Ey İnsanlık Ayağa Kalk

Dünya Rabia Günü’nde Müslüman coğrafyada yaşanan zulümlere dikkat çekildi.

Ey İnsanlık Ayağa Kalk

Dünya Rabia Günü’nde Müslüman coğrafyada yaşanan zulümlere dikkat çekildi.

14 Ağustos 2014 Perşembe 14:31


Dünya Rabia Günü’nde Müslüman coğrafyada yaşanan zulümlere dikkat çekildi.


Genç Memur Sen Çorum Şubesi’nin organize ettiği 14 Ağustos  Dünya Rabia Günü nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla basın açıklaması eylemi yapıldı.


Bugün saat 14.00’de PTT Merkez Şubesi önünde yapılan eyleme çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.


Rabia Günü eylemi öncesinde katil İsrail’in saldırıları sonucu mağdur duruma düşen Gazzeli Müslümanlar için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.


Eylemciler ellerinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dilde taşıdıkları dövizlerde Afganistan, Doğu Türkistan, Filistin, Irak, Kerkük, Musul, Myanmar, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Suriye’de mazlum Müsümanlar için ‘İnsanlık için sesini yükselt, tüm mazlumlar için sesini yükselt’ mesajı verdiler.


Genç Memur Sen Başkanı Fatih Çınar’ın yaptığı basın açıklamasından sonra eylem sona erdi.

‘Adil bir dünya kuracağız’


Genç Memur Sen Başkanı Fatih Çınar, Dünya Rabia Günü’nde insanlığın ortak acılarına son verme çağrısında bulundu.


Hürriyete sınırsızca aşık Esma’ların Rabia Meydanı’ndaki özgürlük ve demokrasi nidalarını, ölüm feryatlarına döndüren zulüm ve vahşetin üzerinden tam bir yıl geçtiğini belirten Çınar, Mısır’da darbeci Sisi’nin, Doğu Türkistan’da vahşi Çin’in, Suriye’de cani Esed’in, Gazze’de katil İsrail’in insanlığı katletmesinin, insanlık onurunu çiğnemesinin daha ne kadar seyredileceğini sordu


Ümmet ve İnsanlığa ayağa kalkması çağrısında bulunan Çınar, şöyle dedi;

"Ey insanlık. 14 Ağustos 2014 Hürriyete   sınırsızca   aşık   Esma'larm   Rabia   Meydanı'ndaki özgürlük ve demokrasi nidalarını, ölüm feryatlarına döndüren zulüm ve vahşetin üzerinden tam bir yıl geçti Zalimlerin dünyayı kuşatan barbarlıklarını son vermeyecek misin? Mazlumların kulakları sağır eden çığlıklarını  daha ne kadar duymazlıktan geleceksin? Zülüm  kalesinin  burçlarından  atılan vahşet oklarının,  kaç çocuğun  daha bağrına saplanmasını bekleyeceksin? Mısır'da   darbeci       Sisi'nin,    Suriye'de   cani    Esed'in,    Gazze'de   katil İsrail'in, Doğu   Türkistan'da   vahşi   Çin'in   insanlığı   katletmesini,   insanlık onurunu çiğnemesini daha ne kadar seyredeceksin.


Ey insanlık ayağa kalk. Dünyadaki zulüm kuşatmasını sen bitireceksin. İnsanlığın katline ferman çıkaran kirli küresel ittifakı sen yok edeceksin. Özgürlüğün esaretine, demokrasinin mahkumiyetine sen son vereceksin. Vahşet mühendislerinin,  2013'ün  14 Ağustosunda  Mısır'da temelini  attığı zulüm gökdelenini sen yerle bir edeceksin. Zindanları   mazlum   mekanı   haline   getiren   emperyalist   cinnete   sen   dur diyeceksin. Döktükleri mazlum kanlarının üzerine iktidarlarını inşa etmek isteyen petrol diktatörlerini sen devireceksin. Çocukları öldürülen anaların feryatlarını kahkalarıyla bastırmak isteyen ölüm makinelerine haddini sen bildireceksin.


Ey ümmet. Sen   susmasaydın,   Sen   ayağa   kalksaydın,   Sen   hakkı   haykırıp   zalimin karşısında dursaydın, Sen mazluma el verip, mağdura kol kanat olsaydın; İsrail, Filistin ve Gazze'de soykırım yapamaz, Afrika'nın çocukları açlık ve susuzluktan kıvranmaz, Afrika'da küresel sermayenin sömürü pazarı kurulmaz. Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Mali'de Müslümanlar hunharca vurulmazdı Sen ayağa kalksaydın, Sen, insanlığı ayağa kaldırsaydın, Sen hakkıyla Ümmet olsaydın; Mursi'ye darbe yapılamaz, İhvanlar hapse atılamaz, Mısır'da Rabiatül Adeviyye ve Tahrir meydanları Esmaların ve Abdullah'ların ölümüne sahne yapılamazdı.


Ortadoğu'yu   ve  Arap  yarımadasını,   küresel   sömürü  şebekelerinin  petrol pazarlığı   mekanı   olmaktan,   Siyonist   İsrail   eliyle   "Müslüman   Mezarlığı" yapılmaktan sen kurtaracaksın. Dünyanın yeniden insanlığın olmasına, barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu yeni bir dünyanın kurulmasına öncülük yapacaksın.


Ayağa kalk ve unutma ! Sen Rabia meydanının sahibisin, Sen, merhamet ve adalet medeniyetinin varisisin, Sen, kim olduğuna bakmadan mazluma el veren, Sen, kimden olduğuna bakmadan zalime direnen idrakin müntesibisin. Sen mazlumlar için direniş, insanlık için diriliş simgesisin. Sen, "Yaratılanı, yaratandan ötürü seven" bir insanlık zirvesisin.


Ey insaenlık, ey ümmet. Artık, Ayağa Kalk. Küresel emperyalistlerin, İnsanlıktan istifa eden diktatörlerin, Soykırımı meslek edinmiş vahşi katillerin, Cinnet hali süren canilerin, Dünyayı kuşatan zulmünü bitir. Mazlumların çığlığına kulaklarını kapatanlara bütün gücünle seslen Bütün zalimlere haykır! Rabia, artık Mısır'da bir meydanın adı değil,  insanlığın zulme ve zalime meydan okumasının adıdır. Esma, Sisi'nin vahşet kurşunlarıyla şehit olan Mısırlı mazlum ihvanın sadece adı değil, insanlığın demokrasi, özgürlük ve adaletin hakim olduğu bir dünya inşa etmekteki ısrarının adıdır. 14 Ağustos, insanlığın dünyaya sahip çıktığı gündür. 14 Ağustos, ümmetin adaleti ve merhameti dünyaya hakim kılmaya karar verdiği gündür. 14 Ağustos, Mısır'ın darbecisi Sisi'nin, Suriye'nin canisi Esed'in, Filistin ve Gazze'de kan pazarı   kuran   Netenyahu   yönetimindeki   Siyonist   katil   İsrail'in,   Doğu Türkistan'da Müslüman kıyımı yapan zalim Çin'in, Mali'de, Arakan'da, Orta Afrika'da Muhammedi bedenleri vahşet ve işkenceyle tanıştıran insanlıktan nasipsiz   yönetimlerin,    Halep'te,   Şengal'de,   Telafer'de,   dünyanın   farklı yerlerinde,    farklı    dinlere,    farklı    mezheplere,    farklı    milletlere    mensup mazlumlara zulm ederek insanlığı katleden zalimlerin kabus günüdür. 14 Ağustos, İnsanlığın vicdanını dünyada hakim kılmak isteyen bütün insanların, Zalimi def etmenin, zulmü fek etmenin, merhamet ve adaleti insanlığa hediye etmenin, ümmet olmanın ilk şartı olduğuna inanan bütün Müslümanların ayağa kalkma günüdür. 14 Ağustos, Dünya Rabia Günü'dür.


R4BIA Günü, insanlığın; vicdanlara seslenme günüdür. R4BIA Günü,  ümmetin;  kim  olduğuna  bakmasızın  mazlumlara el verme günüdür. R4BİA Günü,  insanlığın ve  ümmetin,  dünyanın  bütün zalimlerine  birlikte direnme ve diklenme günüdür. R4BIA Günü,  çocuklarımıza,  gelecek  nesillere,  dünya  insanlığına  birlikte yaşayabileceğimizi,   birlikte  yol  alabileceğimizi,  zulmü  ve  zalimleri  birlikte bitirebileceğimizi haykırma günüdür. Küresel adalet için, İnsanların ölmemesi için, İnsanlık onurunun korunması için, Çocuklarımız için,


Bize her yer Rabiatul Adeviyye Meydanı, Bize her yer Gazze, Bize her yer Halep, Bize her yer Doğu Türkistan, Bize her yer Arakan ve Mali, Bize her yer Orta Afrika Bize her yer Telafer... Her birimiz Esma, her birimiz Abdullahız. Biz, İnsanız, Biz, Vicdanı seslendiren İnsanlığız. Biz, İnsandan yanayız. İnsanlıktan Tarafız diyerek, haykır ayağa kalkışını. Zulme sessiz kalmayacağını, Mazluma sahip çıkacağını, Esmanın çığlığına ses vereceğini, Rabia meydanına özgürlük ve demokrasiyi getireceğini haykır, insanlığın ortak vicdanının şahlanışını. Mazlumlara vurulan zulüm prangalarını kıracağını, Dünyada adaleti hakim kılacağını, İnsanlığa zulmedenlerden hesap soracağını, Irkçılığın kökünü kazıyacağını, Soykırımcı zihniyeti tarihin çöp sepetine yollayacağını haykır.


Gün, bugündür. Gün, bütün dünyanın, bütün insanlığın, bütün ümmetin Rabia Meydanındaki direniş için ayağa kalkma günüdür. Gün, insanlığın ortak acısına son vermek için birlik günüdür! Gün insanlığın ortak düşmanı haline gelen katil ve vahşi yönetimlere karşı birlikte mücadele etme günüdür.


Biz, Rabia Gençliği olarak Biz, Esma’nın yolundan giden dünya gençleri olarak; Biz, insanlığın vicdanının bu çağdaki güçlü sesleri olarak; Biz; Ümmetin bu çağı kuşatan merhamet, adalet ve medeniyet nefesi ve neferleri olarak söz veriyor ve diyoruz ki; insanlığı ve Ümmeti Ayağa Kaldıracağız. Zulme direneceğiz, zalimin karşısında diz çökmeyeceğiz. Emperyalistlere biat etmeyecek, küresel sömürü düzenine son vereceğiz. İnsanlığı ve Ümmeti Ayağa kaldıracağız; Rabia Meydanında yakılan özgürlük ateşini söndürmeyeceğiz. Hürriyete sınırsız aşık Esma'nın yolunu terk etmeyeceğiz. İnsanlığı ve Ümmeti Ayağa Kaldıracağız. Mısır'ı Sisi'den, Suriye'yi Esed'den, Filistin ve Gazzeyi İsrail ve Siyonizmden, Doğu Türkistan, Kerkük, Keşmir, Musul, Halep, Telafer, Şengal, Orta Afrika Cumhuriyeti,   Patani ve Arakanı zulümden, zalim yönetimlerden ve onların küresel patronlarından kurtaracağız. Huzurun, barışın, kardeşliğin ve adaletin hakim olduğu yeni ve adil bir dünya kuracağız.”
Son Güncelleme: 14.08.2014 15:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner110