Yeni koronavirüs kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında 3-6 Nisan 2020 tarihleri arasında üç kez ayrı ayrı olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı.

Yeni koronavirüs kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında 3-6 Nisan 2020 tarihleri arasında üç kez ayrı ayrı olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 13:06
Yeni koronavirüs kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında 3-6 Nisan 2020 tarihleri arasında üç kez ayrı ayrı olağanüstü toplanarak bir dizi kararlar aldı.

İşte o kararlar

MADDE 1- 01/01/2000 tarihinden sonra doğmuş kişilerin sokağa çıkmalarının 03/04/2020 tarihi saat 24:00’dan itibaren geçici olarak yasaklanmasına, kolluk birimleri tarafından gerekli kontrol ve takiplerin yapılmasına,

MADDE 2- 20 yaş altı kişilerin çalıştığı başta huzurevleri ve bakımevlerinde yürütülen hizmetler olmak üzere, kamu ve özel sektör hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında herhangi bir sıkıntı ve mağduriyetin yaşanmaması için, huzurevi ve bakımevlerinde 20 yaş altı hastabakıcı ve sağlık personeli olarak görev yapan kişilerin; söz konusu görev yaptığı özel veya resmi hizmet sektörü kuruluşlarından alacakları görevli olduklarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri ve maske takmaları şartıyla, 05/04/2020 Pazar günü saat 06:00’dan itibaren bu kararın 1. maddesinde yer alan yasaklamadan muaf tutulmasına,

MADDE 3- 03 Nisan 2020 tarihi Cuma günü saat 24:00’dan itibaren şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesine, kolluk birimleri tarafından gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına,

MADDE 4- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 02.04.2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararın 11. maddesine ilave olarak, marketler, hastaneler dâhil özel ve resmi tüm kurum ve kuruluşlar ile toplu olarak çalışılan tüm işyerlerine, vatandaşların ve çalışanların maske takarak girmelerine, kesinlikle maske takmadan kalabalık ortamlara ve işyerlerine girilmemesine, kurum yetkilileri ve işyeri sahipleri tarafından konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmasına,

MADDE 5- Meydanlarda, sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına müsaade edilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşların muhakkak suretle sosyal mesafeye dikkat etmelerinin sağlanmasına, bu maksatla belediye başkanlıkları merkezi yayın sistemleri ve kolluk araçlarından sürekli anonslar yapılarak gerekli duyuru ve bilgilendirmenin yapılmasına,

MADDE 6- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu yazısıyla giriş-çıkışlarına kısıtlama getirilen 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle bulunan ve terhis olması durumunda bulundukları ilde ikametleri olmaması nedeniyle kalamayacak durumda olanları, özel araçla getirmek için gidecek bir kişinin ilimizden ayrılmasına, bedelliden terhis olanın bulunduğu ile gitmesine, en kısa sürede geldikleri ile dönmeleri kaydı ile izin verildiğinden, transit olarak devam edecek olsalar bile ilimize giriş yapan tüm araçlarda bulunan herkesin istisnasız ateş ölçümlerinin aksatılmadan yapılmasına;

MADDE 7- Şehir girişi ve çıkışına kısıtlama getirilen 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde Coronovirüs (Kovit-19) salgını dışında vefat eden kişilerin cenazelerinin cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine/defnedilecekleri illere götürülmelerine maksimum 4 (dört) kişi ile sınırlı olarak izin verildiğinden, bu kapsamdaki araçların ilimiz girişlerinde kontrol edilmesine, araçta bulunan kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasına,

MADDE 8- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu yazılarıyla giriş/çıkışları sınırlandırılan illerden ticari sözleşme imzalamak vb. ticari faaliyetlerin devamı niteliğindeki işler için 30 Büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlarına izin verilen kişilerin, transit olarak devam edecek olsalar bile ilimize giriş yapan ticari araçların bu kapsamda kontrol edilmesine, araçta bulunan kişilerin istisnasız ateş ölçümlerinin aksatılmadan mutlak suretle yapılmasına,

MADDE 9- İlimize giriş/çıkış yapan, transit geçen tüm araçlarda yapılan kontrollerde, ateş ölçümü yapılan kişilerden ateşi 37,5 0C’nin üzerinde olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, seyahat izin belgesi bulunmayan kişilerin seyahatlerine izin verilmemesine, geldikleri ilin valiliğine konu hakkında bilgi verilmesine,

MADDE 10- Alınan tedbir kararlarına herkes tarafından riayet edilmesine, kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan kişiler için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,  aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince de gerekli işlemlerin yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılmasına,

MADDE 11- Alınan bu kararların; kolluk birimleri ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından koordinasyon içerisinde hassasiyetle takip edilmesine, gerekli kontrol ve denetimlerin artırılarak yapılmasına, uygulanmasının sağlanmasına,

MADDE 12- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 13- Alınan bu kararların, Belediye Başkanlıklarınca anons sistemiyle, İl/İlçe Müftülüklerince cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusunun yapılmasın…

MADDE 1- 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde toplu ulaşımın durdurulması nedeniyle istisnalar kapsamında “Seyahat İzin Belgesi” düzenlenen ancak kendi özel aracı olmayan kişilerin seyahat edebilmelerinin temini için en fazla 20 (yirmi) kişi kapasiteye sahip D2 yetki belgesi bulunan araçların kullanılmasına müsaade edileceğinden; ilimize giriş ve çıkış yapan, transit geçen araçların, yetki belgelerinin, taşıyabileceği yolcu kapasitesinin %50 oranındaki yolcu sayısının, araçtaki kişiler için düzenlenmiş “Seyahat İzin Belgelerinin” kontrol edilmesine, araçtaki tüm kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasına,  ateşi 37,5 0C’nin üzerinde olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, D2 yetki belgesi olmayan araçların ve seyahat izin belgesi bulunmayan kişilerin seyahatlerine izin verilmemesine, geldiği ilin valiliğine konu hakkında bilgi verilmesine,

MADDE 2- Bu kapsamda gerekli olması, ihtiyaç duyulması halinde; ilgili meslek odaları veya sektör temsilcileri ile işbirliği içinde kendi özel aracı olmayıp seyahat izin belgesi düzenlenen vatandaşların mağdur olmamaları için, düzenlenen seyahat izin belgesi sayısı, seyahat günü, güzergâhı gibi hususlar göz önüne alınarak İlimiz Çorum Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinden gerekli araç temini ve planlamasının yapılmasına,

MADDE 3- Alınan bu kararların; kolluk birimleri tarafından koordinasyon içerisinde hassasiyetle takip edilmesine, gerekli kontrol ve denetimlerin artırılarak yapılmasına, uygulanmasının sağlanmasına,

MADDE 4- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 5- Alınan bu kararların, Belediye Başkanlıklarınca anons sistemiyle, İl/İlçe Müftülüklerince cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusunun yapılmasına…

MADDE 1- İlimizde başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilecek noktalara Belediye Başkanlığınca düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasına, ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesine,

MADDE 2- Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının sağlık durumlarının, yaşam alanı sıhhi şartlarının kontrol edilmesine, tespit edilen eksikliklerin giderilmesine, bu konuda gerekli tüm önlemlerin alınmasına,

MADDE 3- İlimizde faaliyet gösteren resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından; mutfak ve yemekhanelerinde ortaya çıkacak, sokak hayvanları tarafından tüketilebilecek yiyecek artıklarının Belediye Başkanlığı ile iletişime geçilerek tespit edilen yaşam alanlarına ulaştırılmasının sağlanmasına,

MADDE 4- Vatandaşların da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması için Belediye Başkanlığı tarafından anons sistemiyle halka gerekli duyurunun yapılmasına,

MADDE 5- Bu konuda hassasiyet gösteren sokak hayvanları için yardım yapmak isteyen vatandaşların, mama, yem ve yiyecek yardımlarını, Belediye Başkanlığı ile iletişime geçmek ve Belediye Başkanlığı görevlilerine teslim etmek suretiyle yapmalarına,

MADDE 6- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 7- Alınan bu kararların, Belediye Başkanlıklarınca anons sistemiyle, İl/İlçe Müftülüklerince cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusunun yapılmasına karar verildi.

Son Güncelleme: 06.04.2020 13:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner317

banner316