Valilik'ten kısıtlama öncesi tedbir kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında,iki kez olağünüstü toplanarak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alınan bazı tedbir kararlarını duyurdu.

Valilik'ten kısıtlama öncesi tedbir kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında,iki kez olağünüstü toplanarak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alınan bazı tedbir kararlarını duyurdu.

22 Mayıs 2020 Cuma 15:28
Valilik'ten kısıtlama öncesi tedbir kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, 19 Mayıs ve 21 Mayıs’ta Valilik Toplantı Salonu’nda ayrı ayrı olağanüstü toplanarak gündemdeki konularla ilgili bazı kararlar aldı.

Yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20/05/2020 tarih ve E.8206 sayılı Genelgesinde; Koronavirüs (Covid-19) salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiği, 22.03.2020 tarihinden itibaren kişiler tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edildiği ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edildiği belirtilmektedir. Söz konusu Genelgede ayrıca gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildiği ifade edilmektedir.” Denildi.

Bu kapsamda; 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili alınan kararlar şöyle açıklandı:

MADDE 1- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine,

MADDE 2- 65 yaş ve üzeri kişilere seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine,

MADDE 3- 65 yaş ve üzeri kişilerin Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabilmelerine,

MADDE 4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Koronavirüs (Covid-19) salgını evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanmasına,

MADDE 5- Kişilerin belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valiliğimize, ilçelerde kaymakamlıklara gitmelerine gerek kalmadan, Seyahat İzin Belgesi başvurularının otomatik olarak değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına,

MADDE 6- İzin başvurusu kabul edilen kişilere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacağı, istenmesi halinde ilgili kişilerin ayrıca E-Devlet sistemi üzerinden başvuru onay belgesini fiziki çıktı olarak alabileceği hususlarının kamuoyuna duyurulmasına,

MADDE 7- Düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi”nin tek yön geçerli olacağı ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri kişilerin en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olacağı, 65 yaş ve üzeri kişilere seyahatlerinde refakat edecek kişilerin 72 saat içinde geri dönebilecekleri hususunun kamuoyuna duyurulmasına,

MADDE 8- Seyahat İzin Kurulu tarafından izin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri kişilerin bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı oldukları aile hekimine bildirilmesi için il sağlık müdürlüklerine ivedi olarak bildirilmesine, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin herhangi bir gecikme yaşanmadan düzenli olarak yapılmasına,

MADDE 9- 65 yaş ve üzeri olan kişilerin gidecekleri yerlerde, ilimize gelecek kişilerin ise ilimizde 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına,

MADDE 10- Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan kişilerin otogarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin kolluk birimi trafik kontrol ekipleri ve Belediye Başkanlıklarınca planlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve herhangi bir mağduriyete neden olunmamasına,

MADDE 11– İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 31/03/2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararda yer alan MADDE 6- İlimizde faaliyet gösteren eczanelerin çalışma saatlerinin; 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 09:00 – 17:30 olacak şekilde belirlenmesine,” şeklinde ifade edilen hükmün 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren iptal edilmesine ve eczaneler için 08:00-18:00 olan normal çalışma saatlerine dönülmesine,

MADDE 12- Alınan kararlara, belirtilen sınırlamalara uymayan kişilere/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 13- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 14- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanması,

MADDE 15- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Garnizon Komutanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, GAMER’e, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Eczacılar Odasına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

YOĞUNLUK İÇİN TEDBİRLER

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Çorum’da berber, kuaför ve güzellik salonlarında oluşabilecek yoğunluğa karşı alınan tedbirleri de açıkladı.

İşte o kararlar;

MADDE 1- İlimizde faaliyet gösteren umuma açık yerlerden berber, kuaför, estetik-güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin; çalışma saatlerinin 20/05/2020 Çarşamba, 21/05/2020 Perşembe ve 22/05/2020 Cuma günleri ile sınırlı olmak üzere genişletilerek faaliyetlerini 08:00 – 24:00 saatleri arasında yürütmelerine,

MADDE 2- Söz konusu işyerlerinin faaliyetlerini 07/05/2020 tarihli ve 2020/25 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararında belirtilen tedbirler ve belirlenen esaslar çerçevesinde yürütmelerine,

MADDE 3- Alınan kararlara uymayan kişilere/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 4- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri ve zabıta müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 5- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 6- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.