Çorum’a turizm ajansı talebi

Çavuşoğlu Turizm Çorum Şube yetkilisi Halit İnaltekin, 4500 yıllık uygarlık geleneğine sahip Çorum topraklarında turizm...

Çorum’a turizm ajansı talebi

Çavuşoğlu Turizm Çorum Şube yetkilisi Halit İnaltekin, 4500 yıllık uygarlık geleneğine sahip Çorum topraklarında turizm...

02 Ekim 2013 Çarşamba 17:58
 Çorum’a turizm ajansı talebi
banner332


Çavuşoğlu Turizm Çorum Şube yetkilisi Halit İnaltekin, 4500 yıllık uygarlık geleneğine sahip Çorum topraklarında turizm ajansı olmamasının tanıtım açısından büyük kayıp olduğuna dikkat çekti.

Çorum’a turizm ajansı kurulması gerektiğini belirten İnaltekin, “Anadolu’da kent yaşamının ve gelişmiş kültürün temsilcileri ‘Hattiler’den yola çıktığımızda Çorum toprakları bu yönüyle Anadolu’da ilk uygarlık kentidir. Antik çağdan günümüz Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan kültürel ve tarihsel serüvende bu topraklar, çağına tanıklık etmek bir yana bizzat içinde olarak tarihsel oluşumlara ev sahipliği yapmıştır. Bu yönden de baktığımızda Çorum aktivist ve reformist bir merkezdir. Ancak Çorum, sahip olduğu o kadar zenginliklerine rağmen bu zenginliğini dışarıya ne kadar sunabilmiş ve tanıtabilmiştir? sorusu ise sorudan daha çok ‘sorun’ olarak karşımıza çıkar. Çorum'u bir Hitit uygarlık alanı olarak ‘açık hava müzesi’ olarak düşünmek ve tanıtmak yeterli değildir. Çorum her dönemde izi olmuş bir kenttir. Tüm zenginliklerinin bir harmoni olarak tanıtılması ve sunulması gerekir. Sadece Hitit dönemine ev sahipliği yönü ele alındığı zaman geriye kalan iki bin yıllık tarihi özelliği yok sayılıyor demektir.” diye konuştu.

‘Çorum değerlerinin envanteri çıkarılmalı’

Çorum'un tanıtım işinin başlı başına sistematik bir konu olduğunu ifade eden İnaltekin, bu tanıtımın devletin hiyayarşik düzeni ve bürokrasi anlayışı içinde yapılmasının çok zor olduğunu, sadece Turizm Bakanlığı'nın öngörüsü ve bütçesi etrafında konuyu şekillendirmenin yeterli bir tanıtım olmadığını kaydederek, şunları söyledi;

“Öncelikle Çorum'un değerlerinin bir envanteri çıkarılmalıdır. Çorum'un tarihi, kültürel değerleri, folklorik özelliği üzerinde araştırmalar ve sözü olabilecek kişiler toplanmalı ve bir ajans kurulmalıdır. Bu ajans içinde bilgi ve kaynak dağarcığı ile yaşlı köy insanları olabileceği gibi, alanında akademik kariyerlere sahip araştırmacı kişiler de olmalı. Zanaatkârı, ustasıyla geniş bir yelpaze ile ajansa veri tabanı oluşturulmalıdır.

‘Çorum’da hizmet, servis, tanıtım ve etkinlik sorunu var’

Yurtdışında hedef kitle olarak seçilen ülkelerin beklentilerine, algılarına ve taleplerine uygun tanıtım argümanları hazırlanmalıdır. Örneğin bir Uzak Doğu ülkesi ile bir Avrupa ülkesi insanlarının yaşam, algı ve kültürel hayatları çok farklıdır. Dolayısıyla yapacağınız tanıtımda bu yönde farklılık gösterecektir. Standart fuar katılımları, iş görüşmeleri, özel davetler Çorum'a bir katkıdır ancak etkin bir tanıtım yolları değildir. Sizlerin de bildiğiniz gibi şehrimizde hemen hemen konaklama sorunu yoktur, havalimanının 60 km olduğunu ve haftada 10 uçuş yapıldığını düşünürsek ulaşım sorunu yoktur. Ancak hizmet sunumu, servis, tanıtım ve etkinlik sorunu vardır.

Şehrimizin belirli yerlerinde satış ve bilgilendirme amaçlı küçük ofisler ve yabancı dil bilgilendirme servisi yoktur. Açık ve kapalı havada şehir merkezi, çevresi ve ören yerlerini gezdirecek gezi otobüsü (talep dışında) yoktur. Ören yerlerinde ziyaretçilerin daha etkin vakit geçirebilecekleri etkinlik yoktur.

Şehir merkezinde bir iki cadde üzerine çöreklenmiş bir şehirleşme anlayışı hakimdir. Bu caddeler üzerindeki binaların büyük çoğunluğu eski binalardır. Çorum’da prefabrikten oluşmuş şehir dışında alışveriş ve eğlence mahallesine ihtiyaç vardır. Alışveriş mahallesi şehir halkına hitap edebileceği gibi Çorum iline gelmiş turistlerin de rahat alışveriş yapmalarını sağlayan alanlar olacaktır.

‘Turistlerin ilgisini çekecek etkinlikler ve merkezler şart’

Bugün Çorum’a gelmiş turistlerin şehir merkezlerinde ilgilerini çekebilecek yapı, anıt, eser ve özgün alışveriş imkânı yoktur. Gelen turistlerin kendi ülkelerinin ürettikleri ürünleri Çorum'da tekrar onlara satmak gibi bir yaklaşım anlamlı ve doğru bir yöntem değildir. İnsanlar başka ülkelere başka şehirleri görme nedenleri oraların farklılıklarıdır. Çorum'un farklılıkları dünya sıralamasındadır ancak bu yönü kapatıp sıradanlığa ve aynılığa sürükleme çabası gün gün kaybedilen bir şehir olmaktan başka bir katkısı yoktur. Çorum merkezindeki bazı binaların iki-üç kata kadar prefabrik binalar olarak yeniden yapılması gerekmektedir. Prefabrik yapıyı vurgulama nedenim hem deprem riskine uygun olması hem de daha estetik olmasındandır. Ve cadde üzerindeki binaların kamu kurumların ortak girişimleri ve işadamlarımızın iş çevrelerimizin desteği ile sağlanacak kaynakla Çorum'un otantik havasına uygun folklorik özelliklerde, Çorum'un geleneksel temasında ve her konuda resim-boyama işlemi yapılmalıdır. Resim-boyama işlemini Çorum'un tanıtımında etkin görev alacak, bunu zihninde yer ederek kendine ait bir parça olarak görecek genç kuşaklarımız, okul çağındaki tüm öğrenci çocuklarımız kendi duygu ve düşüncelerini katarak serbest bir çalışmalarıyla yapılmalıdır. Böyle bir projenin uygulanması sonucunda şehre gelen kim olursa olsun ilk başta farklı bir görünüm ve farklı bir anlayış bulacaktır.

Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat acentemiz olarak üyesi olduğumuz 'Çorum Genç Turizmciler Derneği' bu gibi sosyal faaliyetlerin oluşturulması yönünde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine hazırdır. Çorum'un folklorik özelliği ve kimliği özellikle Avrupa ama bütün dünya televizyon yapım ilgisini çekebilecek düzeydedir. Bu kuruluşlar davet edilmeli düğünlerinden müziklerine, yemeklerinden geleneklerine, bayramlarından alışkanlıklarına Çorum hayatı izlenilmeli ve kayıt edilmelidir. Çorum ili ve Çorum halkı bu gibi davetleri en iyi şekilde yerine getirecek imkân ve özelliktedir.

‘Genç kuşak, sosyal paylaşım sitelerinde etkin tanıtım ortamı sağlayabilir’

Hitit Üniversitesi, hızlı gelişmesi ve sahip olduğu imkânlar yönünden takdir ettiğimiz gurur duyduğumuz bir üniversitedir. 15 binden fazla öğrenci öğrenim yapmaktadır. Çorum turizm ve tanıtımı noktasında bu öğrencilerimizden en etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Özellikle sosyal paylaşım ortamlarında, internet ortamlarında genç kuşak etkin bir tanıtım ortamı sağlayabilecekleri gibi onların bilgi teknolojisi, yabancı dil ve kültürler arası iletişim ve etkileşim konularında yeterli donanıma sahipler. Bu kıymetlerimizden en iyi şekilde yararlanmak onları da şehrin ve halkın kazanımlarının içine dâhil etmek gerekmektedir.

Çorum ilinin, genç kuşakların gelişen teknoloji dünyasının içinde olmak, yetenek ve bilgilerini en iyi şekilde sergilemek, yeni projeler oluşturma amacıyla bağımsız-özgün bir teknoloji alanına ihtiyaç vardır. Bu merkezde genç kuşaklara teknolojik imkânlar sunulduğu gibi, başka ülkelere Çorum'un farklı bir kimliği ulaşmış, duyurulmuş ve tanıtılmış olacaktır. Özgün geniş bir alanda kurulmuş bilgi-teknoli merkezi hem üniversite ile hem de kurumlarla koordineli çalışabileceğinden aynı zamanda bu kurumlara bilgi servisi hizmeti de sunacaktır.

Çorum sanayisi ile de öne çıkan, ülkenin üretim ve istihdamına önemli ölçüde destek veren bir sanayiye sahiptir. Sanayi ve imalatta kendi markalarını oluşturabilmiş bir şehirdir. Yıllık ihracatı 1 milyar USD’ye yaklaşmıştır, bu yönüyle dışarıya göç vermeyen ender şehirlerimizdendir.

‘Fuarlara katılım yaygınlaştırılmalı’

Turizm-tanıtım, ticaret,  sanayi, üretim ve teknoloji konulu fuarlarda Çavuşoğlu Turizm ve Seyahat acentesi olarak başta Çorum Valiliğimiz olmak üzere şehrin kurum, kuruluş ve diğer odalarıyla çok sayıda fuar organizasyonda hizmeti sunduk, birlikte fuarlara katıldık. Oralardaki izlenimlerimiz, ilişki ve görüşmelerimiz Çorum ilimizin ticaret ve sanayisine vizyon katması noktasında çok verimli organizasyonlar olmuştur. Fuarlara katılım daha küçük ölçekli işletmelerimize kadar yaygınlaştırılmalıdır. Sonuçta fuarlar bir pazar alanlarıdır, farklı satıcı ve üreticilerin olduğu bir alanda kendinizi sınama ve kıyaslamanın fuardan başka önemli bir fırsat ve ortam yoktur.

İlimizin geleneksel üretim yöntemleriyle elde edilen ürünleri çoğaltılmalıdır. Bu ürünlerin iç ve dış pazarda sergilenmesi ve satışı yapılmalıdır. Ancak bu ürünlerin halka açılması için Çorum'da bir geleneksel ürün borsası kurulmalıdır. Bu proje ile hem geleneksel ürünlere sahip çıkılmış hem de Çorum'un farklılıklarının gün yüzüne çıkarılması sağlanmış olacaktır. Aniş Turizm'in sosyal projeler kapsamında birkaç yıl önce başlattığımız ‘Kargı Bezi Dokuma Kursları’ yoluyla bu gibi projelere halkın ilgisi ve projelerin sonuçlarını izleme fırsatımız oldu. Uygulama alanında da görüldü ki Çorum şehrimiz ve bu şehrin insanları, Çorum toprakları dünyaya farklılıklarını sunma gayreti ve heyecanı içerisinde.

‘Çorum’un belgesel TV kanalı kurulmalı’

Ayrıca Çorum’un tüm donanmalarını öne çıkaran bir belgesel TV kanalı kurulmalıdır. Bu TV kanalı farklı dillerde programları ve TV yayınının farklı ülkelere ulaştırılmasıyla daha etkin bir tanıtım da yapılmış olacaktır. Bu projenin günümüz bilgi-teknoloji imkânları ölçüsünde IP-TV olarak çok az bir maliyetle yapılabilmesi mümkündür.

Çavuşoğlu Turizm olarak Çorum iline bağımsız bir IP-TV kanalının yayını noktasında işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Çorumlular olarak hep birlikte Çorum'a hak ettiği turizm değerini kazandırmamız gerekiyor.”Son Güncelleme: 02.10.2013 18:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner316