyeti başlıklı 28. madde “ Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.” denilmektedir. Anayasamız sansürü yasaklamıştır. Türkiye’deki basın kuruluşları zaman zaman 24 Temmuz 1908 öncesini hatırlatan dönemlerden geçtiler. Hala buna benzer farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 


Basın, sorunlar hakkında özgür tartışma ortamı oluşturmak, kamu yararını gözetmek, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkân sağlamak, yanlışlıkları dile getirmek, toplumsal bilinci güçlendirmek gibi toplumsal açıdan çok büyük öneme sahiptir. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber verme çalışmalarını sürdürmektedir. Basın, bizler gibi daha çağdaş ve adil toplumda yaşamak için çalışan sivil toplum kuruluşlarının dilidir.


Kış demeden, yaz demeden görevlerini ifa eden gazetecilerin ve basın mensuplarımızın yaşadıkları sorunların son bulmasını 24 Temmuzların bayram havasında kutlanması ve gazetecilerin ve basın mensuplarımızın mesleklerinde uzun yıllar sağlık ve mutluluk içinde çalışmalarını sürmelerini dilerim.”


Son Güncelleme: 24.07.2015 18:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner110